Przeskocz do zawartości głównej

Left — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Left() zwraca ciąg składający się z pierwszych (z lewej strony) znaków ciągu wejściowego, a liczbę tych znaków określa drugi argument.

Składnia:  

Left(text, count)

Typ zwracanych danych: ciąg znaków

Argumenty:  

Argument Opis
text Pierwotny ciąg znaków.
count Określa liczbę znaków do uwzględnienia od lewej części ciągu znaków text.