Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

ChiDist - skript- och diagramfunktion

ChiDist() returnerar den ensidiga sannolikheten hos chi2-fördelningen. chi2-fördelningen associeras med ett chi2-test.

Syntax:  

ChiDist(value, degrees_freedom)

Returnerad datatyp: tal

Argument:  

CHIDIST-argument
Argument Beskrivning
value Det värde där fördelningen ska utvärderas. Värdet får inte vara negativt.
degrees_freedom Ett positivt heltal som anger frihetsgrad.

Denna funktion hänger samman med funktionen ChiInv på följande sätt:
If prob = ChiDist(value,df), then ChiInv(prob, df) = value

Begränsningar:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
CHIDIST( 8, 15) Returnerar 0,9238

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com