Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

API -sleutels beheren

API-sleutels dienen als unieke id's voor authenticatie, zodat gebruikers, ontwikkelaars of programma's veilig toegang krijgen tot een API. API-sleutels worden vaak gebruikt om het gebruik van API bij te houden en te beheren om misbruik te voorkomen.

Tip

Als uw tenant de nieuwe navigatie-ervaring gebruikt, vervangt het Beheer activiteitencentrum de Beheerconsole.

Ga voor meer informatie naar Nieuwe platformnavigatie.

Overzicht API-sleutels

In de sectie API-sleutels van de Beheerconsole, kunt u alle API-sleutels bekijken die zijn gekoppeld met uw tenant. U kunt op basis van naam, id of eigenaar zoeken naar sleutels.

API-sleutels kunnen de volgende statussen hebben:

 • Actief: de API-sleutel is in gebruik.
 • Vervallen: de vervaldatum is bereikt.
 • Ingetrokken: de API-sleutel is ingetrokken en kan niet langer worden gebruikt.

Tenantbeheerders kunnen het genereren van API-sleutels inschakelen en API-sleutels bewaken en intrekken. De rol Developer is vereist om API-sleutels te genereren, bewerken of verwijderen. Tenantbeheerders kunnen deze rol toewijzen aan gebruikers en aan zichzelf.

API-sleutels inschakelen in de tenant

De API-sleutels zijn standaard uitgeschakeld. Tenantbeheerders kunnen API-sleutels binnen de tenant inschakelen.

Doe het volgende:

 1. Ga in de Beheerconsole naar Instellingen.
 2. Ga naar de sectie API-sleutels en selecteer API-sleutels inschakelen.
 3. Pas indien nodig de volgende instellingen aan:
  • Maximale vervaldatum van token wijzigen: wijzigt de verloopdatum van nieuw gegenereerde tokens. Bestaande API-sleutels behouden hun originele verloopwaarde. Er is geen maximumlimiet voor deze waarde.

   InformatieU moet mogelijk uw browser vernieuwen om de wijzigingen van deze waarde te zien in de sectie API-sleutels op de pagina van uw gebruikersprofiel.
  • Maximale aantal actieve API-sleutels per gebruiker wijzigen: deze instelling is alleen van invloed op nieuwe API-sleutels. Als de limiet is bereikt, is het maken van nieuwe API-sleutels niet mogelijk. De maximumwaarde is 1000.
 4. Klik op Nieuwe genereren om te starten met het generen van API-sleutels. Hiermee wordt u omgeleid naar de sectie API-sleutels op de pagina van uw gebruikersprofiel, waar u nieuwe sleutels kunt maken.

API-sleutels genereren

U kunt API-sleutels genereren vanuit de hub. Controleer voordat u begint of aan de volgende twee vereisten is voldaan:

 • U hebt een actieve licentie.

 • API-sleutels inschakelen is ingeschakeld in de Beheerconsole.
 • U hebt de rol Developer.

Doe het volgende:

 1. Klik rechtsboven op het pictogram van uw gebruikersprofiel en selecteer Profielinstellingen.

 2. In de sectie API-sleutels klikt u op Nieuwe sleutel genereren.

 3. Geef een beschrijving en verlooptijd voor de API-sleutel op.

 4. Klik op Genereren om de sleutel te maken.

 5. Kopieer direct de gegenereerde API-sleutel en sla deze veilig op. U kunt de sleutel later niet meer ophalen.

Nadat u de API -sleutel heeft gemaakt, kunt u de naam ervan wijzigen of de sleutel indien nodig verwijderen.

Met uw API-sleutel kunt u de referenties voor REST API voor qlik.dev bekijken, voor het gebruik van middelen zoals Postman in qlik-cli installeren om direct vanuit de opdrachtregel toegang te krijgen tot Qlik-functies. Ga voor meer informatie naar Overzicht van Qlik API's en qlik-cli.

API-sleutels bewaken en intrekken

Als tenantbeheerder is het van essentieel belang om vanwege veiligheidsredenen de activiteiten van API-sleutels te bewaken. U kunt de API-sleutel intrekken als er verdachte activiteiten worden gedetecteerd.

Houd er rekening mee dat de API-sleutel direct wordt gedeactiveerd als u deze intrekt. Dit kan van invloed zijn op doorlopende processen en integraties die van de sleutel afhankelijk zijn. Intrekken kan niet ongedaan worden gemaakt en een ingetrokken API-sleutel kan niet opnieuw worden geactiveerd.

Doe het volgende:

 1. Ga in de Beheerconsole naar de sectie Gebeurtenissen.

 2. Zoek naar verdachte activiteiten, zoals overmatig gebruik van een specifieke API-sleutel.

 3. Klik op Pijl-omlaag naast de gebeurtenis om de details uit te vouwen en de API-sleutel-id te kopiëren.

 4. Ga naar de sectie API-sleutels en zoek naar de API-sleutel die deze id gebruikt.

 5. Klik op Meer naast de sleutel en selecteer Intrekken. U kunt alleen sleutels intrekken die de status Actief hebben.

 6. Om meerdere API-sleutels in te trekken, selecteert u de sleutels in de tabel en klikt u op Intrekken in de rechterbovenhoek.

API-sleutels verwijderen

Door API-sleutels permanent te verwijderen, worden ze uit het systeem verwijderd. Het verwijderen van een API-sleutel kan niet ongedaan worden gemaakt en de toegangsmachtigingen worden onmiddellijk verwijderd. Zorg dat deze actie geen doorlopende processen of integraties verstoort die afhankelijk zijn van de sleutel.

U moet de rol Developer hebben om API-sleutels te verwijderen.

Doe het volgende:

 1. Klik rechtsboven op het pictogram van uw gebruikersprofiel en selecteer Profielinstellingen.

 2. Selecteer de sectie API-sleutels.

 3. Klik op Meer naast de API-sleutel die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

 4. Klik op Alles verwijderen boven de lijst met API-sleutels als u alle sleutels wilt verwijderen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!