Gå till huvudinnehåll

BinomInv - skript- och diagramfunktion

BinomInv() returnerar inversionen av den ackumulerade sannolikheten för binomialfördelningen.

Syntax:  

BinomInv(prob, trials, trial_probability)

Returnerad datatyp: tal

Argument
Argument Beskrivning
prob En sannolikhet som associeras med Binomial-sannolikhetsfördelningen. Måste vara ett tal mellan 0 och 1.
trials Ett positivt heltal som anger antalet testperioder.
trial_probability Sannolikheten för framgång i respektive testperiod. Den är alltid ett tal mellan 0 och 1.

Denna funktion hänger samman med funktionen BinomDist på följande sätt:
If prob = BinomDist(value, trials, trial_probability), then BinomInv(prob, trials, trial_probability) = value

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com