Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

ChiInv - skript- och diagramfunktion

ChiInv() returnerar inversionen av den ensidiga sannolikheten hos chi2-fördelningen.

Syntax:  

ChiInv(prob, degrees_freedom)

Returnerad datatyp: tal

Argument:  

CHIINV-argument
Argument Beskrivning
prob En sannolikhet som har samband med chi2-fördelningen. Måste vara ett tal mellan 0 och 1.
degrees_freedom Ett heltal som anger frihetsgrad.

Denna funktion hänger samman med funktionen ChiDist på följande sätt:
If prob = ChiDist(value,df), then ChiInv(prob, df) = value

Begränsningar:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
ChiInv(0.9237827, 15 ) Returnerar 8,0000

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com