Ana içeriğe geç

Qlik Sense GeoOperations

Qlik Sense GeoOperations rotaları veya seyahat alanlarını hesaplama gibi coğrafi hesaplamaları ve işlevleri etkinleştirir. GeoJSON  ve ESRI şekil dosyalarından coğrafi verileri de yüklemeye olanak verir.

Şurada mevcut değil:Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US), Qlik Sense GeoOperations kullanımını desteklemez.

Qlik Cloud Services için kullanılabilir olduğundan Qlik SenseGeoOperations, Qlik SenseGeoAnalytics ile Gelişmiş Analitik Entegrasyonu olarak kullanılabilir.

Qlik Sense GeoOperations verilerinizle ilgili aşağıdakiler gibi coğrafi sorunları çözmenizi sağlar:

 • Bir mağaza konumundan 15 dakikalık sürüş mesafesinde kaç müşterinin yaşadığını belirleme
 • GPS konumlarını mekanlara, bölgelere veya yol ağlarına bağlama
 • Belediyeler listesinden özel satış alanları oluşturma
 • Hasta listesi için en yakın hastaneyi bulma

GeoOperations işlevleri, hem veri yükleme komut dosyası hem de görselleştirme ifadelerinde kodlama yapmak için kullanılabilir. GeoOperations işlevleri, harici dosyalardan veya Qlik GeoAnalytics konum hizmetinden coğrafi veri kümelerinin yüklenmesi için erişim sağlar. GeoOperations işlevleri ayrıca coğrafi verileri dönüştürmek veya hesaplamalar yapmak için kullanılabilir.

Not: GeoOperations kullanımına ilişkin bir örnek için GeoOperations örneğine bakın.

GeoOperations nasıl çalışır?

Qlik Sense GeoOperations, yükleme komut dosyasındaki GeoOperations uzantısına küçük komut dosyası parçaları ve isteğe bağlı olarak bir tablo göndererek çalışır. Uzantı daha sonra verileri döndürür. GeoOperations, komut dosyasını ve tabloyu uzantıya göndermek için ScriptEval işlevini sağlayan komut dosyası dilinde kullanılabilen ve GeoOperations olarak adlandırılan bir Advanced Analytics Integration nesnesi oluşturur. Örneğin, TravelAreas işlemini önceden yüklenen MyPoints tablosuna uygulamak ve seyahat alanının boyutu/maliyeti için parametreleri belirtmek üzere kullanılacak yükleme komut dosyası aşağıdadır.

Load * Extension GeoOperations.ScriptEval('TravelAreas(costValue="10", costUnit="Minutes")', MyPoints);

 

Komut dosyası, ScriptEval'da ilk parametre olarak, tablo ikinci parametre olarak gönderilir.

GeoOperations, veri kümeleri üzerinde çalışan işlevlerdir. Veri kümeleri ya Qlik Sense içindeki yüklü verilerden ya da coğrafi dosyalar veya konum hizmeti gibi dış kaynaklardan gelir. Komut dosyasından gönderilen veriler, INTABLE adlı bir veri kümesi olarak mevcuttur. Bu verilerle ilgili ek parametreler belirtmek istiyorsanız, bunu işlev çağrısından sonra bir DATASOURCE olarak bildirmeniz gerekir. Örneğin:

Load * Extension GeoOperations.ScriptEval('TravelAreas(costValue="10", costUnit="Minutes")

DATASOURCE myPoints INTABLE pointField="Point"', MyPoints);

 

Diğer veri kaynağı türlerinin her zaman açıklanması ve URL'ler gibi parametrelerin belirtilmesi gerekir. Her işlemde, kullanılacak veri kaynaklarını belirtebilirsiniz. Varsayılan olarak, işlemler mevcut veri kümelerini alır.

GeoOperations nerede kullanılır?

Tüm işlemler veri yükleme komut dosyasında kullanılabilir. Dinamik hesaplamaları etkinleştirmek için haritalara yönelik grafik komut dosyalarında da belirli işlemler kullanılabilir. Seçim her değiştiğinde, işlem çalıştırılır. GeoOperations grafiklerde kullanıldığında, veriler veri modeline girmez ve bu da verilerin daha ayrıntılı analiz edilmesini engeller.

GeoOperations alanlarını seçme ve yeniden adlandırma

GeoOperations işlevleri alanları döndürür. Varsayılan olarak, tüm alanlar döndürülür ve dahil edilir. Hem ilgilendiğiniz belirli alanları seçmek hem de isteğe bağlı olarak yeniden adlandırmak için GeoOperations işlevlerinin önüne bir SELECT ifadesi koyabilirsiniz. Örneğin, bu komut dosyası konum hizmetinden yalnızca iki posta kodu alanını yüklemek için SELECT kullanır:

Load * Extension GeoOperations.ScriptEval('

SELECT Name as PostalCode, LocationArea FROM

Load() DATASOURCE PostalCodes LOCATIONSERVICE type="PostalCode", country="se"');

 

GeoOperations komut dosyasında seçilmemişse veriler Qlik Sense içine yüklenmeyeceğinden, GeoOperations komut dosyasında bir SELECT ifadesi kullanmak Qlik LOAD ifadesinde alanları belirtmekten daha verimli olabilir.

SELECT, bazı alanları sonuçlarda döndürmemeyi seçerek onların hesaplamaktan hariç tutmak için kullanılabilir. Örneğin, Intersects tarafından döndürülen göreli örtüşen alanlar hariç tutulabilir.

Not:

Yükleme komut dosyanızda aynı işlemi birden çok kez kullanıyorsanız, alanları yeniden adlandırmak için bir SELECT  ifadesi kullanın.

Sınırlamalar

Veri kümelerinin maksimum boyutu konusunda aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:

 • Maksimum satır sayısı: 50.000
 • Bellekteki maksimum veri kümesi boyutu: 150 MB
 • Yönlendirme ile maksimum satır: 400
 • Ad aramalı maksimum satır: 20.000

Bazı işlemler, Qlik Motorundan veri akışını destekler. Qlik  Motorundan aktarılan veriler daha büyük olabilir ancak yönlendirme için boyut sınırı geçerli olmaya devam eder.

Komut dosyası söz dizimi

GeoOperations öğesine gönderilebilecek komut dosyası aşağıdaki söz dizimine sahiptir.

Söz Dizimi:  

script ::= [ SELECT (* | select_field,...) FROM ] operation ( [parameter,...] ) {datasource_declaration}

select_field ::= field_name [ AS alias_name ]

parameter ::= parameter_name = "parameter_value"

datasource_declaration ::= DATASOURCE datasource_name datasource_type [parameter,...]

 • field_name - Döndürülen tablodaki bir alanın adı (isteğe bağlı olarak [] içine alınır)
 • alias_name - Bir alanı yeniden adlandırmak için kullanılması gereken ad (isteğe bağlı olarak [] içine alınır)
 • operation - İşlem'deki işlemlerden biri
 • parameter_name - İşlem için parametrenin adı
 • parameter_value - Parametrenin değeri (her zaman çift tırnak içine alınır)
 • datasource_name - İşlem parametrelerinde referans veriliyorsa bu veri kaynağının sahip olması gereken ad
 • datasource_type - Veri Kümesindeki veri kümelerinden biri

Parametre adları ve alan adları büyük/küçük harfe duyarlıdır ancak işlemler, parametre seçenekleri (meters, minutes, araba vb.) veya SELECT ve FROM gibi anahtar sözcükler değildir.