Ga naar hoofdinhoud

API -sleutels beheren

Een API-sleutel is een unieke ID die wordt gebruikt voor verificatie van een gebruiker, ontwikkelaar of een aanroepend programma voor een API. API-sleutels worden vaak gebruikt om het gebruik van de interface bij te houden en te beheren en misbruik van de API te voorkomen.

Overzicht API-sleutels

De API-sleutels zijn in de Beheerconsole standaard uitgeschakeld. Als u de API-sleutels wilt inschakelen, gaat u naar de sectie Instellingen. Een tenantbeheerder kan API-sleutels intrekken en de API-sleutelinstellingen bewerken, maar om API-sleutels te genereren of te verwijderen moet u de rol ontwikkelaarhebben. Een tenantbeheerder wijst de rol ontwikkelaar toe aan een gebruiker. Als u een tenantbeheerder bent, kunt u de rol ontwikkelaar aan uzelf toewijzen.

De tabel met API-sleutels bevat de volgende informatie over de API-sleutels: naam, ID, eigenaar, laatste update, aanmaakdatum, vervaldatum en status. Gebruik het zoekveld om te zoeken in de eerste drie velden: Key name, Key ID en Owner.

API-sleutelstatussen

API-sleutels kunnen de volgende statussen hebben:

 • Actief: de API-sleutel is in gebruik.
 • Vervallen: de vervaldatum is bereikt.
 • Ingetrokken: de API-sleutel is ingetrokken en kan niet langer worden gebruikt.

Als beheerder kunt u de API-sleutelactiviteiten controleren die in de sectie Gebeurtenissen van de Beheerconsole zijn geregistreerd. Als u verdachte activiteiten detecteert, zoals overmatig gebruik van een bepaalde API-sleutel, kunt u die API-sleutel intrekken. Open de gedetailleerde lijst door op de pijl helemaal rechts in de tabel te klikken en de ID van de API-sleutel te kopiëren. Vervolgens zoekt u de ID op in de secties API-sleutels om de in te trekken API-sleutel te vinden.

Als u een enkele API-sleutel wilt intrekken, klikt u op de knop ... uiterst rechts en selecteert u Intrekken. U kunt alleen sleutels intrekken die status Actief hebben. Als u meerdere sleutels wilt intrekken, vinkt u de selectievakjes links naast de in te trekken sleutel aan en klikt u op Intrekken in de rechterbovenhoek. Intrekken kan niet ongedaan worden gemaakt; een ingetrokken API-sleutel kan niet opnieuw worden geactiveerd.

U kunt sleutels niet alleen intrekken maar ook verwijderen. U kunt een API-sleutel verwijderen uit de hub, maar niet uit de Beheerconsole.

API-sleutels inschakelen in de tenant

De instelling API-sleutels inschakelen wordt geactiveerd op de pagina Instellingen in de Beheerconsole. De API-sleutels zijn in de Beheerconsole standaard uitgeschakeld.

Eigenschappen voor API-sleutels
Eigenschap Beschrijving
API -sleutels inschakelen

Deze switch schakelt alle API-sleutels in de tenant in of uit. Alleen de beheerder van de tenant kan de API-sleutels inschakelen.

Maximale vervaldatum van token wijzigen

Als u de verloopdatum van het token wijzigt, krijgen alle nieuwe tokens de nieuwe verloopdatum. De wijziging is niet van invloer op bestaande API's; zij behouden hun eerdere verloopdatum.

Maximumaantal API-sleutels per gebruiker wijzigen

Deze instelling is alleen van toepassing op nieuwe API-sleutels. Als door een nieuwe API-sleutel het maximumaantal sleutels zou worden overschreden, kan geen nieuwe sleutel worden gemaakt.

Doe het volgende:

 1. Ga in de Beheerconsole naar de pagina Instellingen.
 2. Schakel onder de sectie API-sleutels de knop API-sleutels inschakelen aan.
 3. Wijzig indien van toepassing de instellingen Maximale vervaldatum van token wijzigen en Maximumaantal API-sleutels per gebruiker wijzigen.

Een API-sleutel genereren vanuit de hub

U kunt API-sleutels genereren vanuit de hub. Controleer voordat u begint of aan de volgende drie vereisten is voldaan:

 • U gebruikt een licentie. Een licentie is vereist om een API-sleutel te genereren.

 • De instelling Inschakelen voor API-sleutels is ingeschakeld in de Beheerconsole.
 • De tenantbeheerder heeft de rol ontwikkelaar aan u toegewezen.

Doe het volgende:

 1. Meld u aan bij uw tenant, bijvoorbeeld https://<tenantnaam>.com.

 2. Klik rechtsboven op uw profiel en selecteer Profielinstellingen.

 3. Selecteer API-sleutels.

 4. Klik op Nieuwe sleutel genereren.

 5. Voer een beschrijving in voor de API-sleutel en selecteer wanneer de API-sleutel moet verlopen.

 6. Klik op Genereren.

  Een API-sleutel wordt gegenereerd.

 7. Kopieer de API-sleutel en bewaar deze kopie op een veilige plek.

Nadat u de API -sleutel heeft gemaakt, kunt u de naam ervan wijzigen. U kunt de sleutel ook verwijderen.