Ana içeriğe geç

Qlik Lineage Connectors ile köken verileri ayıklama

Qlik Lineage Connectors , kullanıcıların veri ortamlarını sezgisel bir biçimde görselleştirmesine, anlamasına ve ölçeklendirmesine yardımcı olan bir Qlik Sense Enterprise SaaS eklenti modülüdür. Bağlayıcılar Qlik şirket içi ürünleri, harici BI araçları ve veri kaynaklarından köken verisi ve meta veri ayıklar. Qlik Lineage Connectors teklifi, Qlikİndirme Sitesi veya Qlik Sense Enterprise SaaS kiracınızdan indirebileceğiniz, bağımsız olarak barındırılan bir yazılımdır (Kullanıcı profili menü ayarları>Diğer>Araçlar ve İndir bölümüne gidin: Qlik Lineage Connector).

Bu yardımcı program içindeki kaynağa özgü bağlayıcılar, Qlik şirket içi ürünlerden, harici BI araçlarından ve veri kaynaklarında köken verisi ayıklayarak bu sistemler arasında bilgi ve kullanımı eşler. Qlik Cloud kiracınızda kaynak kökeni ve veri yolculuğu görüntülenir. Bu bilgiler veri ortamlarını sezgisel bir şekilde görselleştirmede, anlamada ve ölçeklendirme analistlere, veritabanı yöneticilerine ve veri kullanıcılarına yardımcı olur. Eşlenen bilgiler ve sistemler arasındaki kullanım tanımladığınız bir alanda bağlantısını seçtikten sonra Köken'i görmek için detaya inerek görüntülenebilir.

Qlik Sense Enterprise SaaS Government notuQlik Sense Enterprise SaaS - Government (US), Qlik Lineage Connectors kullanımını desteklemez.
Bilgi notuKullanabileceğiniz Qlik Lineage Connectors lisansınıza bağlıdır. Qlik şirket içi kaynaklarına bağlanan bağlayıcılar (Qlik Sense İstemcisi tarafından yönetilen, QlikView, Qlik NPrinting) Qlik Sense Enterprise SaaS lisansına dahildir. Qlik Lineage Connectors premium lisansını satın alan istemciler mevcut tüm köken bağlayıcılarına erişim sahibi olur. Qlik Lineage Connectors premium lisansınız yoksa bazı bağlayıcılar kullanılamaz.

Qlik Lineage Connectors nasıl çalışır?

Qlik Lineage Connectors , hedeflenen her sistemden meta verileri ve köken bilgilerini otomatik olarak toplar. Her bağlayıcının kendi yapılandırması vardır. İstemciler, bağlayıcı türü başına kaynağa özel alanları yapılandırır ve Qlik Lineage Connectors öğesine belirtilen Qlik SaaS kiracı alanında eşlenen köken için nelerin dahil edileceğini söyleyen her bağlayıcı için kurallar tanımlar. Kullanıcılar bağlayıcıların nasıl davrandığını tanımlar ve meta verilerin ve köken bilgilerinin hangi sıklıkla yeniden yükleneceğini planlar.

Qlik Lineage Connectors iş akışı

Bağlantı kurmaya ve şirket içi BI araçları ve veritabanı uygulamalarından Qlik Sense Enterprise SaaS kiracınıza köken meta verilerini ayıklamaya hazırlanmak için aşağıdaki üst düzey iş akışına başvurun:

Önkoşullar

  • Hedef Qlik Sense Enterprise SaaS kiracısında size Analiz Yöneticisi ve Geliştirici rolü atanmış olmalıdır.
  • Qlik Lineage Connectors uygulamasını indirip yükleyin. Bkz. Qlik Lineage Connectors yükleme
  • Kiracınızdan bir API anahtarı (JWT belirteci) edinin. Kullanıcı profili menüsü ayarları> Yönetim: API Anahtarları'na gidin. Anahtarı kopyalayıp kolayca erişilebilen bir yere kaydedin.
  • Qlik Sense Enterprise SaaS kiracınızda boş bir yönetilen alan oluşturup adlandırın.
  • Qlik Sense Enterprise SaaS kiracınızı ve Qlik Lineage Connectors yardımcı programını açın.

Qlik Lineage Connectors yapılandırma adımları

  • Proje: Yeni bir proje ekleyip adlandırın.
  • Qlik Cloud Hedefi: QCS Cloud Hedefi'ni tanımlayın, doğrulayın ve kaydedin.
  • Bağlayıcılar: Bir bağlayıcı tanımlayıp kaydedin.
  • Kurallar: Bağlayıcı ayarlarında her bağlayıcıya en az bir kural ekleyin. Yol'un altında, söz konusu dizindeki her şeyi dahil etmek için Alt Klasörleri Tara'nın yanındaki onay kutusunu işaretleyin. BI bağlayıcıları için, bu kuralla çekilen varlıkların Qlik Catalog Service içindeki bağlantılar gibi doldurulacağından emin olmak için Qlik Cloud'da Bağlantı Oluştur'un yanındaki kutuyu işaretleyin.
  • Zamanlayıcısimge oynatmaoynat'ı seçin veya bir iş planlayın. İş tamamlandıktan sonra içe aktarılan kökeni görüntülemek için Qlik Sense Enterprise SaaS kiracınızda oluşturulan alana gidin.

Qlik Sense Enterprise SaaS hedef kiracısında veri kökenine erişme

Bağlayıcılarınız tarafından tanımlanan iş, Qlik Catalog Service hizmetinde doldurulduğunda Qlik Sense Enterprise SaaS kiracınızdaki yönetilen alana gidin. Kaynağı Qlik Lineage Connectors olan ayıklanan köken, kutucuğun üzerine gelindiğinde Bağlantıyı Aç etiketiyle görüntülenir. Uygulamada üzerine tıklayıp sonra Köken'i seçerek köken grafiğini açın. Köken grafiğine ayrıca Ayrıntılar bölümünden de erişebilirsiniz.

Ayrıntılar, kaynağın sahibi ve kaynağa ilişkin son etkinlik hakkında bilgi sağlar. Soldaki panelde, işin ve bağlayıcının kimlikleri görüntülenir.

Qlik Catalog Service içinde gösterilen ayrıntılar

Qlik Catalog Service'teki bağlantı ayrıntıları görüntüsü

Etki analizi, çeşitli platformlar arasında veri kökeninin grafiksel temsilinin yanı sıra ayıklanan meta veride bulunan girdi ve bağımlılıkları sunar. Örneğin bir QlikView uygulaması, ortaya çıkan QlikView uygulamasını üreten QVD'leri ve veri kaynaklarını görüntüler. Grafikte düğüm seçildiğinde, söz konusu QlikView veri setinden başlayarak oluşturulan tüm çıktıları, Qlik Sense Enterprise SaaS içinde doldurulduktan sonra bile görüntüler.

Qlik Catalog Service'te köken

Qlik Catalog Service'te Etki Analizini Görüntüleme

Daha fazla bilgi için bkz. Verilerin kökenini analiz etme.