Ana içeriğe geç

Qlik Sense GeoOperations

Qlik Sense GeoOperations, rotaları veya seyahat alanlarını hesaplama gibi coğrafi hesaplamaları ve işlevleri etkinleştirir. Ayrıca birçok farklı veri kaynağından coğrafi veri yüklemeyi etkinleştirir. Qlik Sense GeoOperations verilerinizle ilgili aşağıdakiler gibi coğrafi sorunları çözmenizi sağlar:

 • Bir mağaza konumundan 15 dakikalık sürüş mesafesinde kaç müşterinin yaşadığını belirleme
 • GPS konumlarını mekanlara, bölgelere veya yol ağlarına bağlama
 • Belediyeler listesinden özel satış alanları oluşturma
 • Hasta listesi için en yakın hastaneyi bulma

GeoOperations işlevleri, hem veri yükleme komut dosyası hem de görselleştirme ifadelerinde kodlama yapmak için kullanılabilir. GeoOperations işlevlerinin her biri örtük olarak veri yükleyebilir. GeoOperations işlevleri ayrıca coğrafi verileri dönüştürmek veya hesaplamalar yapmak için kullanılabilir.

Bilgi notuGeoOperations kullanımına ilişkin bir örnek için GeoOperations örneğine bakın.

Özellikler

 • Qlik Sense SaaS içindeki komut dosyası dilinde kullanılabilir.

 • Qlik tarafından kullanılabilmesi için uzamsal ilişkileri ayıklar.
 • Konumların zaman aramalarını yükleyin (harita grafiğindeki sunum zamanı aramalarına alternatif olarak).
 • Kümelerdeki veya gruplardaki noktaların toplanması.
 • Konumları şu şekilde belirtin:
  • QlikGeoAnalytics ve Qlik Sense ile aynı biçimde nokta, çizgi veya alan geometrileri
  • Enlem ve boylam alanları
  • Adlandırılmış noktalar veya alanlar
 • Bir dizi giriş biçiminden coğrafi veri yükleyin
 • Veri üzerinde Qlik içinde zaten yüklenmiş olan işlemleri kullanın.

GeoOperations nasıl çalışır?

 

Qlik Sense GeoOperations, komut dosyasındaki GeoOperations uzantısına komut dosyası ve isteğe bağlı olarak bir tablo göndererek çalışır. Sunucu tarafı uzantısı daha sonra verileri döndürür. GeoOperations, komut dosyasını ve tabloyu uzantıya göndermek için ScriptEval işlevini sağlayan komut dosyası dilinde kullanılabilen ve "GeoOperations" olarak adlandırılan bir Advanced Analytics Integration nesnesi oluşturur. Örneğin, TravelAreas işlemini önceden yüklenen MyPoints tablosuna uygulamak ve seyahat alanının boyutu/maliyeti için parametreleri belirtmek üzere kullanılacak yükleme komut dosyası aşağıdadır.

Load * Extension GeoOperations.ScriptEval('TravelAreas(costValue="10", costUnit="Minutes")', MyPoints);

 

Komut dosyası, ScriptEval'da ilk parametre olarak, tablo ikinci parametre olarak gönderilir.

GeoOperations; veri kümeleri üzerinde işlem yapan fonksiyonlardır. Veri kümeleri ya Qlik Sense içindeki yüklü verilerden ya da coğrafi dosyalar veya konum hizmeti gibi dış kaynaklardan gelir. Komut dosyasından gönderilen veriler, INTABLE adlı bir veri kümesi olarak mevcuttur. Bu verilerle ilgili ek parametreler belirtmek istiyorsanız, bunu işlev çağrısından sonra bir DATASOURCE olarak bildirmeniz gerekir. Örneğin:

Load * Extension GeoOperations.ScriptEval('TravelAreas(costValue="10", costUnit="Minutes")

DATASOURCE myPoints INTABLE pointField="Point"', MyPoints);

 

Diğer veri kaynakları her zaman tanımlanmalı ve URL'ler gibi parametreler belirlenmelidir. Her işlemde, kullanılacak veri kaynaklarını belirtebilirsiniz. Varsayılan olarak işlemler, İşlem (yalnızca İngilizce) bölümündeki her işlem için açıklandığı şekilde mevcut veri kümelerini alır.

GeoOperations nerede kullanılır?

Tüm işlemler veri yükleme komut dosyasında kullanılabilir. Dinamik hesaplamaları etkinleştirmek için haritalara yönelik grafik komut dosyalarındaki ifadelerde de belirli işlemler kullanılabilir. Seçim her değiştiğinde, işlem çalıştırılır. GeoOperations grafiklerde kullanıldığında, veriler veri modeline girmez ve bu da verilerin daha ayrıntılı analiz edilmesini engeller.

GeoOperations alanlarını seçme ve yeniden adlandırma

GeoOperations işlevleri alanları döndürür. Varsayılan olarak, tüm alanlar döndürülür ve dahil edilir. Hem ilgilendiğiniz belirli alanları seçmek hem de isteğe bağlı olarak yeniden adlandırmak için GeoOperations işlevlerinin önüne bir SELECT deyimi koyabilirsiniz. Örneğin, bu komut dosyası konum hizmetinden yalnızca iki posta kodu alanını yüklemek için SELECT kullanır:

Load * Extension GeoOperations.ScriptEval('

SELECT Name as PostalCode, LocationArea FROM

Load() DATASOURCE PostalCodes LOCATIONSERVICE type="PostalCode", country="se"');

 

GeoOperations komut dosyasında seçilmemişse veriler Qlik Sense içine yüklenmeyeceğinden, GeoOperations komut dosyasında bir SELECT ifadesi kullanmak Qlik LOAD ifadesinde alanları belirtmekten daha verimli olabilir.

SELECT, bazı alanları sonuçlarda döndürmemeyi seçerek onların hesaplamaktan hariç tutmak için kullanılabilir. Örneğin, Intersects tarafından döndürülen göreli örtüşen alanlar hariç tutulabilir.

Bilgi notu

Yükleme komut dosyanızda aynı işlemi birden çok kez kullanıyorsanız, alanları yeniden adlandırmak için bir SELECT  ifadesi kullanın.

Sınırlamalar

Veri kümelerinin maksimum boyutu konusunda aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:

 • Maksimum satır sayısı: 50,000
 • Bellekteki maksimum veri kümesi boyutu: 150 MB
 • Yönlendirme ile maksimum satır: 400
 • Ad aramalı maksimum satır: 20,000

Bazı işlemler, Qlik Motorundan veri akışını destekler. Qlik Motorundan aktarılan veriler daha büyük olabilir, ancak yönlendirme için boyut sınırı geçerli olmaya devam eder.

Komut dosyası söz dizimi

GeoOperations öğesine gönderilebilecek komut dosyası aşağıdaki söz dizimine sahiptir:

1. İşlem

En basit biçimde komut dosyası bir işlem gerçekleştirir.

Söz Dizimi:  

Operation(paramName="paramValue", ...)

Örnek:  

Cluster(distance="100000")

 

Daha fazla bilgi için İşlemler listesine ve parametrelerine bakın.

2. Veri kümesi

İkinci adım, uygulanacak olan seçtiğiniz işlemler için bir veri kümesi yüklemektir.

Söz Dizimi:  

Operation(paramName="paramValue", ...)

DATASOURCE name TYPE paramName="paramvalue", ...

Örnek:  

Within()

DATASOURCE states LOCATIONSERVICE type="STATE", country="US"

 

Daha fazla bilgi için Veri Kümeleri listesine ve parametrelerine bakın.

3. Bir araya getirmek

Tamamlanan komut dosyası Veri yükleme düzenleyicisi içinde şöyle görünür:

[MyPointsInStates]:

Load * Extension GeoOperations.ScriptEval(’

Within()

DATASOURCE states LOCATIONSERVICE type=”STATE”, country=”US”

’, MyTable);

 

Bu örnekte MyTable; noktalar, çizgiler, adlandırılmış alanlar veya başka coğrafi veriler içeren yüklenmiş başka bir tablo olabilir.

4. Filtre alanları

Aşağıdaki eklemeler, işlemin sonuçlarının daha fazla filtrelenmesine izin verir.

[MyPointsInStates]:

Load * Extension GeoOperations.ScriptEval(’

SELECT Name, states.Name as State FROM

Within()

DATASOURCE states LOCATIONSERVICE type=”STATE”, country=”US”

’, MyTable{Name, Point});

Parametre adları ve alan adları büyük/küçük harfe duyarlıdır ancak işlemler, parametre seçenekleri (meters, minutes, araba vb.) veya SELECT ve FROM gibi anahtar sözcükler değildir.