Gå till huvudinnehåll

Välkommen till hjälp om Qlik Cloud

Tack för att du väljer Qlik Cloud.

Qlik Cloud kopplar samman data, insikter och åtgärder med aktiv intelligens levererad av marknadens enda end-to-end-lösning för dataintegration och analyser. Det kan påverka verksamheten i grunden att få en delad struktur med pålitliga data i realtid, analyser och insikter.

Denna dokumentationsuppsättning ger en introduktion till och förklarar hur du utnyttjar fördelarna med Qlik Cloud-lösningen. Den är uppgiftsbaserad och ordnad efter olika användarrollers behov. Du hittar också introduktionskurser, exempel och teknisk information.

Komma igång och inlärningsalternativ

Den tekniska dokumentationen för Qlik innehåller exempel, introduktionskurser och felsökning för alla, oavsett var du befinner dig på din resa.

Presentation av Qlik Cloud

Qlik Cloud är en molnplattform för dataintegrering och analys som är byggd för aktiv intelligens. Den tillhandahåller dataintegrering och analystjänster som kan användas tillsammans eller självständigt.

Vad är nytt

Läs sidan Vad är nytt för att förstå hur du kan få ut mer av din investering i Qlik Cloud

Data analyseras

Använda analys för att undersöka data

Qlik Cloud-analys innehåller branschledande moderna analysfunktioner för de flesta användartyper och situationer — allt från analys i en självbetjäningsmiljö till interaktiva instrumentpaneler och program, analys av konversationer, anpassad och inbäddad analys, mobil analys, rapporter och aviseringar.

Skapa analyser och visualisera data

I Qlik Cloud Analystjänster ingår verktyg för att skapa effektiva analyser och datavisualiseringar. Apparna du skapar utgör grunden som appanvändare kan använda för att visualisera och utforska data.

Ladda och modellera analysdata

Datahanteringen beror på vilka datakällor du använder och hur mycket underhåll som krävs. Du ansluter till en datakälla innan du skapar visualiseringar i en analysapp.

Leverera data och ursprung för analys

Qlik Cloud tillhandahåller verktyg för att ladda lokala datakällor och ursprungsmetadata som hjälper användare att visualisera, förstå och skala sina molnplattformar

Visa alla avsnitt

Integrerar data

Presentation av dataintegrering

Presentation av koncept och byggstenar i Qlik Cloud Data Integration.

Datautrymmen – vad är de?

Datautrymmen är styrda områden i Qlik Cloud-klientorganisationen där dataprojekt skapas och lagras.

Ansluta till datakällor

Datakopplingar används för att datatillgångar ska få tillgång till datakällor och extern lagring och molndatalager som används i ett dataprojekt.

Skapa en datapipeline

Skapa en datapipeline för att automatisera, organisera och övervaka omvandling från slutpunkt till slutpunkt.

Visa alla avsnitt

Bygger automatiseringar

Qlik Application Automation skapar ett visuellt gränssnitt utan programmering, där det är enkelt att bygga automatiserade arbetsflöden för analyser och data. En automatisering är en sekvens med åtgärder och utlösare som körs på samma sätt som ett program. Det kan vara ett enkelt arbetsflöde som samlar information från ett program och skickar det vidare till ett annat. Det kan också vara en pipeline från slutpunkt till slutpunkt som tar dig från rådata till aktiv intelligens. Du kan använda automatiseringar för att automatisera din analysmiljö, skapa datadrivna arbetsflöden och bädda in data och analyser i dina affärsprocesser.

Mer information finns i Qlik Application Automation.

Maskininlärning

Automatiserad maskininlärning hittar mönster i dina data och använder dem för att utforma prognoser om framtida data. Med hjälp av maskininlärningsexperiment i Qlik Cloud-hubben kan du samarbeta med andra användare och integrera dina prognosanalyser i Qlik Sense-appar. Förutom att göra förutsägelser kan du göra en djupgående analys av nyckelfunktioner som påverkar det prognostiserade resultatet.

Mer information hittar du i Maskininlärning med Qlik AutoML.

Programbaserad förlängning av Qlik Cloud

Med API:er och verktyg i Qlik Cloud kan du bygga, utöka och driftsätta anpassade datadrivna program. Du kan enkelt skapa kombinationsprogram, appar och visualiseringar när du behöver dem, och bädda in funktionsrika och engagerande analyser i programmen. På Qlik-portalen för utvecklare kan du läsa om hur du börjar använda Qlik Cloud-API:er. Det finns även referensdokumentation om API:er.

Driftsätt och administrera Qlik Cloud

Qlik Cloud-administratörer ansvarar för att driftsätta, konfigurera och hantera prenumerationer och miljöer för Analystjänster och Datatjänster. Qlik Cloud-miljön erbjuder central hantering och styrning, underlättar introduktion av användare och hjälper till att säkerställa att systemet är korrekt och tillförlitligt.

Mer information finns i Driftsätta och administrera Qlik Cloud.

Andra Qlik-lösningar

Om du vill ha hjälp med klienthanterade Qlik-analyslösningar (på plats), hittar du direkta länkar till andra Qlik-lösningar här.

Besök Qlik-hjälpens startsida för att se alla klienthanterade Qlik-lösningar.

Om du byter till Qlik Cloud från QlikView eller Qlik Sense Enterprise on Windows (klienthanterad), kan du läsa informationen i Byta från QlikView till Qlik Sense SaaS (endast på engelska) eller Byta från klienthanterad Qlik Sense till Qlik Sense SaaS (endast på engelska). Bägge delavsnitten innehåller information som hjälper användare och administratörer att snabbt lära sig den nya Qlik Cloud-miljön.

Om Qlik

Qlik hjälper företag över hela världen att bli mera snabbrörliga, jobba smartare och bryta ny mark med end-to-end-lösningar som utnyttjar värdet i deras data. Vår plattform är den enda på marknaden som tillåter ett öppet och brett kunskapssökande som gör att alla, oavsett förkunskaper, kan göra viktiga upptäckter som skapar resultat och förändring. Och du får använda vårt moln eller vilket annat moln du vill.

Se Om Qlik för mer information om Qlik, om oss och nyheter.