Ga naar hoofdinhoud

After - diagramfunctie

retourneert de waarde van een uitdrukking berekend aan de hand van de dimensiewaarden van een draaitabel die staan in de kolom voor de huidige kolom in een rijsegment in de draaitabel.

Syntax:  

after([TOTAL] expr [, offset [, count ]])

 

Opmerking: This function returns NULL in all chart types except pivot tables.

Arguments:  

Argument Description
expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
offset

Specifying an offset n, greater than 1 moves the evaluation of the expression n rows further to the right from the current row.

Als de beginwaarde 0 wordt opgegeven, wordt de uitdrukking geëvalueerd op de huidige rij.

Specifying a negative offset number makes the After function work like the Before function with the corresponding positive offset number.

count

By specifying a third parameter count greater than 1, the function will return a range of values, one for each of the table rows up to the value of count, counting to the right from the original cell.

TOTAL

Als de tabel eendimensionaal is of als de kwalificatie TOTAL wordt gebruikt als argument, is het huidige kolomsegment altijd gelijk aan de hele kolom.

Het aggregatiebereik definiëren

On the last column of a row segment a NULL value will be returned, as there is no column after this one.

If the pivot table has multiple horizontal dimensions, the current row segment will include only columns with the same values as the current column in all dimension rows except for the row showing the last horizontal dimension of the inter-field sort order. De sorteervolgorde tussen velden voor horizontale dimensies in draaitabellen wordt simpelweg gedefinieerd door de volgorde van de dimensies van boven naar onder.

Example:  

after( sum( Sales ))

after( sum( Sales ), 2 )

after( total sum( Sales ))

rangeavg (after(sum(x),1,3)) returns an average of the three results of the sum(x) function evaluated in the three columns immediately to the right of the current column.