Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Veri yüklemek için satır içi yüklemeler kullanma

Bir uygulamaya yüklenebilecek bir satır içi tablo tanımlamak için verileri manuel olarak bir komut dosyasına yazın. Veri yükleme düzenleyicisi ve Komut dosyası kodu içinde satır içi yüklerle çalışabilirsiniz.

Dosyalara ve veritabanlarına bağlanmak yerine verileri manuel şekilde komut dosyasına girerek satır içi tabloları oluşturabilirsiniz. Komut dosyası metninin satır içi verisi olarak yorumlanması gerektiğini belirtmek için gerekli söz dizimini kullanın. Satır içi yüklerle eklenen veriler, uygulama dışa aktarılırsa uygulamada kalacaktır. Satır içi tablolar, komut dosyasının içinde okunabilir ve düzenlenebilir.

Temel satır içi yükleme, bir tablo oluşturur ve veri alanları ile kayıtları ekler.

Veri yükleme düzenleyicisinde satır içi yükleme

Veri yükleme düzenleyicisinde satır içi yükleme.

Temel söz dizimi örneği

Aşağıdaki komut dosyası basit bir satır içi yük içeriyor.

MyTable:
Load * Inline [
Country, Year, Sales
Argentina, 2014, 66295.03
Argentina, 2015, 140037.89
Austria, 2014, 54166.09
Austria, 2015, 182739.87
];

Yukarıdaki satır içi yükleme için aşağıdaki söz dizimi kullanılır:

 • Load * Inline, Qlik Sense için sonraki satır içi tablosundan tüm alanları yükleme talimatı verir.

 • MyTable:, tablonun adını tanımlar. Uygulamadaki tabloların listesine Veri modeli görüntüleyicisi ve diğer alanlardan erişilebilir.

 • Köşeli ayraçlar veriyi içine alır.

 • Yükleme deyiminin ilk satırı veri alanlarını tanımlar.

 • Virgüller veri alanlarını ve kayıtları ayırır.

 • Noktalı virgül yükleme deyimini kapatır.

Satır içi tablo yükleme

 1. Bir uygulamada Veri yükleme düzenleyicisi öğesini açın.

 2. Yeni bir satırda, gerekli söz dizimini kullanarak tabloyu tanımlayın.

  Temel söz dizimi örneği

 3. Bittiğinde Verileri yükle'ye tıklayın.

Neden satır içi yüklemeleri kullanmalısınız?

Satır içi yüklemeler birçok kullanım durumunda faydalı olabilir:

 • Harici kaynaklara bağlanmaya ihtiyaç duymadan verileri yönetme ve düzenleme.

 • Veri modelinde mevcut verileri tamamlama. Örneğin, çoğunlukla veritabanı kaynaklarından gelen bir veri modeline ilave bir tablo ekleyebilirsiniz.

 • Harici kaynaklardan sürekli olarak yüklenmesinden kaçınmak istediğiniz verileri ekleme. Veri kaynağının gelecekte değişebileceğini, ancak veri değerlerinin aynı kalacağını biliyorsanız bu, zamandan tasarruf sağlayabilir.

 • Diğer dosyalardan içerikleri kopyalayıp komut dosyasına yapıştırmak için kullanım kolaylığı. Örneğin, kelime işlemcisi belgelerinden .csv dosyaları veya tabloları.

 • Hızlıca kopyalanıp yapıştırılabilen test komut dosyaları oluşturma.

Söz dizimine genel bakış

Tabloyu adlandırma

Satır içi tabloya diğer yüklenen tablolara olduğu gibi bir ad ekleyebilirsiniz. Tablo adını tanımlamak isteğe bağlıdır.

Tablonun adından sonra bir iki nokta üst üste ekleyin.

LOAD ve inline deyimleri

LOAD komut dosyası ifadesini kullandığınızda bir satır içi tablo, inline cümlesiyle yüklenir. inline cümlesi, tabloda ondan sonra gelen metnin düzenleyiciye manuel olarak yazılan verileri içereceğini gösterir. Aksini belirtmediğiniz sürece bir satır içi tablo, txt biçimini kullanır, bu da sınırlandırılmış metin dosyası yapısını takip eder.

LOAD deyimi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Load.

Kapama karakterleri ve veri girişi

inline cümlesiyle girilen veriler özel karakterler içine alınmalıdır. Aşağıdakiler, verilerin iki yanına koyulması kabul edilen karakter kombinasyonlarıdır:

 • Köşeli ayraçlar: [ ve ]

 • Çift tırnak işaretleri: " ve "

 • Tek tırnak işaretleri: ' ve '

 • Kesme işaretleri: ` ve `

İçine almayı seçtiğini karakter, çakışan karakterler içeren satır içi verileri yüklemenize yardımcı olabilir. Örneğin, verileriniz köşeli parantezli kayıtlar içeriyorsa onun yerine bu verilerin iki yanına tırnak işaretleri veya kesme işaretleri koyabilirsiniz.

Alternatif kapama karakterleri örneği için bkz. Örnek - Alternatif veri kapama karakterleri.

Alternatif bir tablo biçimi (varsayılan: txt) belirtmediğiniz sürece kapama karakterleri arasındaki metin, bir dosyanın içeriğiyle aynı şekilde yorumlanır. Bu nedenle, bir metin dosyasında yeni satır eklerken, bunu aynı zamanda inline cümlesinin metninde de yapmalı, yani kodu yazarken Enter tuşuna basmalısınız.

Satır içi yüklemeyi sonlandırma

Satır içi yükleme deyiminin sonu, noktalı virgülle gösterilir.

Veri dönüştürmeleri

Dönüştürme olmayan basit bir satır içi yüklemede sütun sayısı, ilk satıra bağlı olarak tanımlanır. Aşağıdaki örnekte yüklenen tabloda üç sütun vardır: Product_ID, Supplier_Name ve Product_Category.

Products:

Load * Inline [
Product_ID, Supplier_Name, Product_Category
1, Paracel, Home Decor
2, PageWave, Electronics
3, Talarian, Software
4, Userland, Appliances
];

Ayrıca aynı satır içi tabloda dönüştürmeler gerçekleştirebilir ve yeni sütunlar oluşturabilirsiniz. Önceki yüklemeleri kullanabilirsiniz ve birden fazla LOAD deyimi, aynı tabloyu yüklemek için kullanılabilir.

Spesifik örnekler için bkz. Örnekler - Dönüştürmeler içeren satır içi yüklemeler.

Bir satır içi yüklemede biçim belirtmesini yapılandırma

Diğer yüklenen tablolara benzer şekilde, satır içi tablonun biçim belirtmesini de biçim belirtme öğeleri kullanarak değiştirebilirsiniz. Biçim belirtmesi parantez içinde eklenir. Veri kapama karakterlerinden sonra, ancak LOAD deyimini sonlandıran noktalı virgülden önce eklenmelidir. Ekleyebileceğiniz özelleştirmelerin bazıları şunları içerir:

Aynı tabloda birden fazla biçim belirtme öğesi kullanmak için bunları virgülle ayırın. Örneğin: (Delimiter is '|', no labels)

Biçim belirtme hakkında tüm ayrıntılar için bkz. Biçimlendirme belirtim öğeleri.

İşleçler ve diğer cümleler

Ek olarak, bir satır içi yükleme LOAD deyimi olduğundan, LOAD deyimi için diğer bağımsız değişkenleri satır içi yüklemede birleştirebilirsiniz. Örneğin, içindeki metne bağlı olarak belirli bir satırı yükleyip yüklememeyi tanımlamak için where veya while cümlesini kullanın.

Benzer şekilde, metin içeriğinin dışındaki işleçleri de kullanabilirsiniz. İşleçler ile satır içi verileri nasıl dönüştüreceğinizi özelleştirebilir ve belirli verilerin ne zaman yüklenip yüklenmeyeceğini de tanımlayabilirsiniz.

Spesifik bir örnek için bkz. Örnek - Dönüştürmeler ve cümleler için işleçler.

Örnek - Alternatif veri kapama karakterleri

Bir satır içi yüklemenin iki yanına köşeli parantez, tırnak işareti veya kesme işareti koyabilirsiniz. Bu bölümde bu bir örnekle gösterilmiştir. Daha fazla bilgi için bk. Kapama karakterleri ve veri girişi.

Örnekler - Alternatif sınırlayıcılar

Tabloda sütun değerlerini sınırlamak için virgül dışında bir karakter kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bk. Bir satır içi yüklemede biçim belirtmesini yapılandırma.

Örnek - Satır içi yüklemeleri ve diğer veri kaynaklarından yüklemeleri karıştırma

Örnek - Sütun başlıklarını çıkarma

Biçim belirtmesini, sütun başlıkları tanımlamadan bir satır içi tablo yükleyecek şekilde düzenleyin. Bu, labels belirtmesiyle (no labels değerine ayarlayarak) yapılır. Daha fazla bilgi için bk. Bir satır içi yüklemede biçim belirtmesini yapılandırma.

Sütun adlarını tanımlamadan bir tablo yüklediğinizde otomatik olarak, sistem tarafından tanımlanan sütun adları kullanılır.

Örnek - Başka bir veri türü yükleme

Bu örnek, sabit kayıt biçiminde bir satır içi tabloyu nasıl yükleyebileceğinizi gösterir. Bkz. Bir satır içi yüklemede biçim belirtmesini yapılandırma.

Örnek - Çok satırlı içerik

Bu örnek, çok satırlı bir alan içeriğini satır içi tablosuna nasıl girebileceğinizi gösterir. Bkz. Bir satır içi yüklemede biçim belirtmesini yapılandırma.

Örnekler - Dönüştürmeler içeren satır içi yüklemeler

Bu örnekler, veri modelinde yeni alanlar oluşturmak için satır içine yüklenen alanlarda nasıl hesaplamalar yapabileceğinizi gösterir.

Daha fazla bilgi için bk. Veri dönüştürmeleri.

Örnek - Dönüştürmeler ve cümleler için işleçler

LOAD deyiminde dönüştürmeleri ve belirli cümleleri tanımlamak için işlevleri kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bk. İşleçler ve diğer cümleler.

İşleçler

Örnek - Satır içi tabloda null değerler oluşturma

Bu örnek, satır içi verilerinizde null değerler oluşturmak için NullInterpret değişkenini nasıl kullanabileceğinizi gösterir.

NullInterpret

Diğer örnekler

Ek örnekler için bk. Load.

İLGİLİ ÖĞRENME KAYNAKLARI:

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!