Przeskocz do zawartości głównej
Używanie połączeń Amazon SageMaker w wyrażeniach wizualizacji

NA TEJ STRONIE

Używanie połączeń Amazon SageMaker w wyrażeniach wizualizacji

Połączeń analitycznych można używać w wyrażeniach wizualizacji. Składnia w przypadku używania połączeń analitycznych w wyrażeniach musi być zgodna ze składnią rozszerzeń po stronie serwera.

Dane powinny być przetwarzane w wyrażeniu wizualizacji tylko wtedy, gdy będą się one dynamicznie zmieniać na podstawie danych wejściowych od użytkownika. Jeśli tekst do analizy tekstu pochodzi z modelu danych i zawsze będzie taki sam, analiza tekstu powinna być zamiast tego obliczana w skrypcie ładowania i buforowana w modelu danych.

Jeśli zastosowanie bazuje na danych wejściowych użytkownika, można użyć połączenia analitycznego i odpowiedniej składni rozszerzenia po stronie serwera w wyrażeniu wykresu, aby tworzyć interaktywne wykresy, które wizualizują dane otrzymane z punktów końcowych modelu.

  1. Podczas edycji wizualizacji kliknij Expression, aby otworzyć edytor wyrażeń.

  2. W edytorze wyrażeń wprowadź wyrażenie do pola wyrażenia. Wyrażenie należy skonstruować przy użyciu składni rozszerzenia po stronie serwera.

InformacjaW zależności od rozmiaru danych i wywoływanych punktów końcowych uczenia maszynowego może to ograniczyć szybkość reakcji wykresów zawierających połączenia analityczne, ponieważ w celu przeprowadzenia obliczeń dane są wysyłane do usług Amazon i z nich zwracane.

Korzystanie z edytora wyrażeń

Składnia rozszerzeń po stronie serwera

Przykład

Oto przykład wywołania modelu zewnętrznego, który dokonuje prognoz rotacji kredytobiorców hipotecznych.

sum(if(aggr(endpoints.ScriptEvalStr('{"RequestType":"endpoint", "endpoint":{"connectionname":"Amazon_SageMaker_Mortgage"}}',id_loan,CurrentBalance,loan_age, delq_sts,Margin,countLatePayment,RefinanceRateRelativity,RealGDP,ChangeUnemploymentRate,CurrentLCV,fico,flag_fthb,cd_msa,mi_pct,cnt_units,occpy_sts,cltv,dti,orig_upb,ltv,int_rt + vInterestRateShift as int_rt,channel,ppmt_pnlty,prod_type,st,prop_type,zipcode,loan_purpose,orig_loan_term,cnt_borr,flag_sc,customerFeedback),id_loan)='Yes',1,0))