Gå till huvudinnehåll

TDensity - skript- och diagramfunktion

TDensity() returnerar värdet för studentens t-täthetsfunktion där ett numeriskt värde är ett beräknat värde av t, vars sannolikhet ska beräknas.

Syntax:  

TDensity(value, degrees_freedom)

Returnerad datatyp: tal

Argument
Argument Beskrivning
value Det värde där fördelningen ska utvärderas. Värdet får inte vara negativt.
degrees_freedom Ett positivt heltal som anger frihetsgrad.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com