Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Bir Amazon SageMaker bağlantısı oluşturma

Amazon SageMaker bağlantılar Veri yükleme düzenleyicisi veya Kod düzenleyici içinde oluşturulur.

Bir bağlantı oluşturduktan sonra, hesaplamalar için Amazon SageMaker öğesine göndermek üzere mevcut tablolardan veri seçebilir ve ardından bu verileri uygulamanıza yükleyebilirsiniz. Bu bağlantı yalnızca veri komut dosyanızda değil, aynı zamanda model uç noktalarını çağırmak ve gerçek zamanlı grafik ifadesi hesaplamaları gerçekleştirmek için grafik ifadelerinde de kullanılabilir.

Bağlanmak istediğiniz Amazon SageMaker hizmetinin ayarlarını ve erişim kimlik bilgilerini bilmelisiniz.

Yapılandırılabilir ayarlar

Bağlantı diyaloğunda aşağıdaki ayarlar yapılandırılabilir:

Bağlantı diyaloğundaki yapılandırılabilir ayarlar
Alan Açıklama
Uç Nokta Adı

Uç noktanın adı.

Uç nokta adı, AWS üzerinde uç noktaya verilen tanımlayıcıdır. Tipik olarak uç noktayı kuran veya modeli dağıtan kullanıcı tarafından oluşturulur.

Model Adı

Dağıtılan modelin adı.

Bu parametre yalnızca çok modelli bir uç nokta dağıtıldığında gereklidir. Basit bir uç noktada, AWS'den bir hata tetikleyeceğinden bu parametre sağlanmamalıdır.

Model Çeşidi Adı

Dağıtılan model çeşidinin adı.

Bu parametre yalnızca çok modelli bir uç nokta dağıtıldığında gereklidir. Basit bir uç noktada, AWS'den bir hata tetikleyeceğinden bu parameter sağlanmamalıdır.

Ayarlar

Şu ayarlar kullanılabilir:

 • AWS Bölgesi: Kavrama hizmeti için kullanmayı amaçladığınız bölgeyi seçin.

 • FIPS Uç Noktası Kullan: FIPS uyumlu bir uç nokta kullanmanız gerekiyorsa belirtin.

  Bu, yalnızca FIPS'i destekleyen bir bölge seçerseniz işe yarar ve çoğu kullanıcı için "Hayır" varsayılan değeri bırakılmalıdır.

Kimlik doğrulaması

Amazon Comprehend uç noktaları için AWS kimlik doğrulaması Erişim anahtarı'nı ve Gizli anahtar'ı sağlayın. Bunların doğru ilke izinlerine erişim ile oluşturulması gerekir.

Kimlik doğrulama özellikleri AWS konsolunda bulunmaktadır ve bağlantının kimliğinin her yeniden doğrulaması gerektiğinde girilmesi gerekir.

Yanıt Biçimi

Dağıtılan makine öğrenmesi modelinin yanıt biçiminin değeri:

 • JSON

 • Metin Dizisi

Çoğu model verilerini JSON biçiminde döndürür ancak bazıları sadece metin tabanlı bir çıktı döndürür. Seçeneğin dağıtılan modelin türüne göre belirlenmesi gerekir, aksi halde bu bir bağlantı ayarı hatasıyla sonuçlanır.

Yanıt Tablosu
 • Döndürülen Tablonun Adı: Dağıtılan makine öğrenmesi modelinden döndürülen tablonun adı.

 • Tablo Yolu (JMESPath): Tablo, JMES tablosunun yolu JSON yanıt dizisindeki tahminler satırına eklenerek belirtilebilir.

Yanıt Alanları
 • Mevcut tüm alanları yükle: Makine öğrenmesi uç noktası tarafından döndürülen mevcut tüm alanların yüklenmesini etkinleştir. Bunu devre dışı bırakmak, uygulamaya yüklenecek tablo alanlarını ve değerlerini belirtmenize izin verir.

  Önce model uç noktasından döndürülen tüm alanları yüklemeniz, ardından uygulamadaki analiz için gerekli olmayan alanları kaldırmanız önerilir.

 • Tablo Alanları (JMESPath): Tablo alanları şunlar eklenerek belirtilebilir:

  • Ad: uygulamaya yüklenecek tablonun adı.

  • Değer: JSON yanıt dizisindeki yanıt satırının adı.

  JMESPath sorgu dili JSON yanıt dizisini ayrıştırmak için kullanılabilir.

İlişkilendirme
 • İlişkilendirme Alanı: Benzersiz bir tanımlayıcı içeren giriş veri tablosundan bir alan.

  Döndürülen sonuçlar tablosunun kaynak alanı tablosu ile bir anahtar kullanılarak ilişkilendirilmesi için bir uç nokta isteğinde bulunurken bu alanın kaynak verilerine dahil edilmesi gerekir. Belirtilen alan yanıtta bir alan olarak döndürülür ve tahminlerin veri modelindeki kaynak verileri ile ilişkilendirilmesini olanaklı kılar. Bu, kaynak verilerden veya tablo yükleme işleminin bir parçası olarak benzersiz bir kimliği olan herhangi bir alan olabilir.

 • İlişkilendirme Alanını Gönder: İşaretlendiğinde, ilişkilendirme alanı olarak belirtilen alan hem Qlik Sense içine döndürülür hem de uç noktaya gönderilen alanlara dahil edilir.

  Alan kaynak verilerine aitse ve model tarafından bekleniyorsa İlişkilendirme Alanını Gönder etkinleştirilerek modele gönderilmesi gerekir.

Ad Bağlantının adı. Bir ad girmezseniz varsayılan ad kullanılır.

Yeni bir bağlantı oluşturma

 1. Veri yükleme düzenleyicisi veya Kod düzenleyici aracılığıyla bağlayıcıya erişin.

  Yeni bağlantı oluştur'a tıklayın ve listeden Amazon SageMaker bağlayıcısını işaretleyin.

 2. Bağlantı diyaloğu alanlarını doldurun.

 3. Oluştur'a tıklayın.

Bağlantınız artık Veri yükleme düzenleyicisi veya Kod düzenleyici içindeki Veri bağlantıları altında listelenir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!