Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

TInv - skript- och diagramfunktion

TInv() returnerar t-värdet hos studentens t-fördelning som en funktion av sannolikhet och frihetsgraderna.

Syntax:  

TInv(prob, degrees_freedom)

Returnerad datatyp: tal

Argument:  

TINV-argument
Argument Beskrivning
prob En dubbelsidig sannolikhet som har samband med t-fördelningen. Måste vara ett tal mellan 0 och 1.
degrees_freedom Ett heltal som anger frihetsgrad.

Begränsningar:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Denna funktion hänger samman med funktionen TDist på följande sätt:
If prob = TDist(value, df ,2), then TInv(prob, df) = value.

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
TInv(0.3253086, 30 ) Returnerar 1,0000

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com