Ga naar hoofdinhoud

Licentie voor uw implementatie aanvragen

Als u een nieuw abonnement koopt voor Qlik Sense Enterprise SaaS, wordt de licentiesleutel automatisch ingesteld tijdens de onboarding. Indien nodig, kunt u de licentiesleutel later handmatig veranderen.

De gebruiker die de tenant voor de eerdere keer invoert, wordt de tenantbeheerder. De tenantbeheerder kan de rol van tenantbeheerder aan andere gebruikers toewijzen. Er is minstens één tenantbeheerder nodig. Om te voorkomen dat de laatste tenantbeheerder per ongeluk wordt verwijderd, kunt u de rol van tenantbeheerder niet bij uzelf verwijderen.

Opmerking: Als de accounteigenaar is verwijderd als tenantbeheerder, verliest u mogelijk de optie om de configuratie van de identiteitsprovider in Qlik Sense Enterprise SaaS te repareren of te wijzigen. Als de identiteitsprovider (IdP) die in een tenant wordt gebruikt niet meer functioneel is en moet worden aangepast, is het noodzakelijk dat de oorspronkelijke eigenaar van het tenantaccount toegang heeft tot de Management Console via de herstel-URL. Dit lukt niet als de gebruiker geen beheerder meer is. Voor meer informatie raadpleegt u Bekende beperking in Qlik Cloud Services: De eigenaar van een account mag niet worden verwijderd als tenantbeheerder.
  1. Klik op Startmenu van Qlik Sense SaaS.  en selecteer Management Console.
  2. In de sectie Gebruikerstoewijzing wordt uw JWT-licentiesleutel direct ingesteld bij de onboarding.
    De tenant heeft een licentie voor gebruikers die zijn geautoriseerd via uw persoonlijke IdP, die kan worden ingesteld in de Management Console.

U kunt nu licentiedetails voor Qlik Sense Enterprise SaaS bekijken, inclusief de ondertekende licentiesleutel en LEF in de Management Console.