Przeskocz do zawartości głównej

Rozwiązywanie problemów — praca z innymi użytkownikami w hubie w chmurze

NA TEJ STRONIE

Rozwiązywanie problemów — praca z innymi użytkownikami w hubie w chmurze

W tej sekcji opisano problemy, jakie mogą występować podczas pracy z innymi osobami w hubie w chmurze w Qlik Sense.

Nie mogę zmienić osób, którym aplikacja została udostępniona

Aplikacja została udostępniona innym użytkownikom z mojej osobistej przestrzeni za pomocą opcji Udostępnij. Chcę zmienić osoby, które mają dostęp do tej aplikacji, ale nie mogę znaleźć opcji Udostępnij.

Possible cause  

Opcja Udostępnij do udostępniania aplikacji z przestrzeni prywatnej została wycofana w wydaniuQlik Sense Enterprise SaaS z marca 2020. Aplikacje są teraz udostępniane tylko z udostępnionych przestrzeni.

Jeśli opcja Udostępnij nie została wyłączona przed wycofaniem opcji Udostępnij, nie będzie można zmienić osób, którym jest udostępniana Twoja aplikacja.

Proposed action  

Zduplikuj aplikację, a następnie usuń aplikację oryginalną. Duplikowanie aplikacji nie powoduje duplikowania dostępu przyznanego innym użytkownikom.

  1. Przejdź do swojej przestrzeni prywatnej.
  2. Kliknij udostępnioną aplikację prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Powiel.

    Zostanie utworzony duplikat aplikacji.

  3. Usuń udostępnioną aplikację.