Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

De migratiehulpmiddelen van Qlik Cloud instellen

De migratiehulpmiddelen van Qlik Cloud helpen u bij het plannen en uitvoeren van uw migratie naar Qlik Cloud.

Download en installeer de Qlik Cloud-migratiehulpmiddelen.

De hulpmiddelenset omvat:

 • Qlik Sense naar SaaS migratie-appQlik Sense-app die wordt gebruikt voor het beheer van de volgorde en de bewaking van uw migratie.

 • QlikView 12 naar SaaS migratie-appQlikView 12-app die wordt gebruikt voor het beheer van de volgorde en de bewaking van uw migratie. Dashboard QlikView Beheer gebruiken.

 • Migratiewerkblad—Deze Microsoft Excel-spreadsheet wordt gebruikt voor het opstellen van lijsten met gebruikers, rollen, beveiligingsregels, licenties, ruimten en meer.

 • Migratiescripts—Wordt gebruikt tijdens het proces om te migreren naar Qlik Cloud.

Waarschuwing

Deze hulpmiddelen vormen een algemene richtlijn als uw organisatie een migratie naar Qlik Sense Enterprise SaaS overweegt. Deze informatie moeten als algemene richtlijnen worden beschouwd en voor een evaluatie van migratiepaden voor Qlik Sense Enterprise SaaS op basis van de behoeften van uw organisatie is aanvullende due dilligence nodig.

De suggesties van de hulpmiddelen zijn alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en bieden geen garantie of verklaring van Qlik van de werkelijke Qlik Sense Enterprise SaaS-implementatie die het beste aansluit op uw zakelijke behoeften en voorkeuren. De suggesties zijn gebaseerd op de informatie die de klant heeft aangeleverd en eventuele onjuistheden of wijzigingen van deze informatie kan leiden tot aanzienlijk verschillende evaluaties en resultaten. Mocht er tegenstrijdigheden ontstaan tussen de resultaten bij het gebruik van de ESR Tools en de standaarddocumentatie van Qlik, zullen de voorwaarden van de standaarddocumentatie van Qlik van kracht zijn.

Revisiehistorie

De volgende tabel biedt een overzicht van de wijzigingen van de migratiehulpmiddelen van Qlik Cloud.

Datum Opmerkingen
10 mei 2022

Eerste release

12 juli 2022

Bijgewerkte migratie-app

Nieuwe migratiescripts

20 oktober 2022 Oplossen van fouten
7 maart 2023 Het werkblad Migratie is bijgewerkt en ondersteunt wijzigingen van gebruikersrollen
29 juni 2023

Hulpmiddelen voor migratie van QlikView 12 zijn toegevoegd

Bijgewerkte migratie-app

Nieuwe migratiescripts

31 oktober 2023

7_migrateapps.ps1 is herzien. Het script kan nu apps importeren met openbare, gemeenschappelijke en persoonlijke inhoud voor werkbladen, bladwijzers en presentaties en automatisch toewijzen aan eigenaren.

Enkele kleine revisies van scripts om ze bij te werken voor nieuwe qlik-cli opdrachten.

28 november 2023 Aanvullende werkbladen voor analyse van het capaciteitsmodel.

De volgende afbeelding toont hoe de migratie wordt uitgevoerd en hoe de migratiehulpmiddelen u helpen bij het verplaatsen van gebruikers en bedrijfsmiddelen naar de cloud. Gegevens van Qlik Sense met clientbeheer en metagegevens van Qlik Cloud te verzenden naar de migratie-app. Tabellen met migratiegegevens worden opgeslagen als een CSV-bestand en met de qlik-cli-scripts geïmporteerd in Qlik Cloud. De migratie-app wordt vervolgens opnieuw geladen om de migratiestatus weer te geven. Dit proces is vrijwel hetzelfde voor alle items die gemigreerd moeten worden.

Procedure voor het migreren van gegevens van Qlik Sense met clientbeheer naar Qlik Cloud
De migratie-apps verbindt uw clientbeheerde implementatie en uw cloudimplementatie.

Migratiescripts

Download de .csv-bestanden met metagegevens met behulp van de migratie-app. De scripts worden gebruikt om clientbeheerde bedrijfsmiddelen in de cloud te importeren. Voor meer informatie raadpleegt u Migratiescripts gebruiken.

InformatieBlader naar de map met de scripts om de scripts uit te voeren. De scripts moeten in de juiste volgorde worden uitgevoerd, omdat ze van elkaar afhankelijk zijn.

Migratie voorbereiden

De volgende items zijn nodig voor uw migratie en maken de aanbevolen werkprocedure mogelijk.

 • Onderwerp: Uw migratie naar Qlik Cloud plannenzijn. Een evaluatie en voorbereiding zijn essentieel voor een succesvolle migratie.

 • Qlik Cloud migratiehulpmiddelen — ZIP-bestand dat het volgende bevat:

  • Qlik Cloud migratie-app, die wordt gebruikt voor het beheer van de volgorde en de bewaking van uw migratie.
  • Migratiewerkblad: Excel-bestand. Gebruik deze spreadsheet voor het opstellen van lijsten met gebruikers, rollen, beveiligingsregels, licenties, ruimten en meer.
  • Migratiescripts voor het migreren van items van Qlik Sense met clientbeheer naar Qlik Cloud.
 • qlik-cli: command line interface (CLI), beschikbaar in Qlik Developer: qlik-cli

Na de evaluatie en planning, gaat u als volgt te werk:

 1. De migratie-app instellen: importeer de app SaaS Migration 1.x.qvf in de Qlik Beheerconsole (QMC), stel REST-connector in, wijzig het load-script en laad de app.

 2. Zoek de id van uw tenant op. U vindt deze in Qlik Cloud in het menu van uw gebruikersprofiel, onder Over.

 3. Configureer de migratiescripts.

 4. Maak en pas tags toe op apps en gegevensverbindingen.

De migratie-app instellen

Deze sectie beschrijft hoe u de migratie-app importeert, een API-sleutel maakt en een REST-verbinding instelt, en het load-script in de app wijzigt. Voor meer informatie gaat u naar De migratie-app instellen.

 

De migratie-app importeren

Doe het volgende:

 1. Ga naar de QMC en open Apps.

 2. Klik op Importeren.

 3. Navigeer naar de app SaaSMigration 1.x.qvf die u hebt gedownload.

 4. Klik op Importeren.

De app is nu beschikbaar in de hub.

De REST-verbinding instellen

InformatieU moet beschikken over de rol Ontwikkelaar om een API-sleutel te maken. De rollen zijn toegewezen in de Beheerconsole van uw tenant.

Maak een API-sleutel in uw cloudtenant.

Doe het volgende:

 1. In de Beheerconsole van uw cloudtenant opent u API-sleutels.

 2. Klik op Nieuwe genereren.

 3. Klik op Nieuwe sleutel genereren.

 4. Voer een omschrijving voor de sleutel in en stel de vervaldatum van de sleutel in.

 5. Klik op Genereren.

 6. Kopieer de API-sleutel en berg deze veilig op.

De volgende stap is om de REST-connector te configureren in Qlik Sense Enterprise on Windows.

Doe het volgende:

 1. In Qlik Sense Enterprise on Windows maakt u een nieuwe gegevensverbinding en selecteert u REST als de gegevensbron.

  InformatieAls er niets anders wordt aangegeven, behoudt u de standaardwaarden.
 2. Geef de URL op in de volgende indeling: https://<tenant>.<regio>.qlikcloud.com/api/v1/items.

 3. In de sectie Aanvullende aanvraagparameters > Querykopteksten, geeft u Authorisatie op in het veld Naam en in het veld Waarde geeft u 'Bearer ' op, gevolgd door de API-sleutel die u eerder hebt gegenereerd. Let op de spatie tussen 'Bearer' en uw API-sleutel.

 4. In de sectie Paginering > Pagineringstype selecteert u Volgende URL en voor het pad 'Volgende URL' geeft u root/links/next/href op.

 5. Geef een verbindingsnaam op, bijvoorbeeld REST voor Qlik Cloud.

 6. Klik op Maken.

Het load-script aanpassen

Doe het volgende:

 1. In de Qlik Sense-hub opent u de app SaaSMigration 1.x.qvf.

  Het app-overzicht wordt getoond.

 2. Open de editor voor het laden van gegevens.

 3. Open de sectie ** Configuratie **.

 4. In de rij Set vu_tenant_fqdn geeft u de volledig gekwalificeerde domeinnaam van uw tenant op.

  Voorbeeld: Set vu_tenant_fqdn = 'my_tenant.eu.qlikcloud.com';

 5. In de rij Set vu_rest_connection_SaaS geeft u de naam op van de REST-verbinding naar uw Qlik Cloud-tenant.

  Voorbeeld: Set vu_rest_connection_SaaS = 'MyRESTConnection for SaaS';

 6. In de rij SET vu_central_node_host_name geeft u de hostnaam op van het centrale knooppunt of de naam van de machine.

  Voorbeeld 1: SET vu_central_node_host_name = 'sense-central-node'

  Voorbeeld 2: SET vu_central_node_host_name = 'my-central-node.domain.com'

 7. Als uw virtuele proxy een prefix bevat, moet u deze opgeven in de rij SET vu_virtual_proxy_prefix = '';.
  Voorbeeld: SET vu_virtual_proxy_prefix = 'my-virtual-proxy-prefix';

Voorbeeld van aanpassingen van load-script

qlik-cli instellen en de migratiescripts configureren

Doe het volgende:

 1. Installeer Qlik-CLI for Windows, een opdrachtregelinterface voor Qlik Sense SaaS. Deze biedt toegang tot alle openbare API's via de opdrachtregel, waardoor het makkelijk is om scripts te schrijven en nieuwe en oude werkstromen te automatiseren.

 2. Controleer of qlik.exe zich bevindt in het uitvoeringspad van Windows. Afhankelijk van hoe u qlik-cli hebt geïnstalleerd, bevindt qlik.exe zich mogelijk niet standaard in het Windows-pad.

 3. Configureer een verbinding naar Qlik Cloud, zie hiervoor Aan de slag.

 4. Configureer een verbinding naar Qlik Sense met clientbeheer, zie Qlik Sense: Hoe stel ik een JWT-verificatie in.

 5. Bewerk 0_globals.ps1 en stel contextnamen in voor:

  • $QlikSaaSContext

  • $tenantid

   U vindt uw tenant-id onder Uw gebruikersprofiel > Over.

  • $MIGRATIONFROM = “Qlik Sense”

  Contextnaamconfiguratie voor 0_globals.ps1

  Contextnaamconfiguratie in PowerShell
InformatieVoer scripts 1 tot 7 in de juiste volgorde uit, omdat ze van elkaar afhankelijk zijn. Het script 2_setspaces.ps1 gaat er bijvoorbeeld vanuit dat gebruikers zich al in het systeem bevinden op basis van het uitgevoerde script 1_setusers.ps1.
TipVoor meer informatie raadpleegt u Qlik CLI instellen en configureren.

Tags maken en toepassen

Het is een goed idee om inhoudbeheerdersrechten toe te wijzen aan gebruikers die toegang hebben tot apps en gegevensverbindingen en hieraan tags kunnen toewijzen.

 1. Maak de volgende tags in de QMC, sectie Tags, voor Qlik Sense met clientbeheer:

  • Con status - 05 Geselecteerd

  • Con status - 10 Geconfigureerd

  • Con status - 20 Getest

  • Con status - Voltooid

  • Con status - 99 Niet vereist

  • Con type gegevensbestanden

  • Con type gegevesgateway - Gegevenstoegang

  • Con type systeemeigen connector

  • App - 05 Gemigreerd via multicloud

  • App - 05 URL-koppeling naar Qlik Sense Windows

  • App - 10 Geselecteerd voor controle van migratie

  • App - 20 Herstel van migratie vereist

  • App - 30 Gereed voor migratie

  • App - 40 Migratie voltooid

  • App - 99 Wordt niet gemigreerd

 2. Controleer de apps en gegevensverbindingen en pas de tags vervolgens toe.

 3. In de sectie QMC Apps selecteert u de apps die dezelfde tag krijgen toegewezen.

 4. Klik op Bewerken en selecteer de bijbehorende tag.

Werk ononderbroken en tegelijkertijd met een aantal verschillende app-typen en controleer het migratieproces op het werkblad Migratiestatus van SaaS-applicatie in de SaaS migratie-app, zie hiervoor Apps migreren.

Meer informatie

Visit the discussion forum at community.qlik.com

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!