Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

NormDist - skript- och diagramfunktion

NormDist() returnerar den kumulativa normalfördelningen hos det angivna medelvärdet och standardavvikelsen. Om mean = 0 och standard_dev = 1, returnerar funktionen standardnormalfördelningen.

Syntax:  

NormDist(value, mean, standard_dev)

Returnerad datatyp: tal

Argument:  

NORMDIST-argument
Argument Beskrivning
value Det värde där fördelningen ska utvärderas.
mean Ett värde som anger fördelningens aritmetiska medelvärde.
standard_dev Ett positivt värde som anger fördelningens standardavvikelse.

Denna funktion hänger samman med funktionen NormInv på följande sätt:
If prob = NormDist(value, m, sd), then NormInv(prob, m, sd) = value

Begränsningar:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
NormDist( 0.5, 0, 1) Returnerar 0,6915

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com