Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Edytor ładowania danych

Twórz i uruchamiaj skrypty ładowania danych z edytora ładowania danych oraz twórz połączenia ze źródłami danych. Z załadowanych danych aplikacja korzysta podczas analiz.

Kliknij Edytor ładowania danych na karcie Przygotuj na pasku nawigacyjnym, aby otworzyć edytor ładowania danych.

Edytor ładowania danych

Edytor ładowania danych z otwartymi źródłami danych

Skrypty można również generować podczas ładowania danych za pomocą menedżera danych. Jeśli jednak potrzebujesz używać złożonych instrukcji skryptu, musisz ręcznie utworzyć skrypt w edytorze ładowania danych.

Zob.: Ładowanie i przekształcanie danych za pomocą skryptów

Dodawanie danych z istniejących zestawów danych

Kliknij Dodaj z katalogu danych, aby otworzyć katalog danych. Dane można dodawać z wielu zestawów danych.

Zobacz temat: Ładowanie danych z katalogu danych

Tworzenie połączeń

Rozwiń panel Źródła danych, aby wyświetlić Połączenia danych. Kliknij Utwórz nowe połączenie i dodaj połączenie do skryptu.

Zob.: Ładowanie danych analitycznych

Tworzenie i edycja skryptów

Napisz kod skryptu w edytorze skryptów. Wiersze skryptu są ponumerowane, a elementy kodu są kolorowane odpowiednio do ich roli w składni skryptu.

Narzędzia edytora skryptów
Element interfejsu użytkownikaOpis
Wyszukaj

Wyszukaj i zamień tekst w skrypcie.

Dodawanie/usuwanie komentarzaOznacz jako komentarz/Usuń oznaczenie komentarza.
Wstaw wcięcieZwiększ wcięcie kodu.
Usuń wcięcieZmniejsz wcięcie kodu.
Pomoc

Włącz tryb pomocy dotyczącej składni. W trybie pomocy dotyczącej składni można kliknąć słowo kluczowe składni (wyróżnione na niebiesko), aby uzyskać dostęp do szczegółowej pomocy dotyczącej składni.

CofnijCofnij ostatnią zmianę (możliwe jest cofanie wielu kroków).
Wykonaj ponownieWykonaj ponownie ostatnio cofniętą zmianę.

Kliknij Utwórz nowy, aby dodać sekcję skryptu. Sekcje są wykonywane od góry do dołu.

Kliknij Debuguj, aby debugować skrypt.

Kliknij pozycję Historia, aby zarządzać wersjami skryptów.

Zob.:

Uruchamianie skryptów

Kliknij przycisk Załaduj dane, aby uruchomić skrypt. Otworzy się okno dialogowe, w którym można wyświetlić postęp ładowania danych i wszelkie wygenerowane komunikaty. Dodatkowo możesz kliknąć przycisk Dane wyjściowe, aby wyświetlić dane wyjściowe.

Zob.: Uruchamianie skryptów ładowania w celu załadowania danych w aplikacjach

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!