Ga naar hoofdinhoud

CreateSearchIndexOnReload

Deze variabele wordt gebruikt om aan te geven of zoekindexbestanden moeten worden gemaakt wanneer gegevens opnieuw worden geladen.

Syntax:  

CreateSearchIndexOnReload

 

U kunt instellen of u wilt dat zoekindexbestanden worden gemaakt tijdens het opnieuw laden van gegevens of na de eerste zoekopdracht van de gebruiker. Het voordeel van het maken van zoekindexbestanden tijdens het opnieuw laden van gegevensbestanden is dat u niet zoals de eerste gebruiker van de zoekopdracht moet wachten. De afweging is dat het langer duurt om gegevens opnieuw te laden wanneer een zoekindex wordt gemaakt.

Als deze variabele wordt weggelaten, worden tijdens het opnieuw laden van de gegevens geen zoekindexbestanden gemaakt.

Opmerking: Voor sessieapps worden geen zoekindexbestanden gemaakt tijdens het opnieuw laden van gegevens, ongeacht de instelling van deze variabele.

Example 1: Zoekindexbestanden maken tijdens het opnieuw laden van gegevens

set CreateSearchIndexOnReload=1;

Example 2: Zoekindexbestanden maken na de eerste zoekopdracht

set CreateSearchIndexOnReload=0;