Gå till huvudinnehåll

Felsökning Qlik DataTransfer

I det här avsnittet beskrivs problem som kan uppstå när du använder Qlik DataTransfer.

Qlik DataTransfer öppnas med en vit skärm

Jag öppnar Qlik DataTransfer, men bara en vit skärm visas. När jag kontrollerar Tjänster i Windows visas att Qlik DataTransfer körs.

Possible cause  

Ett eller flera av följande fel kan ha inträffat.

 • Klientcertifikatet är inte tillgängligt i C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate

 • Servercertifikatet är inte tillgängligt i C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate

 • Certifikat är ogiltiga.

 • Certifikatkedjan är ogiltig.

 • Certifikat finns inte i Windows Certificate Store.

Proposed action  

Om bara Qlik DataTransfer är installerat på datorn gör du så här:

 1. I Tjänster i Windows stoppar du Qlik DataTransfer-tjänsten.

 2. Gå till C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate och ta bort certifikaten där.
 3. Gå till C:\Program Files\Qlik\DataTransfer\DataUploadService\install-utils.

 4. Kör Remove-Certificate.ps1 i PowerShell.

 5. Starta Qlik DataTransfer-tjänsten.

 6. Gå till C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate och kontrollera att följande filer finns där:

  • client.pfx

  • server.pfx

Om Qlik DataTransfer och Qlik Sense Enterprise on Windows är installerade på datorn gör du så här:

 1. I Tjänster i Windows stoppar du Qlik DataTransfer-tjänsten.

 2. Gå till C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate och ta bort certifikaten i mappen.
 3. I Windows Certificate Store tar du bort följande certifikat:

  • Local Computer > Personal > QdtClient

  • Local Computer > Trusted Root Certification Authority > <hostname.domain> eller <hostname>

  • Current user > Personal > QdtClient

  Alternativt kan du köra Remove-Certificate.ps1 i PowerShell som administratör.

 4. Kör Configure-Service.ps1 i PowerShell som Qlik Sense-tjänstens användare.

  1. Som första indata: dataTransferCertificatePath anger du C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate.

  2. Som andra indata: qsefwPresent anger du Ja.

 5. Gå till C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate och kontrollera att följande filer finns där:

  • root.pfx

  • client.pfx

  • server.pfx

 6. Starta om Qlik DataTransfer-tjänsten.

Qlik DataTransfer öppnas med en vit skärm och https://localhost:5505/ visar felet err_ssl_version_or_cipher_mismatch

Jag öppnar Qlik DataTransfer, men bara en vit skärm visas. När jag kontrollerar Tjänster i Windows visas att Qlik DataTransfer körs. Om jag går till https://localhost:5505/ i en webbläsare rapporteras felet err_ssl_version_or_cipher_mismatch.

Possible cause  

TLS-chiffersviten på din server stöds inte av Qlik DataTransfer.

Proposed action  

Lägg till TLS-chiffersviten i policyn för servergruppen genom att följa stegen i den här supportartikeln: https://support.qlik.com/articles/000038570.

Qlik DataTransfer körs inte och loggen visar att ett fel uppstod vid exekveringen av ett PowerShell-skriptkommando

Qlik DataTransfer körs inte. I loggen visas följande felmeddelande:

Error while executing powershell script command,Command failed: & "C:\Program
Files\Qlik\DataTransfer\DataUploadService\install-utils\Remove-Certificate.ps1"
& : File C:\Program Files\Qlik\DataTransfer\DataUploadService\install-utils\Remove-Certificate.ps1 cannot be loaded
because running scripts is disabled on this system. For more information, see about_Execution_Policies at
https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170.
At line:1 char:3
+ & "C:\Program Files\Qlik\DataTransfer\DataUploadService\install-utils ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo : SecurityError: (:) [], PSSecurityException
+ FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess"

Possible cause  

ExecutionPolicy är inaktiverad eller också är den begränsad för aktuell användare.

Proposed action  

Aktivera eller ge behörighet att köra PowerShell-skriptet genom att ge användaren RemoteSigned-körningspolicyn. Detta kan du göra från PowerShell i administratörsläge genom att köra PS C:\> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned i PowerShell och välja Y. Du kan be systemadministratören att göra samma sak.

Jag upplever att Qlik DataTransfer använder mycket CPU.

Qlik DataTransfer använder mycket CPU.

Possible cause  

Det kan finnas en delad mapp som är konfigurerad som en datamapp. Qlik DataTransfer kanske söker efter information i den mappen vilket använder mer CPU.

Proposed action  

Gör ett av följande:

 • Om du vill stoppa avsökning går du till filen services.conf i %Program Files%\Qlik\DataTransfer. Öppna filen och ta bort --usePolling. Bevakningen av den delade mappen upphör när tjänsten startas om.

 • Om du vill att avsökningen ska ske med större intervall kan du ändra standardintervallet för avsökning från 100 millisekunder till ett högre värde, till exempel 3 000 millisekunder. Gå till filen services.conf i %Program Files%\Qlik\DataTransfer. Öppna filen och lägg till --pollingInterval efter --usePolling. Ange ett avsökningsintervall i millisekunder, till exempel --pollingInterval 3000.