Przeskocz do zawartości głównej

Ładowanie plików graficznych do biblioteki multimediów

NA TEJ STRONIE

Ładowanie plików graficznych do biblioteki multimediów

Biblioteka multimediów zawiera grafikę, której można używać w aplikacji, w wizualizacjach typu tekst i obraz, na slajdach narracji oraz jako miniatury aplikacji, arkuszy i narracji. 

Do biblioteki multimediów można przesyłać grafiki. Ze względu na ograniczenia narzucane przez przeglądarki internetowe obsługiwane przez Qlik Sense zaleca się, aby wysokość, szerokość i rozmiar pliku graficznego były minimalne. Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB.

Obsługiwane są następujące formaty: .png, .jpg, .jpeg oraz .gif.grafiki można ładować do folderu W aplikacji w bibliotece multimediów.

Bibliotekę multimediów można otworzyć na kilka sposobów. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • W przeglądzie aplikacji w obszarze szczegółów aplikacji kliknij Edytuj, a następnie kliknij Grafika na miniaturze.
 • Jeśli edytujesz arkusz, dwukrotnie kliknij wizualizację tekstowo-graficzną, aby otworzyć pasek narzędzi edytorskich, a następnie kliknij Grafika.
 • W widoku narracji kliknij Grafika na pasku narzędzi, a następnie wybierz grafikę.

Zostanie wówczas otwarte okno dialogowe Biblioteka multimediów i można już przesłać grafikę.

 1. Wybierz polecenie Prześlij multimedia.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Upuść co najmniej jeden plik graficzny na wyznaczony obszar.
  • Kliknij ten wyznaczony obszar, aby otworzyć okno dialogowe przesyłania, wybierz grafikę, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

  Podczas przesyłania pliku graficznego wyświetlany jest wskaźnik postępu przesyłania. Aby anulować trwające przesyłanie, kliknij Anuluj na grafice.

  Uwaga: Nie można przesłać pliku, jeśli jego nazwa już istnieje w bibliotece multimediów.

Grafiki zostały przesłane do biblioteki multimediów. Kliknij grafikę i wybierz Utwórz nowy, aby wstawić tę grafikę.

Zob. także