Ana içeriğe geç

Uyarılar için koşulları belirleme

Veri uyarısı oluşturduğunuzda, uyarıyı tetiklemek için yerine getirilmesi gereken birden çok koşul ayarlayabilirsiniz. Her bir koşul, uyarıdaki hesaplama veya boyutlardan birini bir değerle, bir hesaplamayla veya geçerli kümeyle karşılaştırır. AND ve OR ile birden çok koşulu birleştirebilirsiniz. Koşulları gruplandırarak ve sırayla uygulayarak çok adımlı koşullar da oluşturabilirsiniz.

Uyarılar hakkında bilgi için bkz. Verileri uyarılarla izleme.

Koşulda, değeri şunlarla karşılaştırabilirsiniz:

 • Bir ifade tarafından sabitlenebilen veya hesaplanabilen başka bir değer.

 • Başka bir hesaplama.

 • Geçerli veri kümesinin bir toplaması.

Döndürülen değerden farkı elde etmek için kullanılacak bir değer olan farkı kullanarak karşılaştırabilirsiniz.

Bir değerle karşılaştırma

Hesaplama ya da boyut değerini, bir ifade tarafından hesaplanan veya düzeltilebilen bir değerle karşılaştırabilirsiniz.

 • Şununla karşılaştır öğesinde Değer'i seçin.

Not: İfade, uyarı değerlendirme düzeyinde hesaplanır. Bu, Verilerinizi geliştirin > Boyuta göre göster seçeneğindeki hesaplamayı bölmek için kullandığınız boyut tarafından hesaplanmayacağı anlamına gelir.

Başka bir hesaplama ile karşılaştırma

Hesaplama ya da boyut değerini, uyarıda kullanılan başka bir hesaplamanın değeriyle karşılaştırabilirsiniz.

 • Şununla karşılaştır öğesinde Hesaplama'yı seçin.

Döndürülen değerden farkı elde etmek için kullanılacak bir fark değerini tanımlayabilirsiniz. Bu bir sayı veya yüzde olabilir.

Geçerli kümeyle karşılaştırma

Hesaplama değerini, geçerli veri kümesinin toplamasıyla karşılaştırabilirsiniz. Bir boyutu geçerli küme ile karşılaştıramazsınız.

 • Şununla karşılaştır öğesinde Ayar (gelişmiş) öğesini seçin.

Şu toplamalar kullanılabilir:

 • Ortalama

  Bu, hesaplamayı geçerli veri kümesindeki değerlerin ortalamasıyla karşılaştırır.

  Bir fark tanımlayabilirsiniz. Bu, döndürülen değerden farkı elde etmek için kullanılacak bir değerdir. Bu bir sayı veya yüzde olabilir.

 • Min.

  Bu, hesaplamayı geçerli veri kümesindeki en küçük değerle karşılaştırır.

  Bir fark tanımlayabilirsiniz. Bu, döndürülen değerden farkı elde etmek için kullanılacak bir değerdir. Bu bir sayı veya yüzde olabilir.

 • Maks.

  Bu, hesaplamayı geçerli veri kümesindeki en büyük değerle karşılaştırır.

  Bir fark tanımlayabilirsiniz. Bu, döndürülen değerden farkı elde etmek için kullanılacak bir değerdir. Bu bir sayı veya yüzde olabilir.

 • Yüzdebirlik

  Bu, hesaplamayı geçerli veri kümesindeki seçilen bir yüzdebirlik değerle karşılaştırır.

  Örneğin, İşleç'i seçerseniz: Büyüktür ve Yüzdebirlik: 90; hesaplamanın, hesaplama kümesinin 90. yüzdebirlik değerinden büyük olup olmadığı karşılaştırılır.

 • Standart sapma

  Bu, hesaplamayı geçerli veri kümesi ortalamasının standart sapmalarının bir katsayısının sınırıyla karşılaştırır. Üst sınırla karşılaştırmak için pozitif bir sayı, alt sınırla karşılaştırmak için negatif bir sayı kullanın.

  Örneğin, İşleç'i seçerseniz: Büyüktür ve Standart sapma: 1,5; hesaplama değerinin, veri kümesi ortalamasından 1,5 standart sapmanın sınır değerinden büyük olup olmadığı karşılaştırılır.

Döndürülen değerden farkı elde etmek için kullanılacak bir fark değerini tanımlayabilirsiniz. Bu bir sayı veya yüzde olabilir.

Karşılaştırma yaparken fark kullanma

Bir fark tanımlayabilirsiniz. Fark, bir hesaplama veya geçerli küme ile karşılaştırdığınızda döndürülen değerden farkı elde etmek istediğiniz bir değerdir. Bu, bir mutlak değer, hesaplanan değer veya yüzde olabilir. Bunu, uyarıyı tetiklemek için bir eşik ayarlamak amacıyla kullanabilirsiniz.

Example:  

Satışlarınızı geçerli kümenin ortalama satışlarıyla karşılaştırdığınızda %10'luk bir eşik isteyebilirsiniz. Uyarı, yalnızca satışlar ortalama satışlardan %10 daha fazlaysa tetiklenir. Bu durumda, koşulda aşağıdaki ayarları kullanırsınız:

 • İşleç: Büyüktür
 • Şununla karşılaştır: Mevcut küme
 • Toplama: Ortalama
 • Fark: 10
 • Yüzde olarak fark: İşaretlendi

Çok adımlı koşullar

Koşulları gruplandırabilir ve her koşul grubunu sırayla uygulayabilirsiniz. Bu, aykırı değerlere bakmadan önce bir hesaplama değerine göre filtreleme yapmanızı sağlar.

 • Koşulları iki gruba bölmek için Gruplandırmayı kaldır () düğmesini kullanın.

 • İki grubu tek grupta birleştirmek için Gruplandır () düğmesini kullanın.

 • Bir sonraki koşul grubunun yalnızca ilk koşul grubundaki doğru olan değerler için değerlendirileceğini belirtmek için Şundan Sonra'yı kullanın. Sonra'yı kullanmak için en az iki grup gerekir.

Example:  

Birkaç mağaza için sales ve gross margin değerlerini gösteren bir görselleştirmeniz var. Gross margin % bağlamında en düşük performans gösteren ilk %10'daki mağazaları görmek istiyorsunuz. Ayrıca, yalnızca 50.000 USD'nin üzerinde satış yapan mağazaların sonuçlarını görmek istiyorsunuz.

 1. Bir uyarı oluşturun ve sales ve gross margin için hesaplamaları ekleyin.
 2. Sales hesaplamasını kullanarak bir koşul oluşturun.

  • İşleç: Büyüktür
  • Şununla karşılaştır: Değer

  • Value: 50000

 3. Gross margin hesaplamasını kullanarak başka bir koşul oluşturun. Bu, önceden oluşturulan koşuldan sonra yerleştirilmelidir.

  • İşleç: Küçüktür
  • Şununla karşılaştır: Mevcut küme
  • Toplama: Yüzdebirlik
  • Percentile: 10
 4. İki koşul arasındaki düğmesine tıklayın.

  Koşullar şimdi ayrı gruplardadır.

 5. Sonra'yı seçin.

Uyarı şimdi ilk olarak 50.000 USD'den fazla satışa sahip mağazaları bulacaktır. Daha sonra bu mağazaların en düşük brüt marja sahip ilk %10'unu bulmayı değerlendirecektir.

Desteklenen işleçler

Değerleri karşılaştırırken aşağıdaki işleçleri kullanabilirsiniz:

 • Büyüktür (sayısal)
 • Küçüktür (sayısal)
 • Eşittir (sayısal ve metin)
 • Eşit değildir (sayısal ve metin)
 • Şunu içerir (metin)
 • Şununla başlar (metin)
 • Şununla biter (metin)