Przeskocz do zawartości głównej
Pozyskiwanie informacji o pochodzeniu danych za pomocą Qlik Lineage Connectors

NA TEJ STRONIE

Pozyskiwanie informacji o pochodzeniu danych za pomocą Qlik Lineage Connectors

Qlik Lineage Connectors to dodatkowy moduł do Qlik Sense Enterprise SaaS, który pomaga użytkownikom wizualizować, rozumieć oraz skalować środowiska danych w intuicyjny sposób. Łączniki wyodrębniają dane o pochodzeniu i metadane z lokalnych produktów Qlik, zewnętrznych narzędzi BI oraz źródeł danych. Qlik Lineage Connectors to oprogramowanie do samodzielnego hostowania, które można pobrać ze strony QlikWitryna pobierania lub z dzierżawy Qlik Sense Enterprise SaaS (przejdź do ustawień menu profilu użytkownika > Inne > Narzędzia i Pobierz: Qlik Lineage Connector).

Łączniki specyficzne dla źródła w ramach tego narzędzia wyodrębniają dane o pochodzeniu z lokalnych produktów Qlik, zewnętrznych narzędzi BI i źródeł danych, mapując informacje i wykorzystanie między tymi systemami. Dane źródła pochodzenia i droga danych są wyświetlane w Twojej dzierżawie Qlik Cloud. Informacje te pomagają analitykom, administratorom baz danych i użytkownikom danych w intuicyjny sposób wizualizować, rozumieć oraz skalować środowiska danych. Aby wyświetlić zamapowane informacje i dane o wykorzystaniu z systemów, wybierz łącze w zdefiniowanej przestrzeni, a następnie drąż dane, aby wyświetlić Pochodzenie.

Uwaga dotycząca Qlik Sense Enterprise SaaS GovernmentQlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) nie obsługuje Qlik Lineage Connectors.
InformacjaDostępność Qlik Lineage Connectors zależy od posiadanej licencji. Łączniki, które łączą się z lokalnymi źródłami Qlik (zarządzane przez klienta produkty Qlik Sense, QlikView, Qlik NPrinting), są dołączone do licencji Qlik Sense Enterprise SaaS. Klienci, którzy zakupili licencję Qlik Lineage Connectors premium, mają dostęp do wszystkich dostępnych łączników pochodzenia danych. Jeśli nie masz licencji premium na Qlik Lineage Connectors, niektóre łączniki nie są dostępne.

Jak działają Qlik Lineage Connectors?

Qlik Lineage Connectors automatycznie zbierają metadane i informacje o pochodzeniu z każdego docelowego systemu. Każdy łącznik ma własną konfigurację. Klienci konfigurują pola właściwe dla źródła odpowiednio do typu łącznika i definiują dla każdego łącznika reguły, które informują Qlik Lineage Connectors, co należy uwzględnić w mapowanym pochodzeniu w określonej przestrzeni dzierżawy Qlik SaaS. Użytkownicy definiują sposób działania łączników i planują częstotliwość ładowania metadanych oraz informacji o pochodzeniu.

Przepływ pracy Qlik Lineage Connectors

Aby przygotować się do połączenia i wyodrębnienia metadanych o pochodzeniu z lokalnych narzędzi BI oraz aplikacji bazodanowych do dzierżawy Qlik Sense Enterprise SaaS, zapoznaj się z następującym ogólnym opisem przepływu pracy:

Wymagania wstępne

  • Musisz mieć przypisane role administratora analityki i programisty w docelowej dzierżawie Qlik Sense Enterprise SaaS.
  • Pobierz i zainstaluj Qlik Lineage Connectors. Zob. Instalowanie programu Qlik Lineage Connectors
  • Uzyskaj klucz interfejsu API (token JWT) z dzierżawy. Przejdź do ustawień menu profilu użytkownika > Zarządzanie: Klucze API. Skopiuj i zapisz klucz w łatwo dostępnym miejscu.
  • Utwórz i nazwij pustą przestrzeń zarządzaną w dzierżawie Qlik Sense Enterprise SaaS.
  • Otwórz dzierżawę Qlik Sense Enterprise SaaS i narzędzie Qlik Lineage Connectors.

Kroki konfiguracji Qlik Lineage Connectors

  • Projekt: Dodaj i nazwij nowy projekt.
  • Cel Qlik Cloud: Zdefiniuj, zatwierdź i zapisz Cel QlikCloud.
  • Łączniki: Zdefiniuj i zapisz łącznik.
  • Reguły: Dodaj co najmniej jedną regułę do każdego łącznika w ustawieniach łącznika. W obszarze Ścieżka zaznacz pole obok opcji Skanuj podfoldery, aby uwzględnić wszystko w tym katalogu. W przypadku łączników BI zaznacz pole wyboru obok opcji Utwórz łącze w Qlik Cloud, aby zasoby pobierane przez tę regułę były dodawane jako łącza w Qlik Catalog Service.
  • Harmonogram: Wybierz Odtwórz ikona Odtwórz lub zaplanuj zadanie. Po zakończeniu zadania przejdź do utworzonej przestrzeni w dzierżawie Qlik Sense Enterprise SaaS, aby wyświetlić zaimportowane pochodzenie.

Dostęp do pochodzenia danych w docelowej dzierżawie Qlik Sense Enterprise SaaS

Gdy Qlik Catalog Service wypełni się danymi zadania zdefiniowanego przez łączniki, przejdź do przestrzeni zarządzanej w dzierżawie Qlik Sense Enterprise SaaS. Wyodrębnione dane o pochodzeniu pozyskane przez Qlik Lineage Connectors są wyświetlane z etykietą Otwórz łącze widoczną po wskazaniu tytułu kursorem. Otwórz wykres pochodzenia danych, klikając na aplikacji i wybierając Analiza wpływu. Dostęp do wykresu pochodzenia danych można też uzyskać z sekcji Szczegóły.

Szczegóły zawierają informacje dotyczące własności i ostatniej aktywności tego źródła. Po lewej stronie panelu wyświetlane są identyfikatory zadania i łącznika.

Wyświetlanie szczegółów w Qlik Catalog Service

Wyświetlanie szczegółów łącza w usłudze Qlik Catalog Service

Analiza wpływu zapewnia graficzną reprezentację pochodzenia danych z różnych platform, a także dane wejściowe i zależności dostępne w wyodrębnionych metadanych. Na przykład aplikacja QlikView wyświetla pliki QVD i źródła danych, które złożyły się na wynikową aplikację QlikView. Po wybraniu węzła na wykresie zostaną wyświetlone wszystkie dane wyjściowe generowane z tego zestawu danych QlikView, nawet po wypełnieniu nim Qlik Sense Enterprise SaaS.

Analiza wpływu w Qlik Catalog Service

Wyświetlanie analizy wpływu w usłudze Qlik Catalog Service

Więcej informacji zawiera temat Analiza pochodzenia danych.