Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Sunucu tarafı uzantıları sözdizimi

Qlik Sunucu Tarafı Uzantıları'na (SSE) genel bir bakış şurada bulunabilir: https://github.com/qlik-oss/server-side-extension.

Komut dosyası fonksiyonları

Sekiz komut dosyası fonksiyon çeşidi vardır. Yükleme komut dosyasında fonksiyonlarının tümünün aynı şekilde davranması gerekir ancak bu senaryoda tipik olarak ScriptEval kullanılır.

LOAD * EXTENSION yükleme komut dosyası kullanımı, tablo girişi tablo çıkışı yaklaşımıyla işlem yapar ve doğru veri türlerini dahili tablo tanımlarından ve meta verilerden çıkarımlar.

Bu fonksiyonları grafik ifadeleri olarak kullanırken kullanılan fonksiyon önemlidir ve isteğin sonuçları ve performansı üzerinde önemli bir fark oluşturur.

ScriptEval ve ScriptAggr farkı

İki grup komut dosyası fonksiyonu vardır: ScriptEval ve ScriptAggr:

ScriptEval: Hiper küp toplandıktan sonra, belirtilen sütunlardaki tüm satırlar SSE bağlayıcısına gönderilir. Beklenen yanıt tek bir sütundur. Birden çok sütun döndürülürse giriş ile aynı sayıda satırı olan ilk sütun seçilir. Döndürülen sütundaki satırlar giriş ile aynı düzende olmalıdır.

ScriptAggr: hiper küp birleştirilmeden önce hiper küpteki tek bir boyut grubunun tüm satırları gönderilir ve SSE'nin 1 sütun ve 1 satırlık tek bir yanıt döndürmesi beklenir. SSE'ye her boyut değeri için bir istek gönderilir. Bunun örnekleri olsa da bu yöntem ender olarak kullanılır çünkü ScriptAggr büyük sayıda boyut değeri ile çağrılırsa performans sorunları oluşturabilir.

Veri türleri

İsteklerin; giriş ve çıkış veri türü bileşimlerini belirten dört çeşidi vardır:

  • ScriptEval(Script, Field1, [Field n]): Bu örnekte giriş alanlarının tümünün sayısal ve yanıtların sayısal olması gerekir.

  • ScriptEvalStr(Script, Field 1, [Field n]): Bu örnekte giriş alanlarının tümü dize ve yanıt dize olmalıdır.

  • ScriptEvalEx(DataTypes, Script, Field 1, [Field n]): Bu örnekte giriş alanları dize veya sayısal olabilir ancak ilk parametre veri türlerinin bir dizesidir ve yanıt sayısal olmalıdır.

  • ScriptEvalExStr(DataTypes, Script, Field 1, [Field n]): Bu örnekte giriş alanları dize veya sayısal olabilir ancak ilk parametre veri türlerinin bir dizesidir ve yanıt dize olmalıdır.

DataTypes parametresi, alanların sırasıyla S ve N karakterlik bir dizedir.

Örnekler

Örnek:  

2 sayısal alanı ekleyen bir kod:

ScriptEval('Script',num1,num2)

Örnek:  

2 dizeyi birleştiren bir kod:

ScriptEvalStr('Script',str1,str2)

Örnek:  

Bir olasılığı (sayı) tahmin eden karışık dize ve sayısal girişleri olan bir kod:

ScriptEvalEx('SSNN','Script',str1, str2, num1, num2)

Örnek:  

Dize ve sayısal girişlerle bir sınıflandırmayı (dize) tahmin eden bir kod:

ScriptEvalExStr('SSNN','Script',str1, str2, num1, num2)

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!