Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

FDist - skript- och diagramfunktion

FDist() returnerar F-sannolikhetsfördelningen.

Syntax:  

FDist(value, degrees_freedom1, degrees_freedom2)

Returnerad datatyp: tal

Argument:  

FDIST-argument
Argument Beskrivning
value Det värde där fördelningen ska utvärderas. Value får inte vara negativt.
degrees_freedom1 Ett positivt heltal som anger täljarens frihetsgrad.
degrees_freedom2 Ett positivt heltal som anger nämnarens frihetsgrad.

Denna funktion hänger samman med funktionen FInv på följande sätt:
If prob = FDist(value, df1, df2), then FInv(prob, df1, df2) = value

Begränsningar:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
FDist(15, 8, 6) Returnerar 0,0019

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com