Ana içeriğe geç

Sorun giderme Qlik DataTransfer

Bu bölümde, Qlik DataTransfer uygulaması kullanılırken oluşabilecek sorunlar açıklanmaktadır.

Qlik DataTransfer uygulaması beyaz ekranda açılıyor

Qlik DataTransfer uygulamasını açıyorum, ancak sadece beyaz ekran görünüyor. Windows'ta Hizmetler'i kontrol ettiğimde, Qlik DataTransfer çalışıyor görünüyor.

Olası neden:  

Aşağıdaki sorunlardan biri veya daha fazlası söz konusu olabilir.

 • C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate dizininde istemci sertifikası bulunmuyordur

 • C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate dizininde sunucu sertifikası bulunmuyordur

 • Sertifikalar geçersizdir.

 • Sertifika zinciri geçersizdir.

 • Sertifikalar Windows Certificate Store'da bulunmuyordur.

Önerilen eylem  

Yalnızca makinede Qlik DataTransfer yüklüyse aşağıdakileri yapın:

 1. Windows Hizmetler'de Qlik DataTransfer hizmetini durdurun.

 2. C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate dizinine gidin ve buradaki sertifikaları silin.
 3. C:\Program Files\Qlik\DataTransfer\DataUploadService\install-utils dizinine gidin.

 4. PowerShell'de Remove-Certificate.ps1 dosyasını çalıştırın.

 5. Qlik DataTransfer hizmetini başlatın.

 6. C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate dizinine gidin ve aşağıdaki dosyaların bulunduğunu doğrulayın:

  • client.pfx

  • server.pfx

Yalnızca makinede Qlik DataTransfer ve Qlik Sense Enterprise on Windows yüklüyse aşağıdakileri yapın:

 1. Windows Hizmetler'de Qlik DataTransfer hizmetini durdurun.

 2. C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate dizinine gidin ve klasördeki sertifikaları silin.
 3. Windows Certificate Store'da, aşağıdaki sertifikaları silin:

  • Yerel Bilgisayar > Kişisel > QdtClient

  • Yerel Bilgisayar > Güvenilen Kök Sertifika Yetkilisi > <ana bilgisayar adı.etki alanı adı> veya <ana bilgisayar adı>

  • Geçerli kullanıcı > Kişisel > QdtClient

  Alternatif olarak, Remove-Certificate.ps1 dosyasını PowerShell'de yönetici olarak çalıştırabilirsiniz.

 4. PowerShell'de Configure-Service.ps1 komutunu Qlik Sense hizmetleri kullanıcısı olarak çalıştırın.

  1. İlk giriş olan dataTransferCertificatePath için C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate girin.

  2. İkinci giriş olan qsefwPresent için Evet girin.

 5. C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate dizinine gidin ve aşağıdaki dosyaların bulunduğunu doğrulayın:

  • root.pfx

  • client.pfx

  • server.pfx

 6. Qlik DataTransfer hizmetini yeniden başlatın.

Qlik DataTransfer uygulaması beyaz ekranda açılıyor ve https://localhost:5505/adresi err_ssl_version_or_cipher_mismatch hatasını gösteriyor

Qlik DataTransfer uygulamasını açıyorum, ancak sadece beyaz ekran görünüyor. Windows'ta Hizmetler'i kontrol ettiğimde, Qlik DataTransfer çalışıyor görünüyor. Tarayıcıda https://localhost:5505/ adresine gittiğimde, err_ssl_version_or_cipher_mismatch hatasını alıyorum.

Olası neden:  

Sunucunuzdaki TLS şifreleme paketi Qlik DataTransfer uygulamasınca desteklenmiyordur.

Önerilen eylem  

Şu destek makalesindeki adımları takip ederek sunucu gurubu politikasına TLS şifreleme paketi ekleyin: https://support.qlik.com/articles/000038570.

Qlik DataTransfer çalışmıyor ve günlük, bir PowerShell komut dosyası komutu çalıştırılırken hata olduğunu gösteriyor

Qlik DataTransfer çalışmıyor. Günlük, aşağıdaki hata mesajını gösterir:

Error while executing powershell script command,Command failed: & "C:\Program
Files\Qlik\DataTransfer\DataUploadService\install-utils\Remove-Certificate.ps1"
& : File C:\Program Files\Qlik\DataTransfer\DataUploadService\install-utils\Remove-Certificate.ps1 cannot be loaded
because running scripts is disabled on this system. For more information, see about_Execution_Policies at
https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170.
At line:1 char:3
+ & "C:\Program Files\Qlik\DataTransfer\DataUploadService\install-utils ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo : SecurityError: (:) [], PSSecurityException
+ FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess"

Olası neden:  

ExecutionPolicy devre dışı veya o kullanıcı için kısıtlanmış.

Önerilen eylem  

Kullanıcıya RemoteSigned yürütme ilkesini vererek PowerShell komut dosyasını yürütme izinlerini etkinleştirin veya verin. Bunu, PowerShell'de yönetici modunda PS C:\> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned öğesini çalıştırıp Y öğesini seçerek yapabilirsiniz. Aynısını yapmak için sistem yöneticinize başvurabilirsiniz.

Qlik DataTransfer çok fazla CPU kullanıyor

Qlik DataTransfer yüksek miktarda CPU kullanıyor.

Olası neden:  

Veri klasörü olarak yapılandırılmış bir paylaşılan klasör olabilir, Qlik DataTransfer klasörde sorgulama yaptığı için daha fazla CPU kullanıyor olabilir.

Önerilen eylem  

Şunlardan birini yapın:

 • Sorgulamayı durdurmak için %Program Files%\Qlik\DataTransfer konumundaki services.conf dosyasına gidin. Dosyayı açın ve --usePolling öğesini kaldırın. Böylece hizmet yeniden başlatıldıktan sonra paylaşılan bir klasörü izlemeyi bırakacaktır.

 • Daha büyük bir aralıkta yoklama yapmak için varsayılan yoklama aralığını 100 milisaniyeden 3000 milisaniye gibi daha büyük bir değere ayarlayabilirsiniz. %Program Files%\Qlik\DataTransfer konumundaki services.conf dosyasına gidin. Dosyayı açın ve --usePolling öğesinden sonra --pollingInterval öğesini ekleyin. Yoklama aralığını milisaniye olarak ayarlayın, örneğin --pollingInterval 3000.