Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie zakładek

Zakładki umożliwiają zapisywanie konkretnych stanów wyboru. Dzięki temu można je później przeglądać i udostępniać innym użytkownikom.

W zależności od typu nie wszystkie zakładki są renderowane po otwarciu listy utworzonych zakładek. Zakładki są nadal dostępne i można je znaleźć, wyszukując ich nazwy.

Tworzenie zakładki

Wykonaj następujące czynności:

 1. Dokonaj wyborów w arkuszu, który chcesz zapisać jako zakładkę.

 2. Kliknij Zakładki na panelu zasobów.

 3. Kliknij opcję Utwórz nową zakładkę.

 4. Tytuł: jako tytuł zakładki zostaną domyślnie użyte nazwa arkusza i podsumowanie selekcji. W razie potrzeby można to zmienić.

  InformacjaNie należy używać nazwy, która jest już używana przez stan alternatywny.
 5. Opis: można wprowadzić opis zakładki.
 6. Zapisz lokalizację arkusza: włącz tę opcję, jeśli chcesz, aby zakładka przełączyła się na arkusz, który był otwarty podczas jej tworzenia. Wyłączenie oznacza, że użytkownik pozostanie w bieżącym arkuszu po zastosowaniu zakładki.

  InformacjaJeśli arkusz docelowy, który został zapisany z tym ustawieniem, zostanie usunięty lub jest arkuszem prywatnym, zastosowanie zakładki nie spowoduje otwarcia tego arkusza. Wybory powiązane z tą zakładką zostaną nadal zastosowane do aplikacji.
 7. Zapisz układ: włącz tę opcję, jeśli chcesz zapisać układy wykresów, sortowanie lub rozszerzenia.
 8. Zapisz stan zmiennej w zakładkach: włącz to ustawienie, aby zapisać bieżące wartości zmiennych w zakładce.

  InformacjaZmienne utworzone w skrypcie ładowania nie mogą mieć zapisanego stanu w zakładkach.
 9. Kliknij polecenie Utwórz.

Stany i wyrażenia set

Podczas tworzenia lub edycji zakładki widoczne są możliwe alternatywne stany, dla których zostały ustawione zakładki. Jeśli stan zawiera wybory, wówczas wyświetlane jest także wyrażenie set dla tych wyborów.

Wyrażenie set można skopiować, klikając opcję Kopiuj.

InformacjaJeżeli wybór zakładki będzie zawierać wymiar wyliczany, wyrażenie zestawu będzie wskazywać MISSING VALUES i nie będzie można go użyć.

Opcje zakładek

W widoku arkusza kliknięcie zakładki prawym przyciskiem myszy spowoduje wyświetlenie następujących opcji:

 • Zastosuj zakładkę: wybory zapisane w zakładce zostaną zastosowane i pojawi się arkusz, z którego pochodzą zakładki. Wszelkie poprzednie wybory zostaną wyczyszczone.
 • Zastosuj tylko wybory: zastosowane zostaną wybory zapisane w zakładce. Wszelkie poprzednie wybory zostaną wyczyszczone.
 • Ustaw jako publiczną: ustawienie zakładki jako publicznej oznacza, że każdy może z niej korzystać. Nie będziesz już właścicielem zakładki.
 • Ustaw jako prywatną: ustawienie zakładki jako prywatnej powoduje jej powrót do prywatnych zakładek pierwotnego właściciela.
 • Szczegóły: wyświetla lokalizację, stan układu i wyrażenia zestawu.
 • Kopiuj łącze: kopiuje lokalizację zakładki, aby można ją było udostępnić.
 • Ustaw jako zakładkę domyślną: po otwarciu aplikacji zamiast strony przeglądu aplikacji używany jest stan układu i stan zaznaczenia domyślnej zakładki. Zob. Ustawianie zakładki domyślnej w celu utworzenia strony docelowej aplikacji.
 • Usuń: zakładka zostaje usunięta.

Wyszukiwanie zakładek

Wykonaj następujące czynności:

 1. W arkuszu kliknij Zakładki na panelu zasobów.

 2. Podaj kryteria wyszukiwania w polu wyszukiwania.

  Podczas wpisywania lista będzie filtrowana.

WskazówkaGdy wyszukujesz zakładki, program Qlik Sense szuka dopasowań w tytułach i opisach.

Zmiana tytułu i opisu zakładki

Tytuły i opisy zakładek można zmieniać.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W arkuszu kliknij Zakładki na panelu zasobów.

 2. W obszarze Moje własne kliknij Więcej na zakładce, którą chcesz edytować, i wybierz pozycję Szczegóły.

 3. Kliknij pozycję Edytuj szczegóły.

 4. Wprowadź zmiany dotyczące Tytułu i Opisu.

 5. Kliknij przycisk Gotowe.

Zmiany zostaną zapisane automatycznie.

WskazówkaZakładki można również edytować z przeglądu aplikacji, wykonując te same czynności.

Aktualizowanie wyborów w zakładkach prywatnych

Wybory możesz zmienić w prywatnej zakładce, jeśli aplikacja znajduje się w przestrzeni prywatnej lub udostępnionej.

 1. Dokonaj nowych wyborów w arkuszu, który chcesz zapisać jako zakładkę.

  Te nowe wybory całkowicie zastąpią wybory w oryginalnej zakładce.

 2. W arkuszu kliknij Zakładki na panelu zasobów.

 3. W obszarze Moje własne kliknij Więcej na zakładce, którą chcesz edytować, i wybierz pozycję Szczegóły.

 4. Kliknij Aktualizuj zakładki.

 5. Kliknij Potwierdź.

Twoja zakładka została zaktualizowana.

Zmiana osób, które mogą wyświetlić zakładkę

Grono osób, które mogą zobaczyć Twoją zakładkę, zależy od typu przestrzeni, w której znajduje się powiązana z nią aplikacja, a także od tego, czy zakładka jest publiczna czy prywatna. Zawartość zakładek może być tylko częściowo dostępna dla innych użytkowników, jeśli zakładka została powiązana z prywatnym arkuszem przy użyciu ustawienia Zapisz lokalizację arkusza.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Udzielanie dostępu do arkuszy, grup arkuszy, zakładek i narracji.

Przestrzeń prywatna

Inni użytkownicy nie mogą wyświetlać ani stosować zakładek w aplikacjach w przestrzeni prywatnej.

Przestrzenie udostępnione

W przestrzeniach udostępnionych zakładki prywatne można ustawić jako widoczne dla innych osób, klikając zakładkę prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Ustaw jako publiczną.

Ty lub inny członek grupy z wystarczającymi uprawnieniami możecie ustawić zakładkę jako prywatną, klikając ją prawym przyciskiem myszy i wybierając Ustaw jako prywatną.

Aby udostępnić publicznie prywatne arkusze, grupy arkuszy, zakładki i narracje, należy mieć jedną z następujących ról w przestrzeni udostępnionej:

 • Właściciel

 • Może zarządzać

 • Może edytować

Aby ustawić publiczne arkusze, grupy arkuszy, zakładki i narracje jako prywatne, wymagana jest jedna z wymienionych powyżej ról w przestrzeni.

Te uprawnienia odnoszą się do użytkowników mających Uprawnienie profesjonalne lub Full User. Więcej informacji o uprawnieniach w przestrzeniach udostępnionych zawiera temat Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych.

Oto kilka dodatkowych uwag dotyczących publicznych zakładek w przestrzeni udostępnionej:

 • Jeśli zastosujesz ustawienie Zapisz lokalizację arkusza podczas tworzenia zakładki, a jej arkusz docelowy będzie publiczny, członkowie przestrzeni i użytkownicy z dostępem tylko do aplikacji zostaną przeniesieni do tego arkusza po otwarciu zakładki, a dodane w zakładce wybory zostaną zastosowane do aplikacji. Jeśli to ustawienie będzie wyłączone, zastosowanie zakładki nadal będzie powodować stosowanie wyborów powiązanych z zakładką.

 • Zakładki zapisują stany zaznaczenia i opcjonalnie informacje o arkuszu użytym do ich utworzenia. W związku z tym można utworzyć publiczną zakładkę przy użyciu prywatnego arkusza, a inni użytkownicy będą mogli zastosować wybory z zakładki. Nie będą jednak mogli zobaczyć arkusza prywatnego.

Przestrzenie zarządzane

W aplikacji opublikowanej w przestrzeni zarządzanej możesz opublikować swoje prywatne zakładki w Społeczności, klikając zakładkę prawym przyciskiem myszy i wybierając Opublikuj. W przestrzeni zarządzanej do publikowania prywatnych zakładek w Społeczności potrzebna jest jedna z następujących ról w przestrzeni:

 • Właściciel

 • Może zarządzać

 • Może współtworzyć

Zarówno Ty, jak i inni członkowie przestrzeni zarządzanej mający rolę Właściciel lub Może zarządzać przestrzenią możecie ponownie ustawić zakładkę Społeczności jako prywatną, klikając ją prawym przyciskiem myszy i wybierając Cofnij publikację.

Te uprawnienia odnoszą się do użytkowników mających Uprawnienie profesjonalne lub Full User. Więcej informacji o uprawnieniach w przestrzeniach zarządzanych zawiera temat Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach zarządzanych.

Oto kilka dodatkowych uwag dotyczących zakładek w przestrzeni zarządzanej:

 • Gdy aplikacja zostanie opublikowana z przestrzeni udostępnionej do przestrzeni zarządzanej, wszystkie arkusze, zakładki i narracje, które są publiczne w aplikacji źródłowej, staną się zawartością publiczną w opublikowanej aplikacji. Zakładki, które są prywatne w momencie publikowania aplikacji, nie są dostępne w opublikowanej aplikacji.

 • Zakładek publicznych nie można zmienić w zakładki Społeczności.

 • Jeśli zastosujesz ustawienie Zapisz lokalizację arkusza podczas tworzenia zakładki publicznej lub Społeczności, a jej arkusz docelowy będzie arkuszem publicznym lub Społeczności, członkowie przestrzeni i użytkownicy z dostępem tylko do aplikacji zostaną przeniesieni do tego arkusza po otwarciu zakładki. Niezależnie od tego, czy to ustawienie będzie włączone, czy wyłączone, zastosowanie zakładki zawsze spowoduje zastosowanie wyborów powiązanych z zakładką.

 • Zakładki zapisują stany zaznaczenia i opcjonalnie informacje o arkuszu użytym do ich utworzenia. W związku z tym możesz utworzyć zakładkę Społeczności za pomocą arkusza prywatnego, a inni użytkownicy będą mogli zastosować wybory z zakładki. Nie będą oni jednak mogli zobaczyć prywatnego arkusza, chyba że zostanie on opublikowany w Społeczności.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!