Przeskocz do zawartości głównej

Rozwiązywanie problemów Qlik DataTransfer

W tej sekcji opisano problemy, jakie mogą występować podczas używania Qlik DataTransfer.

Qlik DataTransfer otwiera się na białym ekranie

Otwieram Qlik DataTransfer, ale wyświetla się tylko biały ekran. Kiedy sprawdzam Usługi w systemie Windows, usługa Qlik DataTransfer jest wyświetlana jako uruchomiona.

Możliwa przyczyna  

Może występować jeden lub więcej z następujących problemów.

 • Certyfikat klienta nie jest dostępny w folderze C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate

 • Certyfikat serwera nie jest dostępny w folderze C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate

 • Certyfikaty są nieważne.

 • Łańcuch certyfikatów jest nieprawidłowy.

 • Certyfikatów nie ma w Magazynie certyfikatów systemu Windows.

Proponowane działanie  

Jeżeli na komputerze zainstalowano tylko Qlik DataTransfer, wykonaj następujące czynności:

 1. W Usługach systemu Windows zatrzymaj usługę Qlik DataTransfer.

 2. Przejdź do folderu C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate i usuń znajdujące się w nim certyfikaty.
 3. Przejdź do folderu C:\Program Files\Qlik\DataTransfer\DataUploadService\install-utils.

 4. Uruchom plik Remove-Certificate.ps1 w powłoce PowerShell.

 5. Uruchom usługę Qlik DataTransfer.

 6. Przejdź do folderu C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate i sprawdź, czy znajdują się w nim następujące pliki:

  • client.pfx

  • server.pfx

Jeżeli na komputerze zainstalowano Qlik DataTransfer i Qlik Sense Enterprise on Windows, wykonaj następujące czynności:

 1. W Usługach systemu Windows zatrzymaj usługę Qlik DataTransfer.

 2. Przejdź do folderu C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate i usuń certyfikaty w tym folderze.
 3. W Magazynie certyfikatów systemu Windows usuń następujące certyfikaty:

  • Komputer lokalny > Osobisty > QdtClient

  • Komputer lokalny > Zaufane główne urzędy certyfikacji > <nazwa_hosta.domena> lub <nazwa_hosta>

  • Bieżący użytkownik > Osobisty > QdtClient

  Zamiast tego możesz uruchomić plik Remove-Certificate.ps1 w powłoce PowerShell jako administrator.

 4. Uruchom plik Configure-Service.ps1 w powłoce PowerShell jako użytkownik usług Qlik Sense.

  1. Jako pierwsze dane wejściowe dataTransferCertificatePath wprowadź C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate.

  2. Jako drugie dane wejściowe qsefwPresent wprowadź Tak.

 5. Przejdź do folderu C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate i sprawdź, czy znajdują się w nim następujące pliki:

  • root.pfx

  • client.pfx

  • server.pfx

 6. Uruchom ponownie usługę Qlik DataTransfer.

Qlik DataTransfer otwiera się na białym ekranie, a https://localhost:5505/ pokazuje komunikat o błędzie err_ssl_version_or_cipher_mismatch

Otwieram Qlik DataTransfer, ale wyświetla się tylko biały ekran. Kiedy sprawdzam Usługi w systemie Windows, usługa Qlik DataTransfer jest wyświetlana jako uruchomiona. Kiedy przechodzę pod adres https://localhost:5505/ w przeglądarce, wyświetla się komunikat o błędzie err_ssl_version_or_cipher_mismatch.

Możliwa przyczyna  

Mechanizm szyfrowania TLS na Twoim serwerze nie jest obsługiwany przez Qlik DataTransfer.

Proponowane działanie  

Dodaj mechanizm szyfrowania TLS do zasad grupy serwera, wykonując kroki opisane w następującym artykule pomocy technicznej: https://support.qlik.com/articles/000038570.

Qlik DataTransfer nie działa, a dziennik pokazuje, że wystąpił błąd podczas wykonywania polecenia skryptu powłoki PowerShell

Qlik DataTransfer nie działa. Dziennik zawiera następujący komunikat o błędzie:

Error while executing powershell script command,Command failed: & "C:\Program
Files\Qlik\DataTransfer\DataUploadService\install-utils\Remove-Certificate.ps1"
& : File C:\Program Files\Qlik\DataTransfer\DataUploadService\install-utils\Remove-Certificate.ps1 cannot be loaded
because running scripts is disabled on this system. For more information, see about_Execution_Policies at
https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170.
At line:1 char:3
+ & "C:\Program Files\Qlik\DataTransfer\DataUploadService\install-utils ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo : SecurityError: (:) [], PSSecurityException
+ FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess"

Możliwa przyczyna  

Zasada ExecutionPolicy jest wyłączona lub ograniczona dla tego użytkownika.

Proponowane działanie  

Włącz lub nadaj uprawnienia do wykonywania skryptu powłoki PowerShell, przekazując użytkownikowi zasadę wykonywania RemoteSigned. Możesz to zrobić z PowerShell w trybie administratora, uruchamiając PS C:\> Set-ExecutionPolicy RemoteSignedw powłoce PowerShell i wybierając Y. Możesz też skontaktować się z administratorem systemu, aby to zrobił.

Doświadczam wysokiego użycia procesora z Qlik DataTransfer

Qlik DataTransfer używa dużych zasobów procesora.

Możliwa przyczyna  

Może być udostępniony folder skonfigurowany jako folder danych, Qlik DataTransfer może sondować ten folder, co zużywa więcej zasobów procesora.

Proponowane działanie  

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Aby zatrzymać sondowanie, przejdź do pliku services.conf znajdującego się w folderze %Program Files%\Qlik\DataTransfer. Otwórz plik i usuń --usePolling. Spowoduje to zaprzestanie obserwowania udostępnionego folderu po ponownym uruchomieniu usługi.

 • Aby sondować z większym odstępem czasu, możesz zmienić domyślny interwał sondowania ze 100 milisekund na większą wartość, np. 3000 milisekund. Przejdź do pliku services.conf znajdującego się w folderze %Program Files%\Qlik\DataTransfer. Otwórz plik i dodaj --pollingInterval po --usePolling. Ustaw interwał sondowania w milisekundach, na przykład --pollingInterval 3000.