Ana içeriğe geç

Qlik Cloud platformuna hoş geldiniz

Qlik Cloud ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Qlik Cloud; veri entegrasyonu ve analizler için tek uçtan uca çözüm tarafından sunulan aktif zekâ ile veriler, içgörüler ve eylem arasındaki boşlukları kapatır.

YeniliklerQlik Cloud geçişi

Qlik Cloud tanıtımı

Qlik Cloud, Aktif Zeka için oluşturulmuş bir veri entegrasyonu ve analiz bulut platformudur. Birlikte veya ayrı olarak kullanılabilen veri entegrasyonu ve analiz hizmetleri sunar.

Başlarken ve eğitim seçenekleri

Qlik teknik belgeleri, yolculuğunuzun her aşamasında her beceri düzeyi için örnekler, öğreticiler ve sorun giderme içerir.

içinde gezinmeQlik Cloud

İlk kez Qlik Cloud oturumu açtığınızda öğreticileri, demoları ve Qlik Cloud Analizleri ve Qlik Cloud Veri Entegrasyonu kullanmaya başlamanıza yardımcı olacak demo uygulamaları bulabilirsiniz.

Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)

Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US), Qlik'in ticari Qlik Cloud teklifinden farklıdır. ABD kamu sektörünü destelemek için gereken güvenlik protokollerini içerir ve FedRAMP Orta Etki Düzeyi(IL) ve Savunma Bakanlığı (DOD) IL2'de yetkilendirilmiştir.

Veriler analiz ediliyor

Qlik Cloud Analizleri; self servis analizlerden etkileşimli pano ve uygulamalara, konuşmalı analizlerden meta veri kataloğuna ve kökene, mobil analizlerden raporlamaya ve uyarılara kadar uzanan eksiksiz bir kullanıcı ve kullanım örneği ıskalasını kapsayan modern analiz yetenekleri sunar.

Verileri keşfetmek için analizleri kullanma

Verilerinize genel bir bakış edinmek için uygulamalar ve görselleştirmeler ile çalışma. Verilerinizdeki ilişkileri görerek bilgiye dayalı kararlar alabilir ve keşifler yapabilirsiniz.

Analiz oluşturma ve verileri görselleştirme

Güçlü analizler ve veri görselleştirmeleri oluşturun. Oluşturduğunuz uygulamalarla, uygulama kullanıcılarının verileri görselleştirebileceği ve keşifler yapabileceği bir temel sağlarsınız.

Analiz verilerini yükleme ve modelleme

İlk olarak veri kaynaklarınızı ekleyin, verileri uygulamanıza yükleyin ve veri modelinizi oluşturmaya başlayın.

Analiz için veri ve köken sağlama

Qlik Cloud kiracınıza köken verilerini ve şirket içi verileri yükleme seçenekleri.

ile makine öğrenmesiQlik AutoML

Otomatik makine öğrenimi, verilerinizdeki desenleri bulur ve bunları gelecekteki verileri tahmin etmek için kullanır.

Verileri entegre etme

Qlik Cloud Veri Entegrasyonu, veri mimarinizi ve analiz gereksinimlerinizi desteklemek üzere çeşitli veri entegrasyonu görevi gerçekleştirmek için veri işlem hatları oluşturmanıza olanak sağlar. Verileri alma, artımlı veri hareketini otomatikleştirmenize ve maliyetleri azaltmak için gecikmeli birleştirmeleri kullanmanıza olanak tanır.

Qlik Cloud Veri Entegrasyonu tanıtımı

Sizi Veri Entegrasyonu kavramları ve yapı taşları ile tanıştırır.

Bir veri işlem hattı oluşturma

Uçtan uca dönüşümü otomatikleştirmek, düzenlemek ve izlemek için bir veri hattı oluşturun.

Veri alanları

Veri alanları, veri projeleri oluşturmak ve depolamak için kullanılan Qlik Cloud kiracınıza ait yönetilen alanlardır.

Veri kaynaklarına bağlanma

Veri bağlantıları veri varlıklarının veri kaynaklarına, harici depolamaya ve bulut veri ambarlarına erişmesi için kullanılır.

Veri Entegrasyonu videolar

Veri entegrasyonuna iyi bir şekilde başlamak için bazı kısa videolar izleyin.

Otomasyonlar geliştirme

Qlik Application Automation, otomasyonlu analizleri ve veri akışlarını kolayca geliştirmenize yardımcı olan kodsuz bir görsel arayüz sunar.

Uygulama otomasyonu, program gibi çalışan eylemler ve tetikleyicilerden oluşan bir dizidir. Bir uygulamadan bilgi toplayıp diğerine ileten basit bir iş akışı veya sizi ham verilerden aktif zekaya götüren uçtan uca bir işlem hattı olabilir. Otomasyonlar, analiz ortamınızı otomatikleştirmenize, veriye dayalı iş akışları oluşturmanıza ve iş süreçlerinize veri ve analizi yerleştirmenizi sağlar.

Tüm konulara bakın

Yönetim

Yöneticiler, Qlik Cloud aboneliğini ve ortamını dağıtmaktan, yapılandırmaktan ve yönetmekten sorumludur. Qlik Cloud ortamı, merkezî yönetim ve idare olanağı sunar ve kullanıcı tarafından benimsenme, doğruluk ve sistem güvenilirliği sağlamaya yardımcı olur.

Qlik Cloud dağıtımınızı planlama

Qlik Cloud dağıtımınızı başarıyla planlamak için şirketinizin coğrafi dağılımı, mevcut dağıtımları, güvenliği, kapasitesi ve Qlik Sense aboneliğinizi ve ortamınızı nasıl yönetmek istediğiniz gibi faktörleri göz önüne almanız gerekecektir.

Qlik Cloud dağıtma

Qlik Cloud dağıtımı için kayıt, sistemi yapılandırma, kullanıcıları ekleme ve yönetimi ayarlama işlemlerini içeren standart üst düzey adımlar kümesini takip edin.

yönetimiQlik Cloud

Qlik Cloud ortamı, merkezî yönetim ve idare olanağı sunar ve kullanıcı tarafından benimsenme, doğruluk ve sistem güvenilirliği sağlamaya yardımcı olur. Kiracıyı yönetmek kullanıcıları ve kaynakları, güvenlik ayarlarını ve genel sistemi yönetmeyi içerir.

Geliştirme

Özel veri odaklı uygulamalar geliştirmek ve bunları genişletmek ve dağıtmak için Qlik Cloud API'lerini ve araçlarını kullanın. Anında karmalar oluşturabilir, uygulamalar ve görselleştirmeler oluşturabilir veya uygulamalarınıza zengin ve etkileşimli analizler ekleyebilirsiniz.

Qlik Geliştirici portalını ziyaret edin

Diğer Qlik çözümleri

Qlik istemcisi tarafından yönetilen çözümler (şirket içi) için yardım arıyorsanız doğrudan diğer Qlik yardım sistemlerine yönlendiren birkaç bağlantıyı aşağıda bulabilirsiniz.

Qlik istemcisi tarafından yönetilen çözümlerle ilgili belgeleri incelemek için Qlik Yardımı ana sayfasını ziyaret edin.

Note-lightQlikView veya Qlik Sense Enterprise Client-Managed ürününden Qlik Cloud ürününe geçiyorsanız Geçiş Merkezi'ni ziyaret edin ve yeni Qlik Cloud ortamına kısa sürede uyum sağlamak için kullanıcılara ve yöneticilere yönelik olarak sağlanan bilgileri gözden geçirin.