Ana içeriğe geç
Görselleştirme ifadelerinde Amazon SageMaker bağlantılarını kullanma

BU SAYFADA

Görselleştirme ifadelerinde Amazon SageMaker bağlantılarını kullanma

Analitik bağlantıları görselleştirme ifadelerinde kullanabilirsiniz. Analitik bağlantıları ifadelerde kullanırken sözdizimi sunucu tarafı uzantılarının sözdizimine uymalıdır.

Bir görselleştirme ifadesinde veriler, sadece bir kullanıcıdan alınan girişe göre dinamik olarak değişeceğinde işlenmelidir. Metin analizinin metni veri modelindense ve hep aynı olacaksa, metin analizi bunun yerine yükleme kodunda hesaplanmalı ve veri modelinde önbelleğe alınmalıdır.

Kullanım örneği kullanıcı girişini temel alıyorsa, model uç noktalarından alınan verileri görselleştiren etkileşimli grafikler oluşturmak için grafik ifadenizde bir analitik bağlantı ve bunun karşılık gelen sunucu tarafı uzantısı sözdizimini kullanabilirsiniz.

  1. Bir görselleştirmeyi düzenlerken ifade düzenleyicisine girmek için Expression üzerine tıklayın.

  2. İfade düzenleyicisinde ifade alanına bir ifade girin. İfade, sunucu tarafı uzantısı sözdizimi kullanılarak oluşturulmalıdır.

Bilgi notuVeri boyutuna ve çağrılan makine öğrenmesi uç noktalarına bağlı olarak analitik bağlantılar içeren grafiklerin yanıt verirliği, verilerin hesaplamalar için Amazon hizmetlerine gönderilip döndürülmesinden etkilenebilir.

İfade düzenleyicisiyle çalışma

Sunucu tarafı uzantıları sözdizimi

Örnek

Aşağıda, ipotek yayılma tahmininde bulunan harici bir modele gönderilen bir çağrı örneğini bulabilirsiniz.

sum(if(aggr(endpoints.ScriptEvalStr('{"RequestType":"endpoint", "endpoint":{"connectionname":"Amazon_SageMaker_Mortgage"}}',id_loan,CurrentBalance,loan_age, delq_sts,Margin,countLatePayment,RefinanceRateRelativity,RealGDP,ChangeUnemploymentRate,CurrentLCV,fico,flag_fthb,cd_msa,mi_pct,cnt_units,occpy_sts,cltv,dti,orig_upb,ltv,int_rt + vInterestRateShift as int_rt,channel,ppmt_pnlty,prod_type,st,prop_type,zipcode,loan_purpose,orig_loan_term,cnt_borr,flag_sc,customerFeedback),id_loan)='Yes',1,0))