Gå till huvudinnehåll

Qlik Sense-hjälp – SaaS-versioner

Qlik Sense är en komplett plattform för dataanalys som anger standarden för en ny generation analys. Med den unika associativa analysmotorn, den sofistikerade förstärkta intelligensen och molnplattformen med höga prestanda, kan du ge alla i organisationen möjlighet att fatta bättre beslut varje dag och skapa ett verkligt datadrivet företag.

I dokumentationen om Qlik Sense ingår introduktionskurser, exempel och teknisk information som hjälper dig att implementera din analysstrategi.

Översikt

Med vår unika associativa motor kan medarbetare utforska fritt åt alla håll, beräkna om analyser och markera datarelationer efter varje klick. Du extraherar data genom att göra urval. När du gör ett val filtrerar Qlik Sense dina data omedelbart och presenterar alla associerade element.

Nya funktioner och förbättringar

Vad är nytt i Qlik Sense?

Analys för affärsanvändare

Qlik Sense inkluderar en modern hubb med styrda områden för innehåll, vilket gör det lätt att hitta, dela och ordna alla sorters analysinnehåll. Interaktiv data storytelling möjliggör konversation med direkta sammanhangsberoende länkar till realtidsanalys som ger omedelbara svar på uppföljningsfrågor. Du kan skriva ut och exportera data, analyser och berättelser till PDF-, Microsoft PowerPoint- och Excel-format som är lätta att dela.

Fler ämnen

Skapa analyser och visualisera data

I Qlik Sense ingår verktyg för att skapa effektiva analyser och datavisualiseringar. Apparna du skapar utgör grunden som appanvändare kan använda för att visualisera och utforska data.

Fler ämnen

Ladda och modellera analysdata

Datahanteringen beror på vilka datakällor du använder och hur mycket underhåll som krävs. Du måste ansluta till en datakälla innan du kan skapa visualiseringar i en Qlik Sense-app.

Fler ämnen

Leverera data för analys

När dina data inte är tillgängliga för SaaS editions of Qlik Sense finns det sätt att överföra dem så att de kan användas för analys.

Fler ämnen

Administrera Qlik Sense

Qlik Sense-administratörer ansvarar för att driftsätta, konfigurera och hantera Qlik Sense-prenumerationen och -miljön. Qlik Sense SaaS-miljön erbjuder central hantering och styrning, underlättar introduktion av användare och hjälper till att säkerställa att systemet är korrekt och tillförlitligt.

Fler ämnen

Bädda in och utöka Qlik Sense med API:er

Med Qlik Sense-API:er kan du bädda in analyser, optimera data och skapa intressanta upplevelser för användarna.