Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Lägga till användare i Qlik Cloud

Den som skapar klientorganisationen är servicekontoägaren. Om du är servicekontoägare är du även den första huvudadministratören och den enda användaren med åtkomst till klientorganisationen. Lägg till fler användare genom att skicka e-postinbjudningar eller konfigurera en identitetsleverantör.

Anteckning om informationDetta ämne är tillämpligt för versionerna Standard, Premium och Enterprise av Qlik Cloud-analys och Qlik Cloud Data Integration. Om du har en Qlik Sense Enterprise SaaS-, Qlik Sense Business- eller Qlik Cloud Government-prenumeration, se Hantera användare – Användarbaserade prenumerationer.

Du kan lägga till användare genom att konfigurera en identitetsleverantör (IdP) eller genom att skicka enskilda inbjudningar via e-post, men inte både och. När du byter från att skicka inbjudningar till att använda en konfiguration med identitetsleverantör, kvarstår dock inbjudningsalternativet tills identitetsleverantören har aktiverats.

Anteckning om informationAdministratörer bör säkerställa att deras användare kan uppfylla Qlik Cloud-kraven. Mer information finns i Systemkrav och webbläsare som stöds.

Lägga till användare med en identitetsleverantör

Om du har en IdP kan du skapa en IdP-konfiguration under identitetsleverantör i Management Console.

Information om hur du konfigurerar en identitetsleverantör finns i Identitetsleverantörer.

Lägga till användare med e-postinbjudningar

Det är bara huvudadministratörer som kan skicka e-postinbjudningar. Du kan bjuda in användare till klientorganisationen genom att skicka e-postinbjudningar från rutan Användare i Management Console eller från din användarprofilmeny. I inbjudningsfönstret kan du lista flera e-postadresser avgränsade med ett kommatecken eller ett blanksteg. När användaren får inbjudan med e-post kan denna ansluta till klientorganisationen genom att klicka på en länk i e-postmeddelandet. Länken gäller under en begränsad period. Den omdirigerar användaren till en registreringssida.

Du kan se statusen för inbjudan under Användare > Alla användare i Management Console. Välj Väntande inbjudningar i rullgardinslistan till vänster eller välj Väntande inbjudningar i kolumnen Status. Håll muspekaren över inbjudan för att se utgångsdatumet. Inbjudningar som har gått ut visas med rött i tabellen. När användaren har registrerat sig ändras statusen till ”aktiv”. Du kan skicka inbjudan igen eller ta bort den om det behövs. Om du tar bort inbjudan kan inte användaren registrera sig, även om länken fortfarande är giltig.

Väntade inbjudningar i rutan Användare i Hanteringskonsolen

Användarrutan filtrerad efter väntande inbjudningar
Anteckning om tipsSe Inbjudna användare till Qlik Cloud för att visa en visuell demo om att lägga till användare

Lägga till en användare via e-postinbjudan

Gör följande:

 1. Gå till delavsnittet Användare i Management Console och klicka på Inbjudan.
 2. Ange e-postadresserna för användarna som du vill bjuda in och klicka på Bjud in.

  Anteckning om information

  Du kan ta bort en inbjudan från Management Console.

 3. De inbjudna användarna listas i tabellen i rutan Användare.

Hantera användare i Management Console

När användare läggs till i klientorganisationen visas de under Användare > Alla användare i Management Console.

Du kan söka efter användare via namn, e-postadress, användar-ID och IdP-ämne. Sökning via användar-ID och IdP-ämnet måste vara en exakt matchning. Hovra över informationsikonen Information i Namn-kolumnen för att se användar-ID och IdP-ämnet. Fältet IdP-subjekt kan användas för att skilja användare åt om namnen är identiska och e-postfältet inte är synligt.

För varje användare i tabellen klickar du på Mer för att öppna en meny där du kan tilldela och ta bort säkerhetsroller, ändra användarrättigheter, aktivera eller inaktivera användare, återkalla mobil åtkomst om det har tilldelats och ta bort användare.

Om du ändrar en användares rättighet från Basic till Full ska du se till att även tilldela dem tillämpliga roller. Om du på liknande sätt ändrar rättighet från Full till Basic behöver du ta bort roller från användaren som kan lösa ut en automatiserad uppgradering. Mer information finns i Hantera användarrättigheter.

Användarstatusar

Vilken status användarna har beror på om de är fullständigt registrerade, har fått en inbjudan men inte har registrerat sig, eller har avaktiverats. Du kan välja en status att filtrera efter i listrutan.

Listruta för användarstatus

Listruta med statusar i Användarrutan
Användarstatusar
Status Beskrivning
Aktiv Användaren är helt registrerad. Användare kan använda produkten i enlighet med sina tilldelade roller. Mer information om roller och behörigheter finns i Tilldela säkerhetsroller.
Inaktiverad

Användarrättigheten har tagits bort. Användaren kan inte komma åt sitt konto eller använda produkten. Alla aviseringar som ägs av användaren kommer att inaktiveras.

Levererat Användaren försörjs via SCIM-kopplingen men har inte registrerats ännu. Du kan tilldela roller till grupper med försörjda användare och lägga till grupperna i utrymmen. Mer information finns i Etablera användare och grupper automatiskt med hjälp av SCIM.

Väntande inbjudningar

Användaren är inbjuden, men har ännu inte registrerat sig. Ett användar-ID skapas men ingen rättighet har tilldelats.
Överblivna

Användaren har tilldelats en rättighet till sitt IdP-subjekt från licenstjänsten. Användaren har inte registrerat sig ännu och inget användar-ID har skapats.

Begärd

Användaren är inbjuden till klientorganisationen, men antalet användare överskrider gränsen i prenumerationen. Användaren har inte tillgång till produkten förrän administratören antingen lägger till fler användarrättigheter eller tar bort andra användares åtkomst, vilket frigör rättigheter för de begärda användarna.Mer information finns i Hantera användare med status Begärd.

Ta bort användare från klientorganisationen

Du kan ta bort aktiva och väntande användare i delavsnittet Användare i Management Console. När en aktiv användare tas bort frigörs en användarrättighet som nu kan tilldelas till en annan användare. När du raderar en väntande användare, tas posten bort från systemet och användaren kan inte registrera sig via e-postinbjudan. Du kan bara ta bort en användare åt gången.

Ta bort en användare

Gör följande:

 1. Gå till Management Console och öppna delavsnittet Användare.

 2. I raden för användaren som ska tas bort klickar du på Trepunktsikon-knappen längst till höger.

 3. Välj Ta bort om du vill ta bort en befintlig användare, eller Ta bort inbjudan om du vill ta bort en inbjuden användare.

 4. Bekräfta borttagningen.

Anteckning om informationDu kan inte ta bort dig själv som användare.

Vad händer när en användare tas bort?

Att ta bort en användare har flera konsekvenser utöver att posten tas bort från delavsnittet Användare i Management Console. I det här delavsnittet beskrivs mer ingående vad som händer med användarinformation, data och kontoinformation när en användare tas bort.

Vad händer med användarinformationen för borttagna användare?

När du tar bort en registrerad användare från klientorganisationen tas all information som kan kopplas till just den användaren bort. I Management Console går du till delavsnittet Användare. I kolumnen Status visas antingen Aktiv eller Inte aktiverad för en registrerad användare. Om en användare som är inloggad i klientorganisationen tas bort, blir användarsessionen ogiltig.

Vad händer med en borttagen användare som ingår i en IdP?

När du använder en egen identitetsleverantör kan den borttagna användaren logga in igen, även om användarsessionen blir ogiltig. Om användaren försöker göra detta skapas en ny användarpost i klientorganisationen. Vill du hindra användaren från att logga in måste denna först tas bort från identitetsleverantören. Om du har konfigurerat en egen identitetsleverantör kan du själv ta bort användaren.

Vad händer med Qlik Account för en borttagen användare

Användare med en Qlik Account som tas bort från klientorganisationen måste få en ny inbjudan innan de kan logga in. Att en användare tas bort från en klientorganisation innebär inte att denna tas bort från Qlik Account.

Vad händer med data utan ägare?

När användare tas bort har deras utrymmen och appar inte längre någon ägare. Innehållet som är kopplat till användaren tas inte bort. En huvudadministratör kan tilldela nya ägare till utrymmen som användaren ägde. I delavsnittet Utrymmen i Management Console finns en knapp för att byta ägare.

 • Användaren är inte längre tillgänglig i klientorganisationen.
 • API-nycklar för den borttagna användaren återkallas.
 • Användarallokeringen frigörs och kan tilldelas någon annan.
 • Utrymmen behöver tilldelas en annan ägare.
 • Appar har inte längre någon ägare.
 • Om användaren äger ett laddningsschema måste en annan användare bli ägare av laddningsschemat (eller skapa ett nytt). Om inte kommer de schemalagda laddningarna att misslyckas.
 • Granskningsloggar i Management Console innehåller information om borttagningen av användaren.
 • Aviseringar tas bort.
 • Aviseringar som användaren äger tas bort.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!