Gå till huvudinnehåll

Licensiera driftsättningen

När du köper en ny prenumeration för Qlik Cloud ställs licensnyckeln in automatiskt vid introduktionen. Om du behöver uppdatera din licensnyckel kontaktar du Qlik-supporten.

Den användare som öppnar klientorganisationen för första gången blir huvudadministratör och kontoägare. Huvudadministratören kan ge rollen huvudadministratör till andra användare. Det måste finnas minst en huvudadministratör. För att förhindra att den sista huvudadministratören tas bort kan du inte ta bort rollen huvudadministratör från dig själv. Endast klientorganisationsadministratörer kan uppdatera licensnyckeln.

Klientorganisationen är licenserad för användare som auktoriseras via din anpassade IdP som kan ställas in i Management Console.

Anteckning om informationMöjligheten att reparera eller modifiera konfigurationen av identitetsleverantör i Qlik Cloud kan förloras om kontoägaren tas bort som huvudadministratör. Om identitetsleverantören (IdP) som används i en klientorganisation inte längre fungerar och måste modifieras, måste klientorganisationens ursprungliga kontoägare öppna Management Console genom återställnings-URL:en. Detta fungerar inte om användaren inte längre är administratör. Mer information finns i Känd begränsning i Qlik Cloud Services: Kontoägaren ska inte tas bort som huvudadministratör.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!