Przeskocz do zawartości głównej

Tworzenie aplikacji On-demand do analizy

Aplikacje On-demand umożliwiają ładowanie i analizowanie źródeł danych big data w Qlik Sense. Jeśli masz dostęp do aplikacji selekcji On demand, możesz generować aplikacje On demand zawierające podzestawy danych z magazynów dużych zestawów danych.

Próby jednorazowego analizowania całego magazynu danych big data są wysoce niewydajne. Jednak w celu tworzenia reprezentatywnych wizualizacji wszystkie dane muszą być dostępne do wykrycia. Aplikacje On-demand zapewniają użytkownikom zagregowane widoki magazynów danych big data i umożliwiają identyfikowanie oraz ładowanie istotnych podzbiorów tych danych w celu przeprowadzania szczegółowych analiz.

Aplikacje selekcji On demand są skonfigurowane tak, aby generować aplikacje On demand, które korzystają z Twoich wyborów w celu wypełnienia aplikacji On demand danymi ze źródła dużych zestawów danych. Aplikacje selekcji mają łącza nawigacyjne umożliwiające generowanie aplikacji On demand na pasku Nawigacja aplikacji u dołu arkusza.

Łącze nawigacyjne do generowania aplikacji On demand

Dół arkusza pokazujący łącze do nawigacji aplikacji On demand na pasku nawigacji aplikacji.

W miarę dokonywania wyborów w aplikacji selekcji wskaźniki ukończenia w łączach nawigacji aplikacji On-demand zmieniają kolor na zielony. W każdej z aplikacji On-demand na pasku Nawigacja aplikacji obowiązuje ograniczenie ilości danych, które mogą być w niej zawarte. W każdej z aplikacji On-demand na pasku Nawigacja aplikacji obowiązuje ograniczenie ilości danych, które mogą być w niej zawarte. Przy dokonywaniu selekcji w aplikacji selekcji wskaźnik ukończenia informuje, kiedy ilość wybranych danych mieści się w granicach ustalonych dla aplikacji On-demand.

Wskaźnik ukończenia pokazujący, że wymagane są dodatkowe wybory

Łącze nawigacyjne aplikacji On demand ze wskaźnikiem pokazującym, że wymagane są dalsze wybory.

Wskaźnik ukończenia pokazujący, że możesz wygenerować aplikację On demand

Łącze nawigacyjne aplikacji On demand ze wskaźnikiem pokazującym, że możesz teraz wygenerować aplikację On demand

Gdy wskaźnik aplikacji On-demand całkowicie zmieni kolor na zielony, można wygenerować tę aplikację na podstawie aktualnie wybranych danych. Wygenerowane aplikacje na żądanie są dodawane do przestrzeni prywatnej. Możesz także otworzyć wcześniej wygenerowaną instancję tej aplikacji. Każdą aplikację On-demand na pasku nawigacji aplikacji można wygenerować wiele razy, a te wygenerowane aplikacje pozostaną dostępne. Po wygenerowaniu maksymalnej liczby aplikacji trzeba usunąć jedną z istniejących aplikacji On-demand, aby było możliwe wygenerowanie kolejnej. Aplikacje On-demand mogą mieć czas ważności, po którym są usuwane automatycznie.

Maksymalna liczba aplikacji i czas ich przechowywania są ustawiane w łączu nawigacji aplikacji On-demand. Łącze nawigacji aplikacji On-demand jest jednym z bloków aplikacji On-demand i zwykle jest dodawane przez twórcę aplikacji selekcji.

Informacja

Tworzenie i edytowanie łączy nawigacyjnych aplikacji wymaga uprawnień profesjonalnych.

 1. Otwórz aplikację selekcji On-demand.
 2. W aplikacji selekcji wybierz obiekty wizualizacji.
 3. Gdy wskaźnik ukończenia aplikacji On-demand na pasku Nawigacja aplikacji całkowicie zmieni kolor na zielony, kliknij tę aplikację On-demand.

  Aby otworzyć panel generowania aplikacji On-demand, możesz wybrać tę aplikację na pasku Nawigacja aplikacji. Aby wyświetlić Ograniczenie (maksymalną liczbę dozwolonych rekordów) oraz liczbę aktualnie wybranych rekordów, możesz kliknąć ikonę Informacje. Możesz również wyświetlić liczbę wartości wybranych dla poszczególnych pól oraz wszelkie ograniczenia dotyczące pól. Gdy tworzone są aplikacje On-demand, możliwe jest ustawianie ograniczeń dotyczących pojedynczych pól. Na przykład pole Rok może być ograniczone w taki sposób, aby nie można było wybrać więcej niż dwóch wartości.

  Gdy liczba aktualnie wybranych rekordów (Liczba wierszy) jest mniejsza lub równa maksymalnej dozwolonej liczbie rekordów, wskaźnik ukończenia całkowicie zmienia kolor na zielony. Jednak aplikacji można wygenerować dopiero po spełnieniu wszystkich ograniczeń. Jeśli liczba wierszy nie przekracza ograniczenia, ale co najmniej jedno pole nie spełniło wymogów jego ograniczenia, wówczas przycisk Wygeneruj nową aplikację nie będzie aktywny.

  InformacjaJeśli wybierzesz przycisk Wygeneruj nową aplikację, gdy panel ograniczeń będzie otwarty, nie zobaczysz wygenerowanej aplikacji. Kliknij ikonę Informacje, aby zamknąć panel, a nową aplikację zobaczysz na liście (pod warunkiem że została pomyślnie wygenerowana).
 4. Kliknij przycisk Wygeneruj nową aplikację, aby utworzyć nowe wystąpienie aplikacji On-demand z aktualnie wybranymi danymi.

  Spowoduje to wygenerowanie nowego wystąpienia aplikacji, które pojawi się na panelu generowania nad przyciskiem Wygeneruj nową aplikację.

  Aby zobaczyć więcej informacji na temat wygenerowanej aplikacji, otwórz panel szczegółów.

  Karta Wybory w panelu szczegółów.

  W tym widoku możesz również zmienić nazwę aplikacji On-demand. Domyślnie do aplikacji On-demand przypisywane są nazwy punktów nawigacji, z których zostały wygenerowane, a znacznik czasu jest dołączany. Na przykład gdy punkt nawigacji ma nazwę „Ox Sample Detail”, wówczas domyślną nazwą wygenerowanej aplikacji On-demand będzie „Ox Sample Detail_20190405_113822”. Na powyższej ilustracji nazwa aplikacji On-demand została zmieniona na „Ox Sample Detail_Airlines”.

  Kliknięcie przycisku Zastosuj powoduje zastosowanie selekcji widocznych na liście na karcie Selekcje w wygenerowanej aplikacji On-demand względem aplikacji selekcji.

  Wybory zastosowane do aplikacji selekcji

 5. Aby otworzyć wygenerowaną aplikację, wybierz polecenie Otwórz aplikację z menu Więcej>.

  Możesz także przeładować dane i ponownie wygenerować aplikację On-demand. Menu Przeładuj jest dostępne, gdy otwarty jest panel szczegółów:

  Panel szczegółów z menu Przeładuj.

  Selekcje w menu Przeładuj działają w następujący sposób:

  • Przeładuj: przeładowuje dane na podstawie bieżących selekcji, które zostały dokonane w aplikacji On-demand.
  • Wygeneruj ponownie na podstawie bieżących selekcji: ponownie generuje aplikację On-demand, używając selekcji, które zostały dokonane w aplikacji selekcji.

   InformacjaKliknięcie przycisku Zastosuj na karcie Selekcje powoduje zastosowanie selekcji z aplikacji On-demand do aplikacji selekcji. Selekcje w aplikacji On-demand to selekcje widoczne jako Selekcje aktywne w momencie generowania tej aplikacji. Więcej informacji zawiera ilustracja powyżej.

   Jest to operacja odwrotna do wykonywanej w przypadku użycia polecenia Wygeneruj ponownie na podstawie bieżących selekcji.

  • Wygeneruj ponownie kopię na podstawie bieżących selekcji: ponownie generuje nową aplikację On-demand, używając bieżących selekcji, które zostały dokonane w aplikacji selekcji. Poprzednio wygenerowana aplikacja On-demand pozostaje w jej bieżącym stanie.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!