Ga naar hoofdinhoud

NoOfColumns - diagramfunctie

NoOfColumns() retourneert het aantal kolommen in het huidige rijsegment in een draaitabel.

Syntaxis:  

NoOfColumns([total])

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
TOTAL

Als de tabel eendimensionaal is of als de kwalificatie TOTAL wordt gebruikt als argument, is het huidige kolomsegment altijd gelijk aan de hele kolom.

Het aggregatiebereik definiëren

Als de draaitabel meerdere horizontale dimensies heeft, omvat het huidige rijsegment alleen kolommen met dezelfde waarden als de huidige kolom in alle dimensierijen, met uitzondering van de rij waarin de laatste horizontale dimensie wordt weergegeven in de onderlinge sorteervolgorde van de velden.De sorteervolgorde tussen velden voor horizontale dimensies in draaitabellen wordt simpelweg gedefinieerd door de volgorde van de dimensies van boven naar onder.

Voorbeeld:  

if( ColumnNo( )=NoOfColumns( ), 0, after( sum( Sales )))