Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Granska systemhändelser

Granska händelser i Management Console på sidan Händelser.

På händelsesidan kan du följa upp händelser i systemet och få information om händelsens typ och vilken användare som initierade den.

Anteckning om informationHändelser arkiveras efter 90 dagar. Arkiverade händelser tas inte bort.
Händelser i Hanteringskonsol
Egenskap Beskrivning
Date Datum och tid i UTC-format.
Källa Händelseinformationens källa.
Händelsetyp Händelsens typ. Visa exempel.
Användare Den användare som initierade händelsen. Om användarnamnet inte kan visas, visas användar-ID istället.
Högerpil Klicka på pilen längst till höger för att visa mer information från källan eller händelsen.

I tabellen kan du sortera genom att använda pilarna i egenskapsrubriken och filtrera med hjälp av tratten. Använd knappar för att uppdatera och återställa efter filtrering.

Exempel på källor:

 • com.qlik/licenses
 • com.qlik/engine
 • com.qlik/edge-auth

Exempel på händelser:

 • app.created
 • user-session.begin
 • assignment.added
 • assignment.revoked

Så här hämtar du arkiverade händelser med gransknings-API

I det här exemplet används Postman till att hämta händelser som arkiverats.

Förberedelse

Innan du skickar begäran ska du se till att du har följande:

 • URL:en för Qlik Sense-klustret.
 • API-nyckeln som krävs för att göra auktoriserade begäranden till API:t, se Hantera API-nycklar.

Hämta de arkiverade händelserna

Gör följande:

 1. Starta Postman.
 2. Ställ in HTTP-metoden på GET.

 3. Ange följande sökväg i URL-området, inklusive datumparametern för att filtrera de arkiverade händelserna:

  {url}/api/v1/audits/archive?date=yyyy-mm-dd

  Den fullständiga URL:en bör se ut ungefär såhär:

  https://abc.us.example.com/api/v1/audits/archive?date=2019-11-16

 4. Välj Auktorisering. I listrutan Typ väljer du Ägartoken. Ange API-nyckeln i Token-fältet.

 5. Klicka på Skicka.

  JSON-svaret från API:t bör se ut ungefär såhär:

  { "data": [ { "source": "com.qlik/edge-auth", "contentType": "application/json", "eventType": "com.qlik.user-session.begin", "eventId": "ykaaY1j2yZvClvwN6pmbO_3tjZeoVoBb", "eventTime": "2019-11-16T17:29:50.273Z", "tenantId": "bOowHi6pxn0GaUcXIna4oFco62ag9uoH", "userId": "fSuVsk3HjaeBeiSoyNWdbwH6zwr4T-Jq", "data": { "subject": "okta\\00ukoxpallpY4QRs70x7" } }, { … } ] }

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!