Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Właściwości prezentacji

Możesz dostosować prezentację każdego ze swoich wykresów, korzystając z opcji w obszarze Prezentacja we Właściwościach.

Można dostosować następujące obszary prezentacji wykresów:

 • Sortowanie

 • Kolor

 • Etykiety

 • Styl

 • Etykietka

Informacja

Podczas zmiany typów wizualizacji nie wszystkie właściwości są zachowywane. Na przykład skumulowany wykres słupkowy i wykres wskaźników KPI mają różne liczby wymiarów oraz miar i właściwości prezentacji, więc nie wszystkie są zachowywane podczas zmiany typów wizualizacji.

Sortowanie

Wybierz sposób sortowania danych w wizualizacji. Dodatkowe opcje sortowania są dostępne w Opcjach zaawansowanych.

Dostępne są następujące ustawienia:

 • Wg miar: posortuj wizualizację według jednej z miar wizualizacji. Sortować można rosnąco lub malejąco.

 • Wg wymiarów: posortuj wizualizację według jednego z wymiarów wizualizacji. Sortować można rosnąco lub malejąco.

Kolor

Dostosuj sposób kolorowania danych w wizualizacji. Jeśli ustawisz kolor jako Automatyczny, Qlik Sense wybierze kolor wizualizacji lub użyje wartości domyślnych ustawionych dla elementów głównych. Jeśli wybierzesz opcję Niestandardowy, możesz wybrać preferowane ustawienia kolorów.

Dodatkowe opcje kolorów są dostępne w Opcjach zaawansowanych.

Dostępne są następujące ustawienia:

 • Pojedynczy kolor: wykres jest kolorowany jednym kolorem (domyślnie jest to kolor niebieski). Do zmiany koloru wymiaru służy selektor kolorów.

 • Wielokolorowe: opcja stosowana w przypadku, gdy używana jest co najmniej jedna miara. Domyślnie dla miar używanych jest 12 kolorów. Gdy istnieje więcej niż 12 miar, kolory są używane ponownie.

 • Wg wymiarów: wykres jest kolorowany według wartości wymiarów. Każda wartość używa innego koloru ze schematu 12 kolorów. Gdy istnieje więcej niż 12 wartości, kolory są używane ponownie. Użyj selektora wymiarów, jeśli wykres ma wiele wymiarów.

Jeśli używasz elementów głównych z domyślnymi kolorami, możesz wybrać, czy chcesz używać kolorów elementów głównych, czy nie, korzystając z funkcji Użyj kolorów biblioteki. Jeśli wizualizacja zawiera wymiar główny i miarę główną z przypisanymi kolorami, możesz wybrać, które kolory będą używane w wizualizacji.

Etykiety

Dostosuj etykiety w wizualizacji, dodając tytuły, podtytuły i przypisy, a także dostosowując czcionki i ustawiając informacje wyświetlane na wykresie. Dostępne są następujące ustawienia:

 • Tytuł: dodaj tytuł do wykresu. Do zmiany koloru tytułu służy selektor kolorów.

 • Podtytuł: dodaj podtytuł do wykresu. Do zmiany koloru podtytułu służy selektor kolorów.

 • Stopka: dodaj stopkę na dole wykresu. Do zmiany koloru stopki służy selektor kolorów.

 • Czcionka: ustaw czcionkę i rozmiar czcionki dla tytułu, podtytułu i stopki.

 • Pokaż etykiety wartości: wybierz, aby wyświetlić etykiety wartości na wykresie.

 • Ukryj tytuł wymiaru: wybierz, aby ukryć tytuł wymiaru na wykresie.

 • Ukryj tytuł miary: wybierz, aby ukryć tytuł miary na wykresie.

Style

Tylko wykresy słupkowe, kołowe i pierścieniowe. Dostosuj styl wykresów.

Wykresy słupkowe

 • Kontur: wybierz szerokość i kolor konturu słupka.

 • Szerokość słupka: umożliwia ustawienie szerokości słupków.

 • Opcje: dodatkowa stylizacja wykresu słupkowego.

  • Pasek przewijania: ustawianie typu paska przewijania, który będzie wyświetlany. Dostępne są trzy ustawienia:

   • Miniwykres: wyświetlana jest miniatura wykresu.

   • Słupek: wyświetlany jest standardowy pasek przewijania.

   • Brak: brak paska przewijania, ale nadal możliwe jest przewijanie w wizualizacji.

  • Wyrównanie przewijania:  ustawianie położenia paska przewijania wykresu. Domyślne ustawienie wyrównania przewijania to Początek.

  • Rozmieszczenie linii siatki: wybierz rozmieszczenie linii siatki. W przypadku ustawienia Autom. obowiązuje wartość Średnie.

Wykresy kołowe

 • Szerokość konturu: Określ, czy wycinki wykresu kołowego mają mieć kontur, a jeśli tak, to o jakiej szerokości i kolorze.

 • Promień rogu: Ustaw zaokrąglenie rogów wycinków.

Wykresy pierścieniowe

 • Szerokość konturu: Określ, czy wycinki wykresu kołowego mają mieć kontur, a jeśli tak, to o jakiej szerokości i kolorze.

 • Promień rogu: Ustaw zaokrąglenie rogów wycinków.

 • Promień wewnętrzny: Ustaw wewnętrzny promień wykresu.

Etykietka

Dostosuj informacje w podpowiedziach wykresu. Dostępne są następujące ustawienia:

 • Podstawowa: ustawia etykietę tak, aby zawierała wartości wymiaru i miary.

 • Niestandardowa: ustawia etykietę tak, aby zawierała wartości wymiaru i miary oraz inne wartości niestandardowe.

  • Tytuł: dodaj tytuł do etykietki.

  • Opis: dodaj opis do etykietki.

  • Miary: dodaj dodatkowe miary do etykietki.

Dostosuj prezentację osi wykresu. jest dostępna na następujących wykresach: 

 • Wykresy słupkowe

 • Wykres punktowy

 • Wykres kaskadowy

 • Wykres pudełkowy

 • Wykres rozkładu

 • Wykres pociskowy

 • Histogram

Dostępne są następujące ustawienia:

 • Oś Y:możesz wybrać ustawienie osi Y Automatyczna, które używa skali ciągłej, lub Niestandardowa, które umożliwia rezygnację z używania skali ciągłej.

  • Pozycja: ustaw pozycję osi na wizualizacji.

  • Skaluj: ustaw rozmiar skali. Niektóre skale można ustawić jako liniowe lub logarytmiczne.

  • Zacznij od: ustaw punkt początkowy osi jako 0 lub najniższą wartość.

 • Oś X: możesz wybrać ustawienie osi Y Automatyczna, które używa skali ciągłej, lub Niestandardowa, które umożliwia rezygnację z używania skali ciągłej.

  • Pozycja: ustaw pozycję osi na wizualizacji.

  • Skaluj: ustaw rozmiar skali.

  • Zacznij od: ustaw punkt początkowy osi jako 0 lub najniższą wartość.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!