Ga naar hoofdinhoud

Probleemoplossing Qlik DataTransfer

In deze sectie worden problemen beschreven die kunnen optreden bij het gebruik van Qlik DataTransfer.

Qlik DataTransfer wordt geopend, maar er verschijnt een wit scherm

Als ik Qlik DataTransfer open, verschijnt er alleen een wit scherm Als ik naar Services ga in Windows, wordt aangegeven dat Qlik DataTransfer wordt uitgevoerd.

Possible cause  

Een of meer van de volgende problemen kunnen zijn opgetreden.

 • Het clientcertificaat is niet beschikbaar vanuit C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate

 • Het servercertificaat is niet beschikbaar vanuit C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate

 • Certificaten zijn ongeldig.

 • Certificaatketen is ongeldig.

 • Certificaten zijn niet aanwezig in de Windows Certificate Store.

Proposed action  

Als alleen Qlik DataTransfer is geïnstalleerd op de computer, moet u het volgende doen:

 1. In Windows-services moet u de Qlik DataTransfer-service stoppen.

 2. Navigeer naar C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate en verwijder de certificaten.
 3. Navigeer naar C:\Program Files\Qlik\DataTransfer\DataUploadService\install-utils.

 4. Voer Remove-Certificate.ps1 uit in PowerShell.

 5. Start de Qlik DataTransfer-service

 6. Navigeer naar C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate en controleer of de volgende bestanden aanwezig zijn:

  • client.pfx

  • server.pfx

Als Qlik DataTransfer en Qlik Sense Enterprise on Windows zijn geïnstalleerd op de computer, moet u het volgende doen:

 1. In Windows-services moet u de Qlik DataTransfer-service stoppen.

 2. Navigeer naar C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate en verwijder de certificaten in de map.
 3. In de Windows Certificate Store, moet u de volgende certificaten verwijderen:

  • Lokale computer > Persoonlijk > QdtClient

  • Lokale computer > Trusted Root Certification Authority > <hostnaam.domein> of <hostnaam>

  • Huidige gebruiker > Persoonlijk > QdtClient

  U kunt ook Remove-Certificate.ps1 uitvoeren in PowerShell als beheerder.

 4. Voer Configure-Service.ps1 uit in PowerShell als gebruiker van de Qlik Sense-services.

  1. Voor de eerste invoer dataTransferCertificatePath voert u C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate in.

  2. Voor de tweede invoer qsefwPresent voert u Ja in.

 5. Navigeer naar C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate en controleer of de volgende bestanden aanwezig zijn:

  • root.pfx

  • client.pfx

  • server.pfx

 6. Start de Qlik DataTransfer-service opnieuw.

Qlik DataTransfer opent met een wit scherm en https://localhost:5505/ toont de fout err_ssl_version_or_cipher_mismatch

Als ik Qlik DataTransfer open, verschijnt er alleen een wit scherm Als ik naar Services ga in Windows, wordt aangegeven dat Qlik DataTransfer wordt uitgevoerd. Als ik naar https://localhost:5505/ ga in een browser, krijg ik de fout err_ssl_version_or_cipher_mismatch.

Possible cause  

De TLS-coderingssuite op uw server wordt niet ondersteund door Qlik DataTransfer.

Proposed action  

Voeg de TLS-coderingssuite toe aan de policy van de servergroep door de volgende stappen te volgen in het artikel: https://support.qlik.com/articles/000038570.

Qlik DataTransfer wordt niet uitgevoerd en in het logboek staat dat er een fout is opgetreden bij het uitvoeren van de PowerShell-scriptopdracht

Qlik DataTransfer wordt niet uitgevoerd. In het logboek wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Fout bij het uitvoeren van de powershell-scriptopdracht, opdracht is mislukt: & "C:\Program
Files\Qlik\DataTransfer\DataUploadService\install-utils\Remove-Certificate.ps1"
& : File C:\Program Files\Qlik\DataTransfer\DataUploadService\install-utils\Remove-Certificate.ps1 kan niet worden geladen
omdat het uitvoeren van scripts is uitgeschakeld op dit systeem. Ga voor meer informatie naar about_Execution_Policies op
https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170.
At line:1 char:3
+ & "C:\Program Files\Qlik\DataTransfer\DataUploadService\install-utils ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo : SecurityError: (:) [], PSSecurityException
+ FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess"

Possible cause  

ExecutionPolicy is uitgeschakeld of beperkt voor die gebruiker.

Proposed action  

Schakel deze functie in of verleen machtigingen voor het uitvoeren van het PowerShell-script door het RemoteSigned-uitvoeringsbeleid aan de gebruiker toe te wijzen. U kunt dit doen vanuit PowerShell in de beheerdermodus door PS C:\> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned uit te voeren in PowerShell en Y te selecteren. U kunt contact opnemen met uw systeembeheerder en vragen om hetzelfde te doen.

Qlik DataTransfer heeft een hoog CPU-verbruik

Qlik DataTransfergebruikt veel CPU.

Possible cause  

Er is mogelijk een gedeelde map geconfigureerd als een gegevensmap, Qlik DataTransfer voert mogelijk polling uit voor de map, waardoor meer CPU wordt gebruikt.

Proposed action  

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Om polling te stoppen, navigeert u naar het bestand services.conf, deze vindt u onder %Program Files%\Qlik\DataTransfer. Open het bestand en verwijder --usePolling. Hierdoor wordt een gedeelde map niet meer gecontroleerd nadat de dienst opnieuw is gestart.

 • Als u met een hogere interval wilt pollen, kunt u de standaardinterval voor polling van 100 milliseconden wijzigen in een hogere waarde, zoals 3000 milliseconden. Navigeer naar het bestand services.conf, deze vindt u onder %Program Files%\Qlik\DataTransfer. Open het bestand en voeg --pollingInterval toe na --usePolling. Stel de interval voor polling in milliseconden in, bijvoorbeeld --pollingInterval 3000.