Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

TDist - skript- och diagramfunktion

TDist() returnerar sannolikheten hos studentens t-fördelning där ett numeriskt värde är ett beräknat värde av t, vars sannolikhet ska kalkyleras.

Syntax:  

TDist(value, degrees_freedom, tails)

Returnerad datatyp: tal

Argument:  

TDIST-argument
Argument Beskrivning
value Det värde där fördelningen ska utvärderas – det får inte vara negativt.
degrees_freedom Ett positivt heltal som anger frihetsgrad.
tails Måste vara antingen 1 (ensidig fördelning) eller 2 (dubbelsidig fördelning).

Denna funktion hänger samman med funktionen TInv på följande sätt:
If prob = TDist(value, df ,2), then TInv(prob, df) = value

Begränsningar:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
TDist(1, 30, 2) Returnerar 0,3253

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com