Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

On-premise gegevens uploaden met Qlik DataTransfer

Qlik DataTransfer uploads gegevens vanuit on-premise gegevensbronnen naar Qlik Cloud. Qlik DataTransfer kan toegang bieden tot on-premise gegevensbronnen die anders niet beschikbaar zijn voor Qlik Sense SaaS. Qlik DataTransfer kan ook gegevens uploaden vanuit Qlik Sense Desktop en Qlik Sense Enterprise on Windows-apps naar Qlik Sense SaaS.

Met Qlik DataTransfer kunt u gegevens uploaden vanuit lokale gegevensbronnen naar Qlik Sense SaaS. U kunt gegevens handmatig uploaden of een planning gebruiken voor het automatisch uploaden van gegevens naar Qlik Cloud.

Qlik DataTransfer

WaarschuwingQlik DataTransfer moet niet worden gebruikt om gegevens te uploaden vanuit Qlik-apps die gebruikmaken van sectietoegang of beschikken over load-scripts die de toegang tot gegevens voor gebruikers bepalen. Beveiligde gegevens kunnen zichtbaar zijn voor niet-gemachtigde gebruikers.

U kunt gegevens vanuit de volgende soorten gegevensbronnen uploaden naar ruimtes:

 • Gegevensverbindingen

  U kunt tabellen en velden selecteren vanuit ODBC en REST-gegevensbronnen die beschikbaar zijn op uw on-premise implementatie.

 • Qlik-apps

  U kunt gegevens verzenden vanuit een Qlik Sense- of QlikView-app. De app kan gecombineerde en omgezette gegevens van meerdere gegevensbronnen bevatten.

 • Gegevensmappen

  U kunt gegevens verzenden vanuit een lokale map of een gedeelde netwerkmap. Als de map wordt bewaakt en nieuwe of bijgewerkte bestanden automatisch naar de Qlik Cloud worden overgebracht.

Informatie

U moet toestemming hebben om gegevensbronnen toe te voegen in de doelruimte van de geüploade gegevens.

U kunt maximaal 10 afhankelijke apps per gegevensbron selecteren voor verbindingen en Qlik-apps. Afhankelijke apps worden automatisch opnieuw geladen als gegevensbronnen worden geüpload naar uw Qlik Cloud. Herladingen in Qlik DataTransfer tellen niet mee voor de herlaadlimieten in Qlik Cloud. Herladingen van afhankelijke apps in Qlik Cloud tellen niet mee voor de herlaadlimieten.

Informatie Voor het gebruik van Qlik DataTransfer is Recht professioneel of volledige gebruiker en de rol Ontwikkelaar vereist. Raadpleeg installerenQlik DataTransfer voor informatie over het installeren en configureren van Qlik DataTransfer.

Gegevensverbindingen

U kunt uploaden vanuit on-premise gegevensbronnen met Qlik-connectoren in Gegevensverbindingen. Bijvoorbeeld: u hebt mogelijk verbindingen die alleen ter plaatse toegankelijk zijn, zoals ODBC DSN. Met Qlik DataTransfer kunt u een gegevensverbinding tot stand brengen, de gegevens laden en de gegevens vervolgens als een QVD-bestand uploaden naar uw Qlik Cloud.

Informatie

QVD-bestanden worden tijdelijk opgeslagen in C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\qixdata. Nadat ze zijn geüpload, worden ze van deze locatie verwijderd.

U kunt het QVD-bestand eventueel ook aan een lokale map toevoegen. Deze optie komt van pas als u het QVD-bestand wilt synchroniseren met uw cloudopslag.

U beheert uw gegevensverbindingen in Gegevensverbindingen. U kunt gegevensverbindingen toevoegen, bewerken en verwijderen. U kunt ook handmatig gegevensverzamelingen uploaden door de gegevensverbinding te selecteren en te klikken op Uploaden. U kunt details van de laatste upload bekijken door een gegevensverbinding te selecteren en Laatste laaddetails te selecteren.

Gegevensverbindingen kunnen gebruikmaken van nieuwe of bestaande verbindingen. U kunt nieuwe verbindingen maken als u verbindingsgegevens toevoegt. U kunt verbindingen maken en bekijken in Verbindingsdetails.

Raadpleeg Qlik-connectoren (alleen in het Engels) voor meer informatie over het configureren van specifieke connectoren. Voor informatie over het configureren van ODBC DSN-verbindingen, raadpleegt u ODBC.

Informatie

Standaard is de Qlik Connector voor gebruik met SAP NetWeaver niet beschikbaar als gegevensverbinding in Qlik DataTransfer. U kunt de connector echter toevoegen aan Qlik DataTransfer. Ga voor meer informatie naar Qlik Connector toevoegen voor gebruik met SAP NetWeaver voor Qlik DataTransfer.

Gegevensverbindingen uploaden

 1. Klik op Gegevensverbindingen.
 2. Klik op Toevoegen.
 3. Voor een naam in voor de verbindingsgegevens.
 4. Doel selecteren.
 5. Selecteer de doelruimte of -map.
 6. Voeg eventueel een prefix toe.

  Voorvoegsels (prefixes) worden op de bestemming toegevoegd aan de QVD-bestandsnaam.

 7. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer de verbinding als u verbindingsgegevens van een bestaande verbinding wilt toevoegen.
  • Als u een nieuwe verbinding wilt toevoegen, klik dan op Verbinding maken, selecteer een verbindingstype, voer de verbindingsparameters in en klik op Maken.
 8. Selecteer de tabellen en velden om te laden.
 9. Selecteer desgewenst de apps die opnieuw geladen moeten worden als deze gegevensbron wordt geüpload.
 10. Klik op Bevestigen.

Qlik-apps

U kunt gegevens vanuit Qlik Sense- en QlikView-app-bestanden (QVF en QVW) extraheren en uploaden. Als u app-gegevens uploadt, voert Qlik DataTransfer het load-script voor app-gegevens uit in QVF of QVW. Vervolgens worden alle tabellen geëxtraheerd met behulp van binair laden en opgeslagen in een QVD-bestand. De QVD wordt vervolgens geüpload naar uw Qlik Cloud.

Informatie

QVD-bestanden worden tijdelijk opgeslagen in C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\qixdata. Nadat ze zijn geüpload, worden ze van deze locatie verwijderd.

U kunt het QVD-bestand eventueel ook aan een lokale map toevoegen. Deze optie komt van pas als u het QVD-bestand wilt synchroniseren met uw cloudopslag.

App-gegevens zijn handig als u gegevens wilt transformeren en laadprocedures wilt uitvoeren voordat de gegevens aan de app worden toegevoegd. De app-prestaties verlopen bijvoorbeeld efficiënter als uw gegevens in een app in Qlik Sense Desktop incrementeel worden geladen en u vervolgens Qlik DataTransfer gebruikt om de resulterende gegevens te uploaden naar Qlik Cloud.

U kunt gegevensverzamelingen van een app gebruiken om gegevensbronnen te maken die niet toegankelijk zijn voor Qlik Sense SaaS en ze toegankelijk te maken door ze in een lokale Qlik Sense-app te laden. Bijvoorbeeld: Qlik Sense Desktop-apps kunnen verbinding maken met OLE DB-gegevensbronnen.Qlik DataTransfer kan de OLE DB-gegevens uploaden vanuit een desktop-app en uploaden naar Qlik Cloud.

U beheert uw app-gegevens in Qlik-apps. U kunt app-gegevens toevoegen, bewerken en verwijderen. U kunt ook handmatig gegevensverzamelingen uploaden door de app-gegevens te selecteren en te klikken op Uploaden. U kunt details van de laatste upload bekijken door een gegevensverzameling van een app te selecteren en Laatste laaddetails te selecteren.

Qlik DataTransfer kan gegevens alleen vernieuwen voordat ze worden geüpload in QVF-bestanden die zijn gemaakt in Qlik Sense Desktop. Qlik DataTransfer vernieuwt de gegevens niet in de app voordat ze worden geüpload voor QVF-bestanden die zijn gemaakt in Qlik Sense Enterprise on Windows en gedownload vanuit Qlik Sense SaaS. Als u wilt dat de gegevens worden vernieuwd in een gedownloade Qlik Sense-app voordat ze worden geüpload, moet u verbindingen en gegevensverbindingen toevoegen aan de app in Qlik Sense Desktop.

App-gegevens uploaden

Doe het volgende:

 1. Klik op Qlik-apps.
 2. Klik op Toevoegen.
 3. Voor een naam in voor de app-gegevens.
 4. Doel selecteren.
 5. Selecteer de doelruimte of -map.
 6. Voeg eventueel een prefix toe.

  Voorvoegsels (prefixes) worden op de bestemming toegevoegd aan de QVD-bestandsnaam.

 7. Klik op Volgende.
 8. Voer het bestandspad naar uw Qlik-app-bestand in en klik op Bevestigen.

  Qlik Sense Desktop-apps worden standaard opgeslagen in C:\Users\%USERPROFILE%\Documents\Qlik\Sense\Apps.

  Qlik Sense Enterprise on Windows-apps worden opgeslagen in de opslagmappen voor gedeelde persistentie die tijdens de installatie zijn geconfigureerd.

  QlikView-apps worden standaard opgeslagen in C:\ProgramData\QlikTech\Documents

 9. Selecteer desgewenst de apps die opnieuw geladen moeten worden als deze gegevensbron wordt geüpload.
 10. Klik op Bevestigen.

Gegevensmappen

U kunt mappen selecteren die gegevensbestanden bevatten die u naar Qlik Cloud wilt uploaden. Qlik DataTransfer bewaakt de geselecteerde mappen. Als de gegevens in deze bestanden worden gewijzigd of als er nieuwe bestanden aan de map worden toegevoegd, zal Qlik DataTransfer de bijgewerkte bestanden automatisch uploaden naar Qlik Cloud.

InformatieAls een verbinding naar een netwerkmap is verbroken, worden bestanden in de map die gedurende die periode zijn gewijzigd niet direct geüpload als de verbinding wordt hersteld. Deze bestanden worden geüpload zodra er een nieuw bestand wordt toegevoegd aan die netwerkmap, hierdoor wordt een upload geactiveerd. Als u de Qlik DataTransfer-service opnieuw opstart, worden er ook bestanden geüpload die zijn gewijzigd tijdens de periode dat de verbinding was verbroken.

Qlik DataTransfer ondersteunt gedeelde netwerkmappen, maar biedt geen ondersteuning voor toegewezen netwerkmappen. \\share\data wordt bijvoorbeeld ondersteund. Als \\share is toegewezen aan Z:\, wordt Z:\data niet ondersteund.

Informatie

Gegevensmappen bieden geen ondersteuning voor geplande uploads. Qlik DataTransfer zal gegevens uploaden als er bestanden in de gegevensmap zijn toegevoegd of gewijzigd.

Qlik DataTransfer bewaakt en uploadt alleen bestanden in de geselecteerde map en submappen. Als bestanden worden geüpload naar Qlik Cloud, worden ze standaard voorafgegaan door de mapnamen. Als de bewaakte map bijvoorbeeld My Folder is. Deze map bevat het bestand Sample.csv in de submap My SubFolder. De naam van het geüploade bestand in Qlik Cloud is My Folder_My Subfolder_Sample.csv. U kunt een aangepast prefix toevoegen of ervoor kiezen om geen prefixen te gebruiken.

U kunt uw gegevensmappen beheren in Gegevensmappen. U kunt mappen toevoegen, en uw geselecteerde mappen bewerken of verwijderen. U kunt ook handmatig bestanden in gegevensmappen uploaden door de gegevenmap te selecteren en te klikken op Uploaden.

Gegevensmappen uploaden

Doe het volgende:

 1. Selecteer Gegevensmappen in Qlik DataTransfer.
 2. Klik op Toevoegen.
 3. Voer een naam in
 4. Voer het volledige pad in van de map in het bestandssysteem.
 5. Selecteer de doelruimte.
 6. Selecteer desgewenst de apps die opnieuw geladen moeten worden als deze gegevensbron wordt geüpload.
 7. Selecteer het type prefix.

  Voorvoegsels (prefixes) worden op de bestemming toegevoegd aan de bestandsnamen. Als bestanden worden geüpload naar Qlik Cloud, worden ze standaard voorafgegaan door de mapnamen.

 8. Klik op Bevestigen.

Upload plannen

U kunt regelmatige intervallen instellen voor automatische uploads van uw app en gegevensverzamelingen voor verbindingen. Als u afhankelijke apps voor uw gegevensbronnen hebt geselecteerd, worden ze na de geplande upload automatisch opnieuw geladen.

U kunt details van de laatste upload bekijken door een taak te selecteren en op Laatste uitvoeringsdetails te klikken. U kunt details van de laatste upload bekijken door een gegevensverzameling van een app te selecteren en Laatste laaddetails te selecteren. Logboeken zijn beschikbaar in C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\Log.

 1. Selecteer Geplande uploads in Qlik DataTransfer.
 2. Klik op Toevoegen.
 3. Voer een naam in
 4. Selecteer een gegevensbron die u wilt uploaden.
 5. Selecteer de herhalingsinterval en geef de datum en tijd op.
 6. Klik op Opslaan.

Beperkingen

Qlik DataTransfer heeft de volgende beperkingen:

 • De maximum toegestane bestandsgrootte wordt bepaald door het Qlik Cloud-platform, waaraan Qlik DataTransfer zich houdt.

 • U kunt maximaal 200 tabellen of bestanden per gegevensverzameling uploaden. Als uw gegevensverzameling meer dan 200 tabellen of bestanden bevat, worden alleen de eerste 200 geüpload. Als u bijvoorbeeld meer dan 200 tabellen in een gegevensverbinding of Qlik-app selecteert, of u een gegevensmap toevoegt met meer dan 200 bestanden.
 • Qlik DataTransfer maakt een schatting van de tijd die nodig is om een bestand te uploaden. Dit is de time-to-live (TTL). Elke bestandsupload moet gereed zijn binnen de berekende TTL of binnen 3 dagen.

 • Qlik DataTransfer biedt geen ondersteuning voor verbindingen naar bestanden in Essbase of Dropbox.
 • U moet bestanden die u uit een gegevensmap verwijdert, handmatig verwijderen uit de ruimtes waarnaar ze zijn geüpload.
 • Qlik DataTransfer kan gegevens in een QVF-bestand alleen opnieuw laden als dit bestand is gemaakt met Qlik Sense Desktop. Als Qlik DataTransfer op een server is geïnstalleerd, moet u uw QVF-bestanden naar uw server kopiëren. Alle gegevensbronnen die zijn gebruikt in het QVF-bestand moeten toegankelijk zijn voor het QVF-load-script als dit door Qlik DataTransfer op de server wordt uitgevoerd.

 • QlikView-apps worden door Qlik DataTransfer niet automatisch opnieuw geladen als er gegevensbronnen in apps met nieuwe gegevens worden bijgewerkt. QlikView-apps moeten handmatig opnieuw worden geladen en opgeslagen, om ervoor te zorgen dat Qlik DataTransfer gegevens uploadt naar Qlik Cloud.

 • Het gebruik van webproxy's wordt niet ondersteund in Qlik DataTransfer. Als uw systeem proxy's gebruikt, moet u een Qlik DataTransfer-specifieke regel voor het negeren van proxy's toevoegen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!