Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Źródła danych dla aplikacji w przestrzeniach zarządzanych

Przestrzenie zarządzane zapewniają kontrolowany dostęp do aplikacji w hubie Analityka Qlik Cloud. Aplikacje publikowane w przestrzeni zarządzanej przechowują załadowane dane w aplikacji, ale nie zawierają one plików danych ani połączeń danych. Umożliwia to użycie podczas tworzenia aplikacji danych pozornych, które są zastępowane danymi rzeczywistymi, gdy aplikacja zostanie opublikowana, bez zmiany skryptu ładowania.

InformacjaPrzestrzenie zarządzane nie są dostępne w Qlik Sense Business ani Qlik Cloud Analytics Standard.

Aplikacje nie zawierają swoich źródeł danych, gdy są publikowane w przestrzeni zarządzanej. Skrypt ładowania aplikacji pozostaje jednak niezmieniony. Używając źródeł danych uwzględniających przestrzeń w skrypcie ładowania, programistyczne źródła danych w przestrzeniach osobistych lub udostępnionych można zastąpić ostatecznymi źródłami danych po dodaniu aplikacji do przestrzeni zarządzanej. Pomaga to w zachowaniu ścisłego zarządzania danymi w odniesieniu do aplikacji i ich użytkowników w przestrzeniach zarządzanych.

Składnia źródeł danych uwzględniających przestrzeń umożliwia określenie w skrypcie ładowania, że źródła danych istnieją w bieżącej, a nie w określonej przestrzeni. Aplikacja będzie zawsze szukać źródeł danych w bieżącej przestrzeni. Dzięki używaniu pozornych i rzeczywistych zestawów danych o tej samej nazwie opublikowane aplikacje mogą płynnie przełączać się na ostateczne źródła danych.

Przykłady składni źródeł danych uwzględniających przestrzenie

Ten przykład ukazuje ładowanie pliku orders.csv z bieżącej przestrzeni. Jeśli aplikacja jest przenoszona do innej przestrzeni, przykładowo użyje ona pliku orders.csv w nowej przestrzeni.

LOAD * FROM [lib://:DataFiles/orders.csv];

Na poniższym przykładzie tabela Sales_data jest ładowana z połączenia danych DataSource w bieżącej przestrzeni.

LIB CONNECT TO ':DataSource';
LOAD *;
SQL SELECT * FROM `Sales_data`;

Aby uzyskać więcej informacji na temat źródeł danych uwzględniających przestrzeń, zobacz:

Zarządzane aplikacje i dane – najlepsze działania

Poniżej znajduje się przykład najlepszego działania w przypadku aplikacji zarządzanych i źródeł danych w przestrzeniach zarządzanych.

Tworzone są pozorne źródła danych mające takie same nazwy jak rzeczywiste źródła danych, które będą używane w zarządzanej przestrzeni. Te pozorne źródła danych są dodawane do przestrzeni udostępnionej, w której twórcy aplikacji mają uprawnienia Może zarządzać, Może edytować lub Może edytować dane w aplikacjach. Programiści odwołują się do tych źródeł danych w skrypcie ładowania, aby skrypt ładowania szukał źródeł danych w bieżącej przestrzeni. Gdy aplikacje są gotowe, są publikowane w przestrzeni zarządzanej, której administrator dodaje rzeczywiste źródła danych. Powoduje to wypełnienie aplikacji poufnymi danymi, jednocześnie uniemożliwiając twórcom aplikacji wyświetlanie jakichkolwiek poufnych informacji.

Ten przepływ pracy obejmuje trzech głównych użytkowników:

 • Administratorzy dzierżawy: Administrator dzierżawy tworzy zarządzaną przestrzeń, a następnie przydziela do niej użytkowników i role.
 • Kierownik nadzorowany: Użytkownik odpowiedzialny za zarządzanie dostępem do poufnych danych i administrowanie zarządzanymi przestrzeniami
 • Programista: Użytkownik odpowiedzialny za tworzenie aplikacji dla zarządzanej przestrzeni i publikowanie ich w przestrzeni.
InformacjaAdministratorzy analityki oraz użytkownicy mający rolę Managed Space Creator mogą także tworzyć przestrzenie zarządzane.

Ten przepływ pracy odbywa się w czterech krokach:

 1. Tworzenie przestrzeni.
 2. Dodanie pozornych danych i utworzenie aplikacji.
 3. Opublikowanie aplikacji w przestrzeni zarządzanej zawierającej rzeczywiste dane.
 4. Dodawanie konsumentów aplikacji do zarządzanej przestrzeni.

Utworzenie zarządzanej przestrzeni i przestrzeni współdzielonych

Najpierw tworzone są przestrzenie, a następnie dodawani są do nich użytkownicy.

 1. Administrator dzierżawy tworzy przestrzeń zarządzaną, Aplikacje bezpieczne, jako miejsce docelowe opublikowanych aplikacji zarządzanych.
 2. Administrator dzierżawy dodaje dwóch członków do przestrzeni Aplikacje bezpieczne:

  • Główny programista aplikacji, programista, jest dodawany z uwzględnieniem uprawnienia Może publikować.
  • Właściciel aplikacji zarządzanych, kierownik nadzorowany, staje się właścicielem przestrzeni.
 3. Programista tworzy przestrzeń udostępnioną Rozwijanie aplikacji z przeznaczeniem do tworzenia aplikacji zarządzanych. Opcjonalnie dodatkowi programiści są dodawani z uprawnieniami Może edytować i Może edytować dane w aplikacjach.

Tworzenie aplikacji z pozornymi danymi

Następnie dodawane są pozorne dane i tworzona jest aplikacja.

 1. Programista dodaje pozorne dane testowe do przestrzeni Rozwijanie aplikacji. Dane te można wykorzystać raz lub ciągle w scenariuszach wdrożeń.

  Dane można udostępnić w przestrzeni poprzez dodanie aplikacji, a następnie dodanie źródła danych do aplikacji. Po dodaniu źródła danych do aplikacji w przestrzeni jest ono dostępne dla wszystkich użytkowników z uprawnieniami Może edytować i Może edytować dane w aplikacjach w przestrzeni.

  InformacjaUżytkownicy z uprawnieniem Może używać danych mogą również wyświetlać źródła danych i używać danych tam, gdzie mają uprawnienia do tworzenia aplikacji. Nie mogą dodawać, edytować ani usuwać źródeł danych. Nie mają uprawnień do wyświetlania, dodawania, edytowania ani usuwania aplikacji.
 2. Programista tworzy aplikacje w przestrzeni Rozwijanie aplikacji. Te aplikacje używają skryptów uwzględniających przestrzeń, aby zawsze szukać źródeł danych w bieżącej przestrzeni.

  Aby uzyskać informacje na temat składni połączeń uwzględniających przestrzeń w Edytorze ładowania danych, zobacz temat Łączenie ze źródłami danych w skryptach ładowania.

  Jeśli programista używa Menedżera danych, odblokowuje skrypt ładowania do edycji i aktualizuje odwołania do źródła danych, aby używać składni połączenia uwzględniającej przestrzeń.

Publikowanie aplikacji i dodawanie danych końcowych

Aplikacja jest publikowana w przestrzeni zarządzanej. Rzeczywiste źródła danych są dodawane do przestrzeni zarządzanej.

 1. Gdy aplikacja jest gotowa do wydania, kierownik nadzorowany dodaje dane produkcyjne do przestrzeni Aplikacje bezpieczne.
 2. Programista publikuje aplikację z przestrzeni Rozwijanie aplikacji do Aplikacje bezpieczne.
 3. Kierownik nadzorowany planuje przeładowania aplikacji i potwierdza, że aplikacja może przeładowywać dane bez błędów.

Dodawanie konsumentów aplikacji do zarządzanej przestrzeni

Na koniec konsumenci aplikacji są dodawani do zarządzanej przestrzeni.

 1. Menedżer nadzorowany dodaje członków z uprawnieniem Może wyświetlać do przestrzeni zarządzanej Aplikacje bezpieczne. Ci użytkownicy będą mogli otwierać i tworzyć prywatne zakładki, migawki oraz narracje.
 2. Menedżer nadzorowany dodaje członków z uprawnieniem Może współtworzyć do przestrzeni zarządzanej Aplikacje bezpieczne. Ci użytkownicy będą mogli dodatkowo tworzyć arkusze społeczności, narracje i zakładki oraz publikować arkusze społeczności w opublikowanej aplikacji.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!