Gå till huvudinnehåll

Licensiera driftsättningen

När du köper en ny prenumeration för Qlik Sense Enterprise SaaS ställs licensnyckeln in automatiskt vid introduktionen. Om det behövs kan du ändra licensnyckeln manuellt vid ett senare tillfälle.

Den användare som öppnar klientorganisationen för första gången blir huvudadministratör. Huvudadministratören kan ge rollen huvudadministratör till andra användare. Det måste finnas minst en huvudadministratör. För att förhindra att den sista huvudadministratören tas bort kan du inte ta bort rollen huvudadministratör från dig själv.

Anteckning om informationMöjligheten att reparera eller modifiera konfigurationen av identitetsleverantör i Qlik Sense Enterprise SaaS kan förloras om kontoägaren tas bort som huvudadministratör. Om identitetsleverantören (IdP) som används i en klientorganisation inte längre fungerar och måste modifieras, måste klientorganisationens ursprungliga kontoägare öppna Management Console genom återställnings-URL:en. Detta fungerar inte om användaren inte längre är administratör. Mer information finns i Känd begränsning i Qlik Cloud Services: Kontoägaren ska inte tas bort som huvudadministratör.
  1. Klicka på Startmeny för Qlik Sense SaaS.  och välj Management Console.
  2. I delavsnittet Licens ställs din JWT-licensnyckel in automatiskt vid introduktionen.
    Klientorganisationen är licenserad för användare som auktoriseras via din anpassade IdP som kan ställas in i Management Console.

Du kan nu visa licensinformation för Qlik Sense Enterprise SaaS i Management Console, inklusive den signerade licensnyckeln och LEF.