Przeskocz do zawartości głównej

Licencjonowanie wdrożenia rozwiązania

Przy zakupie nowej subskrypcji Qlik Sense Enterprise SaaS klucz licencyjny jest ustawiany automatycznie w trakcie przygotowań. W razie potrzeby klucz licencyjny można później zmienić ręcznie.

Użytkownik, który pierwszy raz przechodzi do dzierżawy zostaje administratorem dzierżawy. Administrator dzierżawy może przypisać rolę administratora dzierżawy innym użytkownikom. Wymagany jest co najmniej jeden administrator dzierżawy. Aby zapobiec przypadkowemu usunięciu ostatniego administratora dzierżawy, nie możesz usunąć swojej roli administratora dzierżawy.

InformacjaNaprawa lub modyfikacja konfiguracji dostawcy tożsamości w Qlik Sense Enterprise SaaS może okazać się niemożliwa, jeśli właściciel konta został usunięty jako administrator dzierżawy. Jeśli dostawca tożsamości (IdP) używany w dzierżawie już nie działa i wymaga modyfikacji, pierwotny właściciel konta dzierżawy musi mieć dostęp do funkcji Konsola zarządzania za pomocą adresu URL odzyskiwania. To działanie będzie niewykonalne, jeśli użytkownik nie będzie już administratorem. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Znane ograniczenie w Qlik Cloud Services: właściciel konta nie powinien być usuwany jako administrator dzierżawy.
  1. Kliknij Menu modułu uruchamiającego Qlik Sense SaaS.  i wybierz Konsola zarządzania.
  2. W sekcji Przydziały użytkowników klucz licencyjny JWT jest ustawiany automatycznie podczas przygotowań.
    Dzierżawa jest objęta licencją do użytku przez użytkowników autoryzowanych za pośrednictwem niestandardowego dostawcy tożsamości, którego można ustawić w funkcji Konsola zarządzania.

Teraz w funkcji można przeglądać szczegóły licencji Qlik Sense Enterprise SaaS i Konsola zarządzania, w tym podpisany klucz licencyjny i LEF.