Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Qlik Cloud öğesine kullanıcı ekleme

Kiracıyı oluşturan kişi hizmet hesabı sahibidir. Hizmet hesabı sahibiyseniz aynı zamanda ilk kiracı yöneticisi ve kiracıya erişimi olan tek kullanıcı olursunuz. E-posta davetleriyle daha fazla kullanıcı ekleyin veya bir kimlik sağlayıcısı yapılandırın.

Bilgi notuBu konu Qlik Cloud Analizleri ve Qlik Cloud Veri Entegrasyonu uygulamalarının Standart, Premium ve Enterprise sürümleri için geçerlidir. Qlik Sense Enterprise SaaS, Qlik Sense Business veya Qlik Cloud Government aboneliğiniz varsa bkz. Kullanıcıları yönetme - Kullanıcı tabanlı abonelikler.

Bir kimlik sağlayıcısı (IdP) yapılandırarak veya ayrı ayrı e-posta davetleri göndererek kullanıcı ekleyebilirsiniz. Ancak her ikisini birden yapamazsınız. Ancak Kullanıcıları davet et seçeneğinden kimlik sağlayıcısı yapılandırmasına geçtiğinizde, kimlik sağlayıcısı etkinleştirilinceye kadar davet et seçeneği etkin kalır.

Bilgi notuYöneticiler, kullanıcılarının Qlik Cloud gereksinimlerini karşıladığından emin olmalıdır. Daha fazla bilgi için bk. Sistem gereksinimleri ve desteklenen tarayıcılar.

Kimlik sağlayıcısı ile kullanıcı ekleme

IdP'niz varsa Yönetim Konsolu içindeki Kimlik sağlayıcısı bölümünde bir IdP yapılandırması oluşturabilirsiniz.

Kimlik sağlayıcısı oluşturmak için bkz. Kimlik sağlayıcıları.

E-posta davetleriyle kullanıcı ekleme

E-posta davet göndermek için kiracı yöneticisi olmanız gerekir. Kullanıcı profili menünüzden veya Yönetim Konsolu içindeki Kullanıcılar bölmesinden e-posta davetleri göndererek kullanıcıları kiracıya katılmaya davet edebilirsiniz. Davet penceresine, bir virgül veya boşlukla ayrılmış birden fazla e-posta adresi girebilirsiniz. Kullanıcı e-posta davetini aldığında e-postadaki bağlantıya tıklayarak kiracıya katılabilir. Bağlantı sınırlı bir süre için geçerlidir. Kullanıcıyı bir kayıt sayfasına yönlendirir.

Davet durumunu Yönetim Konsolu içinde Kullanıcılar > Tüm kullanıcılar altında görebilirsiniz. En soldaki açılan listede Bekleyen davetler'i veya Durum sütununda Bekleyen davetler'i seçin. Bitiş tarihini görmek için davetin üzerine gelin. Bitiş tarihi geçmiş davetler, tabloda kırmızı renkte gösterilir. Kullanıcı kaydolduğunda durum etkin olarak değişir. Gerekirse daveti yeniden gönderebilir veya silebilirsiniz. Daveti silerseniz bağlantının süresi dolmamış olsa bile kullanıcı kayıt olamaz.

Yönetim Konsolu'nun Kullanıcılar bölmesindeki bekleyen davetler

Bekleyen davetler ile filtrelenen Kullanıcılar bölmesi
İpucu notuKullanıcı eklemeyle ilgili bir görsel demo için bkz. Qlik Cloud

E-posta davetiyle kullanıcı ekleme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yönetim Konsolu içinde, Kullanıcılar bölümüne gidip Davet et seçeneğine tıklayın.
 2. Davet etmek istediğiniz kullanıcıların e-posta adreslerini girin ve ardından Davet et'e tıklayın.

  Bilgi notu

  Yönetim Konsolu bölümünden bir daveti silebilirsiniz.

 3. Davet edilen kullanıcılar, Kullanıcılar bölmesindeki tabloda listelenir.

Yönetim Konsolu içinde kullanıcıları yönetme

Kullanıcılar kiracıya eklendiğinde, Yönetim Konsolu içindeki Kullanıcılar > Tüm kullanıcılar bölümünde listelenir.

Ada, e-postaya, kullanıcı kimliğine veya IdP konusuna göre kullanıcı araması yapabilirsiniz. Kullanıcı kimliği ve IdP konusu aramasında tam eşleşme olmalıdır. Kullanıcı kimliğini ve IdP konusunu görmek için imlecinizi Ad sütunundaki bilgi simgesine Bilgi getirin. IdP konusu alanı, adlar aynıysa ve e-posta alanı görünmüyorsa bir kullanıcıyı diğerinden ayırmak için kullanılabilir.

Tablodaki her kullanıcı için, güvenlik rollerini atayıp kaldırabileceğiniz, kullanıcı yetkilendirmesini değiştirebileceğiniz, kullanıcıları etkinleştirip devre dışı bırakabileceğiniz, varsa mobil erişim iznini iptal edebileceğiniz ve kullanıcıları silebileceğiniz menüyü açmak üzere Daha fazla seçeneğine tıklayın.

Bir kullanıcının yetkisini Temel Kullanıcı'dan Tam Kullanıcı'ya değiştirirseniz uygun rolleri de atadığınızdan emin olun. Benzer şekilde, yetkiyi Tam Kullanıcı'dan Temel Kullanıcı'ya değiştirirseniz kullanıcıdan otomatik yükseltmeyi tetikleyecek tüm rolleri kaldırmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bk. Kullanıcı yetkilendirmelerini yönetme.

Kullanıcı durumları

Tam kayıtlı kullanıcı, davet edilmiş ancak henüz kaydolmamış kullanıcı veya devre dışı bırakılmış kullanıcı olmak üzere her kullanıcının bir durumu vardır. Açılan listede filtre olarak uygulamak için bir durum seçebilirsiniz.

Kullanıcı durumu açılan listesi

Kullanıcı bölmesinde durumları içeren açılan liste
Kullanıcı durumları
Durum Açıklama
Etkin Kullanıcı, tamamen kayıtlıdır. Ürünü, atanan rollerine göre kullanabilirler. Roller ve izinler hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Güvenlik rolleri atama.
Devre dışı

Kullanıcı yetkilendirmesi kaldırılmıştır. Kullanıcı hesabına erişemez veya ürünü kullanamaz. Kullanıcıya ait tüm uyarılar devre dışı bırakılır.

Sağlandı Kullanıcı, SCIM bağlayıcısı tarafından sağlanmış ancak henüz kaydolmamış. Sağlanan kullanıcı gruplarına roller atayabilir ve grupları alanlara ekleyebilirsiniz. SCIM kullanarak kullanıcıları ve grupları sağlama

Bekleyen davetler

Kullanıcı davet edilmiş ancak henüz kaydolmamış. Bir kullanıcı kimliği oluşturulmuş ancak herhangi bir yetkilendirme atanmamış.
Artık kalanlar

Lisans hizmetinden kullanıcının IdP konusuna bir yetkilendirme atanmış. Kullanıcı henüz kaydolmamış ve kullanıcı kimliği oluşturulmamış.

Talep edildi

Kullanıcı kiracıya davetli ancak kullanıcı sayısı abonelikteki sınırı aşıyor. Yönetici, daha fazla kullanıcı yetkilendirmesi ekleyene veya diğer kullanıcıların erişimini kaldırana kadar kullanıcının ürüne erişimi olmaz. Bu, talep edilen kullanıcılar için yetkilendirmeleri boşa çıkartır. Daha fazla bilgi için bkz. Talep Edildi durumundaki kullanıcıları yönetme.

Kiracıdan kullanıcı silme

Aktif kullanıcıları veya bekleyen kullanıcıları Yönetim Konsolu içindeki Kullanıcılar bölümünden silebilirsiniz. Aktif bir kullanıcının silinmesi, başka bir kullanıcıya atanabilen bir kullanıcı yetkilendirmesini boşa çıkarır. Bekleyen bir kullanıcıyı silmek, kullanıcı kaydını sistemden kaldırır ve kullanıcı e-posta daveti ile kayıt olamaz. Bir kerede yalnızca bir kullanıcıyı silebilirsiniz.

Kullanıcı silme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yönetim Konsolu'da Kullanıcılar bölümünü açın.

 2. Silinecek kullanıcının satırında en sağdaki Üç nokta simgesi düğmesine tıklayın.

 3. Mevcut kullanıcıyı silmek için Sil'i veya davet edilen kullanıcıyı silmek için Daveti sil'i seçin.

 4. Silme işlemini onaylayın.

Bilgi notuKullanıcı olarak kendinizi silemezsiniz.

Bir kullanıcıyı sildiğinizde ne olur?

Bir kullanıcıyı silmenin, o kullanıcıya ait girişi Yönetim Konsolu bölümünden kaldırmanın ötesinde çeşitli sonuçları vardır. Bu bölümde, bir kullanıcı silindiğinde kullanıcı bilgileri, verileri ve hesap bilgilerine ne olduğu hakkında daha ayrıntılı bilgiler sağlanır.

Silinen kullanıcıların kullanıcı bilgilerine ne olur?

Kayıtlı bir kiracı kullanıcıyı sildiğinizde tüm kimlik bilgileri kaldırılır. Yönetim Konsolu üzerinde Kullanıcılar bölümündeki Durum sütununda, kayıtlı kullanıcı için Etkin veya Devre Dışı öğesi gösterilir. Bir kullanıcı, kiracıda oturumu açıkken silinirse kullanıcı oturumu geçersiz kılınır.

IdP'nin parçası olan silinmiş bir kullanıcıya ne olur?

Kendi kimlik sağlayıcınızı kullanırken kullanıcı oturumunun geçersiz kılınması, silinen kullanıcının tekrar oturum açmasını engellemez. Bunu denerlerse yeni bir kiracı kullanıcı kaydı oluşturulur. Kullanıcının oturum açmasını engellemek için önce kimlik sağlayıcısından kaldırılması gerekir. Kendi kimlik sağlayıcınızı yapılandırdıysanız kullanıcıyı kendiniz kaldırabilirsiniz.

Silinen bir kullanıcının Qlik Account hesabına ne olur?

Qlik Account sahibi kullanıcılar, kiracıdan silindikten sonra tekrar davet edilmeden oturum açamaz. Bir kullanıcı, kiracıdan kaldırıldığında o kullanıcı Qlik Account üzerinden kaldırılmaz.

Sahipsiz verilere ne olur?

Bir kullanıcı silindiğinde o kullanıcının alanlarının ve uygulamalarının artık bir sahibi olmaz. Kullanıcıyla ilişkili içerik silinmez. Kiracı yöneticisi, daha önce kullanıcıya ait olan alanlara yeni sahipler atayabilir. Yönetim Konsolu'un Alanlar bölümünde, sahipleri değiştirmek için bir düğme vardır.

 • Kullanıcı artık kiracıda bulunmaz.
 • Silinen kullanıcı için API anahtarları iptal edilir.
 • Kullanıcı ataması, yeniden atama için serbest bırakılır.
 • Artık alanlara yeniden bir sahip atanması gerekir.
 • Uygulamaların artık bir sahibi yoktur.
 • Kullanıcı bir yeniden yükleme zamanlamasının sahibiyse başka bir kullanıcı yeniden yükleme zamanlamasının sahipliğini almalıdır (veya yeni bir tane oluşturmalıdır), aksi takdirde zamanlanan yeniden yüklemeler başarısız olur.
 • Yönetim Konsolu denetim günlükleri, silinen kullanıcı olayının ayrıntılarını içerir.
 • Bildirimler silinir.
 • Kullanıcının sahip olduğu uyarılar silinir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!