Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

NoConcatenate

NoConcatenate öneki, aksi takdirde otomatik olarak birleştirilecek olan, birbiriyle alan kümelere sahip yüklenmiş iki tablonun iki ayrı dahili tablo olarak işlenmesini zorlar.

Söz Dizimi:  

NoConcatenate( loadstatement | selectstatement ) 

Varsayılan olarak, komut dosyasına daha önce yüklenmiş olan bir tabloyla tam olarak aynı sayıda alan ve eşleşen alan adları içeren bir tablo yüklenirse Qlik Sense bu iki tabloyu otomatik olarak birleştirir. İkinci tablo farklı adlandırılmış olsa bile bu işlem gerçekleşir.

Öte yandan ikinci tablonun LOAD deyiminden veya SELECT deyiminden önce NoConcatenate komut dosyası ön eki eklendiyse, bu iki tablo birbirinden ayrı yüklenir.

NoConcatenate için tipik bir kullanım örneği, tablonun geçici bir kopyasını oluşturup orijinal tablonun bir kopyasını korurken oluşturduğunuz o kopyada bazı geçici dönüştürmeler yapmanızın gerektiği durumlardır. NoConcatenate, söz konusu kopyayı oluşturabilmenizi ve bu kopyanın kaynak tabloya örtük olarak geri eklenmemesini sağlar.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulamalar ve komut dosyaları için bölgesel ayarları değiştirme.

Uygulamalardaki varsayılan bölgesel ayarlarda kullanıcı profili temel alınır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Cloud kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Cloud, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Bir uygulama oluşturucuysanız, oluşturduğunuz uygulamanın varsayılan bölgesini ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Cloud Analizleri içinde uygulama ve komut dosyası oluşturmak için tercih ettiğiniz bölgesel ayarları belirleme.

Fonksiyon örneği
Örnek Sonuç

Source: LOAD A,B from file1.csv;

CopyOfSource: NoConcatenate LOAD A,B resident Source;

Hesaplama olarak A ve B içeren bir tablo yüklenir. NoConcatenate değişkeni kullanılarak aynı alanları içeren ikinci bir tablo ayrıca yüklenir.

Örnek 1 – Örtük birleştirme

Örnek 2 – Kullanım örneği senaryosu

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!