Przeskocz do zawartości głównej

Witamy w Pomocy dla Qlik Cloud

Dziękujemy za wybranie Qlik Cloud!

Qlik Cloud wypełnia luki między danymi, wnioskami i działaniami dzięki technologii Active Intelligence zapewnianej przez jedyne kompleksowe rozwiązanie do integracji i analizy danych. Platforma ta może przekształcić Twoją działalność dzięki wspólnej strukturze zaufanych danych w czasie rzeczywistym, analizie opartej na współpracy i praktycznym wnioskom.

Ten zestaw dokumentacji przedstawia i wyjaśnia, jak korzystać z rozwiązania Qlik Cloud. Jest ono oparte na zadaniach i zorganizowane w oparciu o potrzeby różnych ról użytkowników. Zawiera również kursy, przykłady i informacje techniczne.

Pierwsze kroki i możliwości poszerzania wiedzy

Dokumentacja techniczna Qlik zawiera przykłady, kursy i rozwiązania problemów na wszystkich poziomach umiejętności i na każdym etapie stosowania produktu.

Przedstawiamy Qlik Cloud

Qlik Cloud to platforma do integracji i analizy danych w chmurze przygotowana na potrzeby aktywnej analizy. Zapewnia usługi integracji i analizy danych, z których można korzystać razem lub niezależnie.

Co nowego

Zapoznaj się ze stroną Co nowego, aby się przekonać, jak jeszcze lepiej możesz wykorzystać swoją inwestycję w Qlik Cloud.

Analizowanie danych

Wykorzystanie analizy do eksplorowania danych

Analizy Qlik Cloud oferuje wiodące w branży możliwości nowoczesnej analityki w pełnym zakresie użytkowników i przypadków użycia – od analityki samoobsługowej do interaktywnych pulpitów i aplikacji, analityki konwersacyjnej, analityki niestandardowej i wbudowanej, analityki mobilnej, raportowania i alarmowania.

Tworzenie analiz i wizualizacja danych

Usługi analiz Qlik Cloud zapewnia narzędzia do tworzenia zaawansowanej analityki i wizualizacji danych. Tworzone aplikacje stanowią fundament, dzięki któremu użytkownicy aplikacji mogą wizualizować dane i wyciągać wnioski.

Ładowanie i modelowanie danych analitycznych

Zarządzanie danymi zależy od tego, w jaki sposób dane są pozyskiwane i jaki poziom obsługi jest wymagany. Zanim będzie można tworzyć wizualizacje w aplikacji analitycznej, należy połączyć się ze źródłem danych.

Dostarczanie danych i informacji o pochodzeniu danych do analityki

Qlik Cloud zapewnia narzędzia do ładowania lokalnych źródeł danych i metadanych pochodzenia, co ułatwia użytkownikom wizualizację, zrozumienie i skalowanie ich platform chmurowych.

Zobacz wszystkie tematy

Integrowanie danych

Przedstawiamy Data Integration

Przedstawiamy pojęcia i główne elementy Integracja danych Qlik Cloud.

Przestrzenie danych — co to jest?

Przestrzenie danych to zarządzane obszary dzierżawy Qlik Cloud, które służą do tworzenia i przechowywania projektów danych.

Łączenie ze źródłami danych

Połączenia danych umożliwiają zasobom danych dostęp do źródeł danych oraz zewnętrznej pamięci masowej i hurtowni danych w chmurze, które są używane w projekcie danych.

Tworzenie potoku danych

Utworzenie potoku danych umożliwia automatyzację, organizowanie i monitorowanie kompleksowej transformacji.

Zobacz wszystkie tematy

Budowanie automatyzacji

Qlik Application Automation udostępnia wizualny interfejs niewymagający pisania kodu, który umożliwia łatwe tworzenie automatycznych przepływów pracy analityki i danych. Automatyzacja to sekwencja działań i wyzwalaczy uruchamianych jak program. Może być prostym przepływem pracy zbierającym informacje z jednej aplikacji i przekazującym je do innej lub kompleksowym potokiem, który prowadzi od danych nieprzetworzonych do aktywnej analizy. Automatyzacje umożliwiają zautomatyzowanie środowiska analitycznego, utworzenie przepływów pracy opartych na danych oraz osadzenie danych i analityki w procesach biznesowych.

Więcej informacji zawiera temat Qlik Application Automation.

Uczenie maszynowe

Zautomatyzowane uczenie maszynowe znajduje wzorce w danych i używa ich do tworzenia prognoz dotyczących przyszłych danych. Eksperymenty uczenia maszynowego w hubie Qlik Cloud umożliwiają współpracę z innymi użytkownikami oraz integrację analityki predykcyjnej w aplikacjach Qlik Sense. W celu utworzenia predykcji można też przeprowadzić szczegółową analizę kluczowych cech, które wpływają na przewidywany wynik.

Więcej informacji zawiera temat Uczenie maszynowe z Qlik AutoML.

Programowe rozszerzanie Qlik Cloud

Za pomocą interfejsów API i narzędzi Qlik Cloud możesz tworzyć, rozszerzać i wdrażać niestandardowe aplikacje oparte na danych. Możesz także budować aplikacje typu mashup, tworzyć aplikacje i wizualizacje w locie lub osadzać w aplikacjach rozbudowane i angażujące analizy. Aby się dowiedzieć, jak rozpocząć korzystanie z interfejsów API Qlik Cloud lub zapoznać się z dokumentacją dotyczącą interfejsów API, odwiedź portal Qlik Developer.

Wdrażanie rozwiązania Qlik Cloud i administrowanie nim

Administratorzy Qlik Cloud są odpowiedzialni za wdrażanie, konfigurowanie i zarządzanie subskrypcją i środowiskiem Usług analiz oraz Usług danych. Środowisko Qlik Cloud oferuje scentralizowane zarządzanie oraz nadzór i pomaga zapewnić wdrożenie się użytkowników, dokładność oraz niezawodność systemu.

Więcej informacji zawiera temat Wdrażanie rozwiązania Qlik Cloud i administrowanie nim.

Inne rozwiązania Qlik

Jeśli szukasz pomocy z rozwiązaniami analitycznymi Qlik zarządzanymi przez klienta (lokalnie), przedstawiamy kilka bezpośrednich łączy do innych rozwiązań Qlik.

Aby zobaczyć wszystkie rozwiązania Qlik zarządzane przez klienta, odwiedź stronę główną Pomocy dla Qlik.

Jeżeli przechodzisz na Qlik Cloud z QlikView lub Qlik Sense Enterprise on Windows (zarządzanego przez klienta), zapoznaj się z informacjami z sekcji Przejście z QlikView do Qlik Sense SaaS lub Przejście z Qlik Sense zarządzanego przez klienta na Qlik Sense SaaS. Obie sekcje zawierają informacje dla użytkowników i administratorów umożliwiające szybkie zaznajomienie się z nowym środowiskiem Qlik Cloud.

Informacje o Qlik

Qlik pomaga przedsiębiorstwom na całym świecie działać szybciej, pracować inteligentniej i wytyczać nowe kierunki dzięki kompleksowemu rozwiązaniu do uzyskiwania korzyści z danych. Nasza platforma jako jedyna na rynku umożliwia nieograniczoną eksplorację opartą na ciekawości, dając każdemu użytkownikowi, na każdym poziomie umiejętności, możliwość dokonywania prawdziwych odkryć, które prowadzą do rzeczywistych wyników i przełomowych zmian. Co więcej, masz też swobodę korzystania z naszej lub dowolnej wybranej przez siebie chmury.

Aby uzyskać więcej informacji o Qlik, naszych pracownikach i aktualnych wydarzeniach, zobacz sekcję About Qlik.