Przeskocz do zawartości głównej

Witamy w Qlik Cloud

Dziękujemy za wybranie Qlik Cloud!

Qlik Cloud wypełnia luki między danymi, wnioskami i działaniami dzięki technologii Active Intelligence zapewnianej przez jedyne kompleksowe rozwiązanie do integracji i analizy danych.

Co nowegoMigracja do Qlik Cloud

Przedstawiamy Qlik Cloud

Qlik Cloud to platforma do integracji i analizy danych w chmurze przygotowana na potrzeby aktywnej analizy. Zapewnia usługi integracji i analizy danych, z których można korzystać razem lub niezależnie.

Pierwsze kroki i możliwości poszerzania wiedzy

Dokumentacja techniczna Qlik zawiera przykłady, kursy i rozwiązania problemów na wszystkich poziomach umiejętności i na każdym etapie stosowania produktu.

Nawigowanie w programie Qlik Cloud

Kiedy zalogujesz się w Qlik Cloud po raz pierwszy, znajdziesz kursy, prezentacje i aplikacje demonstracyjne, które pomogą Ci w rozpoczęciu korzystania z Analityka Qlik Cloud i Integracja danych Qlik Cloud.

Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)

Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) różni się od oprogramowania Qlik Cloud dla firm. Zawiera protokoły zabezpieczeń wymagane do obsługi amerykańskiego sektora publicznego i ma autoryzację FedRAMP na poziomie Moderate Impact Level (IL) oraz Departamentu Obrony (DOD) na poziomie IL2.

Analizowanie danych

Analityka Qlik Cloud oferuje możliwości nowoczesnej analityki w pełnym zakresie użytkowników i przypadków użycia — od analityki samoobsługowej do interaktywnych pulpitów i aplikacji, analityki konwersacyjnej, katalogu i pochodzenia metadanych, analityki mobilnej, raportowania i alarmowania.

Wykorzystanie analizy do eksplorowania danych

Pracuj z aplikacjami i wizualizacjami w celu uzyskania przeglądu swoich danych. Dzięki nim możesz podejmować świadome decyzje i dokonywać odkryć, przyglądając się relacjom w Twoich danych.

Tworzenie analiz i wizualizacja danych

Tworzenie zaawansowanej analityki i wizualizacji danych. Tworzone aplikacje stanowią fundament, dzięki któremu użytkownicy aplikacji mogą wizualizować dane i wyciągać wnioski.

Ładowanie i modelowanie danych analitycznych

Najpierw dodaj źródła danych, a następnie załaduj dane do aplikacji i rozpocznij modelowanie modelu danych.

Dostarczanie danych i informacji o pochodzeniu danych do analityki

Opcje ładowania danych pochodzenia i lokalnych do dzierżawy Qlik Cloud.

Uczenie maszynowe z Qlik AutoML

Zautomatyzowane uczenie maszynowe znajduje wzorce w danych i używa ich do przewidywania przyszłych danych.

Integrowanie danych

Integracja danych Qlik Cloud umożliwia tworzenie potoków danych do wykonywania różnych zadań integracji danych w celu spełnienia wymagań architektury danych i analizy. Dołączanie danych pozwala zautomatyzować przyrostowy ruch danych, a opóźnione scalania umożliwiają zmniejszenie kosztów.

Zapoznanie z Integracja danych Qlik Cloud

Przedstawiamy pojęcia i główne elementy Integracja danych.

Tworzenie potoku danych

Utworzenie potoku danych umożliwia automatyzację, organizowanie i monitorowanie kompleksowej transformacji.

Przestrzenie danych

Przestrzenie danych to zarządzane obszary dzierżawy Qlik Cloud, które służą do tworzenia i przechowywania projektów danych.

Łączenie ze źródłami danych

Połączenia danych umożliwiają zasobom danych dostęp do źródeł danych oraz zewnętrznej pamięci masowej i hurtowni danych w chmurze.

Filmy o Integracja danych

Obejrzyj krótkie filmy, aby pomyślnie rozpocząć integrację danych.

Budowanie automatyzacji

Qlik Application Automation udostępnia wizualny interfejs niewymagający pisania kodu, który umożliwia łatwe tworzenie automatycznych przepływów pracy analityki i danych.

Automatyzacja aplikacji to sekwencja działań i wyzwalaczy uruchamianych jak program. Może być prostym przepływem pracy zbierającym informacje z jednej aplikacji i przekazującym je do innej lub kompleksowym potokiem, który prowadzi od danych nieprzetworzonych do aktywnej analizy. Automatyzacje umożliwiają zautomatyzowanie środowiska analitycznego, utworzenie przepływów pracy opartych na danych oraz osadzenie danych i analityki w procesach biznesowych.

Zobacz wszystkie tematy

Administrowanie

Administratorzy są odpowiedzialni za wdrażanie, konfigurowanie i zarządzanie subskrypcją i środowiskiem Qlik Cloud. Środowisko Qlik Cloud oferuje scentralizowane zarządzanie oraz nadzór i pomaga zapewnić wdrożenie się użytkowników, dokładność oraz niezawodność systemu.

Planowanie wdrożenia Qlik Cloud

W celu skutecznego zaplanowania wdrożenia Qlik Cloud należy uwzględnić takie czynniki jak dystrybucja geograficzna firmy, istniejące wdrożenia, zabezpieczenia, pojemność oraz sposób zarządzania subskrypcją i środowiskiem Qlik Sense.

Wdrażanie Qlik Cloud

Aby wdrożyć Qlik Cloud, wykonaj zestaw standardowych kroków obejmujący rejestrację, konfigurację systemu, dodawanie użytkowników i konfigurację procesów zarządzania.

Zarządzanie Qlik Cloud

Środowisko Qlik Cloud oferuje scentralizowane zarządzanie oraz nadzór i pomaga zapewnić wdrożenie się użytkowników, dokładność oraz niezawodność systemu. Administrowanie dzierżawą obejmuje zarządzanie użytkownikami, zasobami i ustawieniami zabezpieczeń oraz ogólną administrację systemem.

Rozwój aplikacji

Za pomocą interfejsów API i narzędzi Qlik Cloud możesz tworzyć, rozszerzać i wdrażać niestandardowe aplikacje oparte na danych. Możesz także budować aplikacje typu mashup, tworzyć aplikacje i wizualizacje w locie lub osadzać w aplikacjach rozbudowane i angażujące analizy.

Odwiedź Portal dla deweloperów Qlik

Inne rozwiązania Qlik

Jeśli szukasz pomocy z rozwiązaniami Qlik zarządzanymi przez klienta (lokalnie), przedstawiamy kilka bezpośrednich łączy do innych systemów pomocy Qlik.

Aby zapoznać się z dokumentacją rozwiązań Qlik zarządzanych przez klienta, odwiedź stronę główną Pomocy dla Qlik.

Note-lightJeśli przechodzisz na Qlik Cloud z QlikView z lub Qlik Sense Enterprise Client-Managed, odwiedź Centrum migracji i przejrzyj informacje udostępnione użytkownikom i administratorom, aby szybko zapoznać się z nowym środowiskiem Qlik Cloud.