Ga naar hoofdinhoud
E-mailondersteuning configureren

OP DEZE PAGINA

E-mailondersteuning configureren

Als u een e-mailserver configureert, kunnen gebruikers diagrammen delen en een abonnement nemen op rapporten. Gebruikers kunnen ook meldingen ontvangen over apps, opmerkingen, ruimten en waarschuwingen.

U moet een e-mailserver opgeven die wordt gebruikt voor het verzenden van e-mail. U kunt een SMTP-provider zoals G Suite of Office 365 gebruiken.

Tenantbeheerders kunnen de instellingen van e-mailservers wijzigen.

Een SMTP e-mailserver configureren

Doe het volgende:

 1. Vanuit de Beheerconsole selecteert u Instellingen in de sectie Configuratie.

 2. In de sectie E-mailserver voert u het serveradres (SMTP) in vanwaar e-mailmeldingen moeten worden verzonden.

 3. Voer het poortnummer in voor de e-mailserver.

 4. Kies het betreffende beveiligingstype: 

  • StartTLS

  • SSL/TLS

  • Geen

 5. Voer het e-mailadres van de verzendende partij in. Dit is het e-mailadres dat de ontvangers te zien krijgen voor de afzender.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als het e-mailadres van de afzender wordt gebruikt voor de aanmeldgegevens van de e-mailserver, selecteer dan Gelijk aan e-mailadres van afzender.

  • Als het e-mailadres van de afzender niet wordt gebruikt voor de aanmeldgegevens van de e-mailserver, schakel Gelijk aan e-mailadres van afzender dan uit en geef het e-mailadres op in het vakje Gebruikersnaam.

 7. Voer het wachtwoord in voor de e-mailaccount.

 8. Klik op Testen om het venster te openen waarin de SMTP-instellingen kunnen worden getest.

 9. Voer een e-mailadres in waarop u een testbericht ontvangt en klik op Verzenden.
  Als de e-mailserver op de juiste manier is geconfigureerd, ontvangt u een bericht met de titel: Test-e-mail van Qlik Beheerconsole. De afzender is het e-mailadres dat u bij de stap hierboven hebt ingevoerd.

InformatieAls u een SMTP-server van G Suite gebruikt, moet u de optie minder veilige apps inschakelen wanneer OAuth niet wordt gebruikt. Hoewel Qlik wordt geverifieerd via een veilig communicatiekanaal, gebruikt Qlik Sense het e-mailadres en wachtwoord als verificatiereferenties.

E-mail delen

Tenantbeheerders kunnen gebruikers toestaan om zich te abonneren op rapporten en statische diagrammen via e-mail te delen met andere gebruikers.

Als Delen van diagrammen via e-mail is ingeschakeld, kunnen gebruikers een diagram delen door er met de rechtermuisknop op te klikken en Delen te selecteren. Als deze functie is uitgeschakeld, is de optie niet zichtbaar voor app-gebruikers.

Als de instelling Abonnementen is ingeschakeld, kunnen gebruikers zich abonneren op rapporten en e-mailberichten ontvangen over apps, opmerkingen, ruimten en waarschuwingen.