Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Visualisaties delen

U kunt visualisaties met uw huidige selecties delen met anderen. Dit stelt u in staat om inzichten die u hebt ontdekt, te delen.

U kunt een visualisatie delen als een afbeelding, koppeling of ingesloten HTML.

Doe het volgende:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de visualisatie of klik in het aanwijsmenu op Meer.
 2. Selecteer Delen. Kies vervolgens:
  • Afbeelding: Qlik Sense maakt een afbeelding van uw visualisatie met de huidige selecties. Vervolgens selecteert u ontvangers, waarna Qlik Sense ze uw visualisatie stuurt.

   Informatie

   Delen via e-mail wordt ingeschakeld door uw tenantbeheerder. Als de optie niet beschikbaar is in uw app, is deze mogelijk uitgeschakeld voor apps in uw cloudhub.

  • Koppeling kopiëren. U kunt vervolgens de gegenereerde URL kopiëren en delen via de visualisatie.
  • Koppeling insluiten: maak een koppeling die kan worden ingesloten in e-mails en HTML

Beperkingen

Bij het delen van een visualisatie worden schaduwen die zijn toegepast op diagramobjecten niet getoond in de uitvoer.

Houd rekening met de volgende beperkingen die van toepassing zijn op het delen van visualisaties. Deze limieten zijn ingeschakeld als u op Delen klikt. Als deze limieten worden overschreven, ziet u een foutmelding. Als dit probleem optreedt, dient u contact op te nemen met een gebruiker met de machtiging Kan bewerken in de app.

De specifieke beperkingen worden hieronder vermeld:

 • Maximum aantal velden in de selecties: 125

 • Maximum aantal veldwaarden in de selecties: 150.000 totale veldwaarden in één of meerdere velden

 • Maximum aantal alternatieve states: 125

  Alternatieve states gebruiken voor vergelijkende analyse

 • Maximum aantal patches: 100

  Patches zijn eigenschappen of stijlen die worden toegepast op de app. Bijvoorbeeld: een tabelkolom sorteren.

 • Maximum aantal variabelen: 1100

  Variabelen in uitdrukkingen gebruiken

 • Maximumaantal werkbladen in het abonnement: 10

 • Maximale afbeeldingsgrootte: 4.000 x 4.000 pixels

 • Minimale afbeeldingsgrootte: 5 x 5 pixels voor diagrammen en 20 x 20 pixels voor werkbladen

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!