Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Zaawansowane opcje edycji arkuszy

Zaawansowany tryb edycji dostępny w Opcjach zaawansowanych ma kilka innych opcji niż standardowy tryb edycji arkusza.

W przeciwieństwie do standardowych opcji zaawansowany tryb edycji oferuje siatkę, na której można przeciągać i upuszczać wizualizacje oraz rozszerzenia. Następnie można zmienić rozmiar wizualizacji, aby dopasować je do preferowanej liczby kwadratów siatki. Zaawansowany tryb edycji obsługuje również urządzenia dotykowe, w przeciwieństwie do trybu standardowego.

Wizualizacje i inne zasoby są dodawane do arkusza przez przeciąganie i upuszczanie ich z panelu zasobów. Można je następnie skonfigurować za pomocą opcji z panelu właściwości.

Widok arkusza w zaawansowanym trybie edycji

Widok arkusza w trybie opracowywania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zaawansowanego trybu edycji, zobacz Praca z opcjami zaawansowanymi.

Panel zasobów

Za pomocą panelu zasobów można dodać zasoby do arkusza lub wizualizacji.

Kliknij Zasoby na pasku narzędzi arkusza, aby otworzyć panel zasobów. Musisz być w trybie edycji.

Jeśli przeglądasz arkusz w trybie analizy, dostępny jest inny panel zasobów. Z poziomu tego panelu zasobów możesz tworzyć notatki i analizy kluczowych czynników oraz nimi zarządzać. Więcej informacji zawiera temat Panel zasobów w trybie analizy.

Panel zasobów w zaawansowanym trybie edycji arkusza

Panel Zasoby w trybie zaawansowanej edycji arkusza z zaznaczonymi polami.

Panel zasobów w zaawansowanym trybie edycji arkusza

Panel Zasoby w trybie zaawansowanej edycji arkusza z zaznaczonymi polami.

Dostępność zasobów zależy od konfiguracji Qlik Sense.

Pola

Pola reprezentują dane dostępne w Twojej aplikacji. Przeciągnij pole na arkusz, aby utworzyć wizualizacje z sugestiami dotyczącymi wykresów. Przeciągnij pole na wizualizację, aby dodać je do wizualizacji.

Dodatkowo kliknij pola prawym przyciskiem myszy, aby wykonać następujące czynności:

Data i godzina

Wszystkie pola daty są oznaczone Data i godzina i można je rozwinąć w celu zastosowania atrybutów daty i czasu właściwych dla danego pola. Atrybuty daty i czasu są tworzone automatycznie, kiedy używasz Menedżera danych. Jeśli do załadowania danych użyto skryptu ładowania danych, atrybuty daty i czasu trzeba utworzyć za pomocą pól pochodnych.

Zob.: Pola daty i czasu

Dane mapy

Wszystkie pola rozpoznane jako punkty geolokalizacyjne w wizualizacjach map zostają oznaczone znakiem Mapa.

Zob.: Ładowanie danych Twojej mapy

elementy główne;

Twórz wymiary, miary i wizualizacje jako elementy główne, które można ponownie wykorzystać w aplikacji.

Zob.:

Wykresy

Przeciągnij wykresy na arkusz, aby utworzyć wizualizacje.

Zob.: Zacznij używać wizualizacji

Obiekty niestandardowe

Ulepsz swoje aplikacje za pomocą specjalnie zaprojektowanych wizualizacji.

Zob.: Tworzenie wizualizacji z użyciem obiektu niestandardowego

Łącza nawigacji aplikacji

Twórz aplikacje on-demand, używając łączy nawigacyjnych aplikacji. Aplikacje on-demand ładują podzestaw danych, który jest ładowany w formie zagregowanej przez aplikację selekcji.

Zob.: Budowanie aplikacji On-demand

Widoki dynamiczne

Twórz widoki dynamiczne w celu tworzenia zapytań i przeglądania odpowiednich podzbiorów dużych zestawów danych na wykresach, które można dynamicznie odświeżać wraz z dokonywaniem wyborów.

Zob.: Zarządzanie danymi za pomocą widoków dynamicznych

zmienne

Kliknij zmienne, aby otworzyć okno dialogowe zmiennych.

Zob.: Okno dialogowe zmiennych

Wyszukaj

Znajdź zasoby za pomocą pola wyszukiwania. Po rozpoczęciu wpisywania ciągu w polu wyszukiwania wyświetlone zostaną wszystkie pozycje, których nazwa lub znacznik zawiera szukany ciąg.

Zob.: Wyszukiwanie w panelu zasobów

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Panel właściwości

Skonfiguruj właściwości arkusza lub wizualizacji w panelu właściwości.

Kliknij Właściwości na pasku narzędzi arkusza, aby otworzyć panel właściwości. Musisz być w trybie edycji.

Kliknij arkusz, aby wyświetlić właściwości arkusza. Kliknij wizualizację, aby wyświetlić jej właściwości.

Panel Właściwości z wybraną wizualizacją

Panel Właściwości z wybraną wizualizacją.

W przypadku arkuszy możesz:

  • Edytować tytuł i opis arkusza
  • Dodać miniaturę do arkusza
  • Dodawać kolor tła lub grafiki do arkusza

  • Zmienić odstępy siatki, rozmiar i układ arkusza
  • Zastosować alternatywne stany do arkusza
  • Dodać akcje uruchamiane po przejściu użytkowników do arkusza

W zależności od edytowanej wizualizacji dostępne są różne opcje. Zwykle można wykonywać następujące operacje:

  • dodawanie wymiarów i miar oraz określanie sposobów ich wyświetlania;
  • ustawianie kolejności i kryteriów sortowania;
  • zmiana sposobu wyświetlania wizualizacji;
  • Konfigurowanie etykietek niestandardowych

Zob.: Tworzenie i edytowanie wizualizacji

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!