Ana içeriğe geç

Qlik Cloud yardımına hoş geldiniz

Qlik Cloud ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Qlik Cloud; veri entegrasyonu ve analizler için tek uçtan uca çözüm tarafından sunulan aktif zekâ ile veriler, içgörüler ve eylem arasındaki boşlukları kapatır. Güvenilen, gerçek zamanlı veriler için paylaşılan bir yapı, iş birliğine dayalı analiz ve eyleme dönüştürülebilir içgörüler aracılığıyla işletmenizi dönüştürebilir.

Bu belge seti, Qlik Cloud çözümünü tanıtır ve bu çözümden nasıl yararlanılacağını açıklar. Görev temellidir ve farklı kullanıcı rollerinin ihtiyaçları temel alınarak düzenlenmiştir. Ayrıca öğreticiler, örnekler ve teknik bilgiler içerir.

Başlarken ve eğitim seçenekleri

Qlik teknik belgeleri, yolculuğunuzun her aşamasında her beceri düzeyi için örnekler, öğreticiler ve sorun giderme içerir.

Qlik Cloud tanıtımı

Qlik Cloud, Aktif Zeka için oluşturulmuş bir veri entegrasyonu ve analiz bulut platformudur. Birlikte veya ayrı olarak kullanılabilen veri entegrasyonu ve analiz hizmetleri sunar.

Yenilikler

Qlik Cloud yatırımınızdan daha da fazlasını nasıl elde edebileceğinizi anlamak için Yenilikler sayfasını gözden geçirin.

Veriler analiz ediliyor

Veri keşfi için analizleri kullanma

Qlik Cloud Analizleri, self servis analizden etkileşimli gösterge panellerine ve uygulamalara, konuşma analizine, özel ve yerleşik analize, mobil analize, raporlama ve uyarıya kadar çok çeşitli kullanım ve kullanıcı senaryoları için sektörde lider, modern analiz yetenekleri sunar.

Analiz oluşturma ve veri görselleştirme

Qlik Cloud Analiz Hizmetleri, güçlü analizler ve veri görselleştirmeleri oluşturmak için araçlar sağlar. Oluşturduğunuz uygulamalarla, uygulama kullanıcılarının verileri görselleştirebileceği ve keşifler yapabileceği bir temel sağlarsınız.

Analiz verilerini yükleme ve modelleme

Veri yönetimi, verilerin nasıl kaynaklandığına ve hangi düzeyde bakımın gerekli olduğuna bağlıdır. Bir analiz uygulamasında görselleştirmeler oluşturmadan önce bir veri kaynağına bağlanırsınız.

Analiz için veri ve köken sağlama

Qlik Cloud kullanıcıların bulut platformlarını görselleştirmelerine, anlamalarına ve ölçeklendirmelerine yardımcı olmak üzere, şirket içi veri kaynaklarını ve köken meta verilerini yüklemek için araçlar sağlar.

Tüm konulara bakın

Verileri entegre etme

Veri Entegrasyonunu tanıtıyoruz

Kavramların tanıtımı ve Qlik Cloud Veri Entegrasyonu blokları oluşturma.

Veri alanları - nedir bunlar?

Veri alanları, Qlik Cloud kiracınızın, veri projelerini oluşturmak ve depolamak için kullanılan yönetilen alanlarıdır.

Veri kaynaklarına bağlanma

Veri bağlantıları, veri varlıklarının veri kaynaklarına erişmesine izin verir, harici depolama ve bulut veri depoları bir veri projesinde kullanılır.

Bir veri işlem hattı oluşturma

Uçtan uca dönüşümü otomatikleştirmek, düzenlemek ve izlemek için bir veri hattı oluşturun.

Tüm konulara bakın

Otomasyonlar geliştirme

Qlik Application Automation otomatikleştirilmiş analiz ve veri iş akışlarını kolayca oluşturmanıza yardımcı olan, kodsuz bir görsel arabirim sağlar. Bir otomasyon, bir program gibi çalışan eylemler ve tetikler dizisidir. Bir uygulamadan bilgi toplayıp diğerine ileten basit bir iş akışı veya sizi ham verilerden aktif zekaya götüren uçtan uca bir işlem hattı olabilir. Otomasyonlar, analiz ortamınızı otomatikleştirmenize, veriye dayalı iş akışları oluşturmanıza ve iş süreçlerinize veri ve analizi yerleştirmenizi sağlar.

Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Application Automation.

Makine öğrenmesi

Otomasyonlu makine öğrenmesi, verilerinizde desenler bulur ve bunları gelecekteki verilerde tahminlerde bulunmak için kullanır. Qlik Cloud hub'ındaki makine öğrenimi deneyleri, diğer kullanıcılarla işbirliği yapmanıza ve tahmine dayalı analizlerinizi Qlik Sense uygulamalarına entegre etmenize olanak tanır. Tahminlemeye ek olarak, tahmin edilen sonucu etkileyen temel özelliklerin derinlemesine bir analizini yapabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Qlik AutoML ile makine öğrenimi.

Qlik Cloud uygulamasını programlamayla genişletme

Özel veri odaklı uygulamalar geliştirmek ve bunları genişletmek ve dağıtmak için Qlik Cloud API'lerini ve araçlarını kullanın. Anında karmalar oluşturabilir, uygulamalar ve görselleştirmeler oluşturabilir veya uygulamalarınıza zengin ve etkileşimli analizler ekleyebilirsiniz. Qlik Cloud API'lerini kullanmaya nasıl başlayacağınızı öğrenmek veya API referans dokümanlarına başvurmak için Qlik Developer portalı'nı ziyaret edin.

Dağıtma ve yönetmeQlik Cloud

Qlik Cloud yöneticileri, Analiz Hizmetleri ve Veri Hizmetleri aboneliklerini ve ortamını dağıtmaktan, yapılandırmaktan ve yönetmekten sorumludur. Qlik Cloud ortamı, merkezî yönetim ve idare olanağı sunar ve kullanıcı tarafından benimsenme, doğruluk ve sistem güvenilirliği sağlamaya yardımcı olur.

Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Cloud dağıtma ve yönetme.

Diğer Qlik çözümleri

Qlik istemcisi tarafından yönetilen analiz çözümleri (şirket içi) için yardım arıyorsanız, aşağıda diğer Qlik çözümleri için birkaç doğrudan bağlantı verilmiştir.

Tüm istemci tarafından yönetilen Qlik çözümlerini görmek için Qlik Yardımı ana sayfasını ziyaret edin.

QlikView uygulamasından Qlik Cloud veya Qlik Sense Enterprise on Windows (istemci tarafından yönetilen) uygulamasına geçiyorsanız, QlikView uygulamasından Qlik Sense SaaS uygulamasına geçme (yalnızca İngilizce) veya İstemci tarafından yönetilen Qlik Sense uygulamasından Qlik Sense SaaS uygulamasına geçme (yalnızca İngilizce) konularındaki bilgileri inceleyin. Her iki bölüm de, yeni Qlik Cloud ortamında kısa sürede hız kazanmaları için kullanıcı ve yöneticilere bilgi sağlar.

Qlik hakkında

Qlik, veriden değer elde etmede uçtan uca bir çözümle dünya çevresindeki kurumlara daha hızlı hareket etme, daha zekice çalışma ve ilerlemede öncü olma konularında yardımcı olur. Platformumuz; açık uçlu, irdelemeye dayanan bulgulamada pazarda tektir ve herkese, her beceri düzeyine gerçek sonuçlar ve dönüştürücü değişimlerle sonuçlanan gerçek keşifler yapma yeteneği kazandırır. Ayrıca bizim bulutumuzu veya tercih ettiğiniz herhangi bir bulutu kullanma özgürlüğüne sahip olursunuz.

Qlik, çalışanlarımız ve haberler ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Qlik hakkında.