Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

De Qlik-add-in voor Microsoft Excel implementeren en installeren

Implementeer en installeer de Qlik add-in voor Microsoft Excel om gebruikers in uw organisatie in staat te stellen rapportsjablonen te maken. Upload met de add-in gemaakte rapportsjablonen naar de Qlik Cloud-app om rapportuitvoer te genereren vanuit rapporttaken.

De Qlik-add-in kan voor compatibele web- en desktopversie van Microsoft Excel in Microsoft Outlook 365 worden geïmplementeerd en geïnstalleerd.

De add-in wordt geïnstalleerd met behulp van een manifestbestand. Dit manifestbestand is vereist voor de Microsoft Outlook 365-beheerder (of, bij bepaalde installatiemethoden, mogelijk een gebruiker) om de add-in voor zichzelf of gebruikers in hun organisatie te installeren. Een manifestbestand maakt installatie van de add-in voor één Qlik Cloud tenant mogelijk.

InformatieEr is een configuratie voor een OAuth-client vereist om een manifestbestand en koppeling te genereren. Zie Het add-in-manifest voorbereiden en verkrijgen voor instructies.

Nadat u het manifestbestand of URL hebt verkregen, zijn er twee verschillende methoden om de add-in te implementeren en installeren:

Qlik add-in-knop weergegeven in een webversie van Microsoft Excel

Lintbalk in Microsoft Excel toont het Qlik-add-in pictogram om aan te geven dat de add-in is geactiveerd

Systeem- en softwarevereisten

U moet voldoen aan de volgende vereisten om de Qlik add-in te installeren.

Windows

 • Windows 10 v.1903 of hoger

 • Microsoft Office 365 v.16.0.11629 of hoger

macOS

 • macOS v.14 of hoger

 • Microsoft Office 365 v.16.83 of hoger

Microsoft Excel versievereisten

Om de Qlik add-in uit te voeren, moet u een Microsoft Excel-installatie met ExcelAPI 1.9 of later hebben. Om te controleren of uw Excel-installatie compatibel is, raadpleegt u de officiële Microsoft-documentatie op Excel JavaScript API requirement sets.

Als uw ExcelAPI lager is dan de minimaal vereiste versie, wordt er een foutmelding weergegeven die aangeeft dat de Qlik-add-in een latere versie van Microsoft Excel vereist.

Voorbeeld van een foutmelding tijdens de installatie van de add-in

Foutmelding tijdens de installatie van de Qlik Excel-add-in waarin wordt aangegeven dat de Microsoft Excel-versie van de gebruiker te oud is om de add-in te ondersteunen

Het kan zijn dat u op het witte gebied moet klikken rechts in Microsoft Excel en op F5 moet drukken om de pagina bij te werken om de foutmelding te zien.

Als u deze fout ziet, dient u uw Microsoft Excel-installatie bij te werken.

Het add-in-manifest voorbereiden en verkrijgen

De Qlik Excel-add-in wordt in de Microsoft-omgeving geïnstalleerd met behulp van een manifestbestand. Dit is een XML-bestand. Voor gecentraliseerde implementatie moet de Microsoft-beheerder waarschijnlijk een URL naar het manifestbestand verstrekken.

Een manifestbestand is specifiek voor één Qlik Cloud tenant.

Configuratie voor een OAuth-client is vereist om de add-in te installeren. Nadat u de OAuth-client hebt geconfigureerd, haalt u vanuit de Qlik Cloud Beheerconsole (of Beheer als u de nieuwe platformnavigatie gebruikt) de koppeling naar het manifestbestand en het manifestbestand zelf op.

 1. Maak de OAuth-client in de Qlik Cloud-tenant met de vereiste configuratie. Zie Een OAuth-client maken voor de Qlik-add-in voor Microsoft Excel voor volledige instructies.

 2. Ga naar de Beheerconsole en genereer de manifestkoppeling. Voor alternatieve gebruikscases kunt u het manifestbestand ook rechtstreeks downloaden. Zie: Installatiemanifests beheren voor de Qlik-add-in voor Microsoft Excel.

Een OAuth-client maken voor de Qlik-add-in voor Microsoft Excel

Configuratie voor een OAuth-client is vereist om de Qlik-add-in voor Microsoft Excel te installeren. De add-in wordt gebruikt door rapportontwikkelaars om rapportsjablonen op te zetten die de uitvoer van rapporten in tabelvorm vanuit de Qlik Sense-app regelen.

Om OAuth te kunnen gebruiken in de add-in, moet de OAuth-client precies zoals de hieronder getoonde configuratie worden geconfigureerd.

Doe het volgende:

 1. Ga in de Beheerconsole in Qlik Cloud naar OAuth.

 2. Klik op Nieuwe maken.

 3. Selecteer App met één pagina in het vervolgkeuzemenu Clienttype. Er worden nu meer velden weergegeven.

 4. Voer een naam in. De Beschrijving is optioneel.

 5. Selecteer tenminste het selectievakje op om het user_default-bereik te gebruiken. U kunt andere bereiken gebruiken in de configuratie, maar zonder user_default werkt de installatie niet.

  Zie Een OAuth-client maken voor een volledige beschrijving van elk bereik dat beschikbaar is.

 6. Voer in het veld Omleidings-URL's toevoegen de URL van uw tenant in, gevolgd door de vaste tekenreeks: /office-add-ins/oAuthLoginSuccess.html

  Het resultaat zou er als volgt uit moeten zien: https://YourServer/office-add-ins/oAuthLoginSuccess.html

 7. Klik op Toevoegen.

 8. Voer in het veld Toegestane oorsprongen toevoegen uw tenant-URL in en klik op Toevoegen.

 9. Klik op Maken.

 10. Het venster Client-id kopiëren wordt geopend. U kunt nu de Client-id naar het klembord kopiëren of u kunt u op Gereed klikken om het venster te sluiten.

Nadat u de OAuth-client hebt gemaakt, kunt u de koppeling naar het bijgewerkte XML-manifestbestand ophalen in de Beheerconsole. Ga naar de pagina Instellingen en navigeer naar Delen en rapportenExcel-invoegtoepassing binnen de Beheerconsole. Gebruik deze koppeling om de add-in te installeren in te implementeren.

Gecentraliseerde implementatie, installatie en activering

Het wordt aanbevolen dat de Qlik-add-in beschikbaar wordt gesteld met gecentraliseerde implementatie en installatie. Gecentraliseerde implementatie vereist de tussenkomst van een Microsoft Outlook 365-beheerder in uw organisatie.

Met gecentraliseerde implementatie wordt het add-in-manifest in het Microsoft Outlook 365-beheercentrum van uw organisatie geladen en als vooraf geconfigureerde installatie naar gebruikers verspreid. Distributie kan worden beperkt tot leden van specifieke veiligheidsgroepen.

In de volgende vallen dient u gecentraliseerde implementatie te gebruiken:

 • Als u wilt dat de add-in permanent wordt geïnstalleerd voor leden van uw organisatie

 • Als u de distributie naar de leden binnen uw organisatie wilt beheren

WaarschuwingImplementatie van de Qlik-add-in voor Microsoft Excel is niet gekoppeld aan toegang tot de Qlik Cloud-tenant. Als u de add-in onder gebruikers distribueert die geen toegang hebben tot Qlik Cloud, kunnen ze de add-in zien en openen. De add-in zal de gebruiker echter vragen om zich aan te melden bij Qlik Cloud. De functionaliteit wordt geblokkeerd als aanmelden mislukt.

Volg de proceduresecties hieronder voor de volledige workflow.

Gecentraliseerde implementatie en installatie

Gecentraliseerde implementatie wordt uitgevoerd door een Microsoft Outlook 365-systeembeheerder.

 1. Nadat u een OAuth-clien hebt gemaakt, haalt u het manifestbestand of de manifest-URL van de add-in op. Zie: Het add-in-manifest voorbereiden en verkrijgen.

 2. Distribueer de add-in volgens de officiële Microsoft-documentatie: Implementeer en publiceer Office-add-ins. De distributie door gecentraliseerde implementatie is alleen mogelijk met gebruik van het Microsoft Outlook 365-beheercentrum.

Met de bovenstaande procedure wordt de add-in geïnstalleerd voor gebruikers die er toegang toe krijgen. Gebruikers kunnen de add-in vervolgens in hun Microsoft Excel-versie activeren.

De add-in activeren na gecentraliseerde implementatie

Nadat een Microsoft-beheerder de Qlik add-in voor uw organisatie heeft geïnstalleerd, kunt u deze activeren en gebruiken als u er toegang to hebt gekregen.

Afhankelijk van uw versie van Microsoft Excel, kan het zijn dat deze stappen er iets anders uitzien. Raadpleeg de officiële documentatie van Microsoft voor meer informatie.

 1. Open de desktop- of webversie van Excel.

 2. Ga naar StartAdd-ins > Add-ins ophalen.

 3. Selecteer de Qlik add-in op het tabblad BEHEERD DOOR BEHEERDER van het dialoogvenster.

Het Qlik add-inpictogram wordt toegevoegd aan uw lintbalk.

Add-ins voor Microsoft Outlook 365-programma's weergeven, beheren en installeren

De add-in verwijderen

Als uw installatie gebruikmaakt van gecentraliseerde implementatie, kan het zijn dat u de add-in niet kunt verwijderen. Dit is afhankelijk van het beleid dat door uw Microsoft Outlook 365-beheerder wordt gehanteerd.

De add-in installeren met gebruik van sideloading of een netwerkshare

Installatie via sideloading en netwerkshares is een geschikte manier om snel toegang te krijgen tot de add-in voor testdoeleinden. Dit zijn geen geschikte methoden om de add-in te implementeren voor productie en gebruikscases op enterprise-schaal.

WaarschuwingHet is mogelijk om zonder beperkingen het manifest te downloaden en de add-in te sideloaden. Ook als u geen toegang hebt tot Qlik Cloud, is het mogelijk om het manifest te installeren. Maar u wordt direct gevraagd zich aan te melden bij Qlik Cloud nadat u de add-in hebt ingevoegd. De add-in werkt niet als u niet bent aangemeld.

Afhankelijk van uw versie van Excel en andere factoren, kunnen add-ins die zijn geladen met deze methoden mogelijk uiteindelijk van de lintbalk worden verwijderd. Als dit gebeurt, moet u het manifest opnieuw uploaden naar Excel.

Optie 1: de add-in naar internet sideloaden

Om de add-in met Excel 365 op internet te sideloaden, uploadt de gebruiker het manifestbestand naar zijn/haar browser.

Sideloading wordt ondersteund door webversies van Excel van Microsoft Outlook 365.

Gebruik sideloading in de volgende situaties:

 • U hebt snel toegang nodig tot de add-in.

 • U wilt de functionaliteit van de add-in geïsoleerd testen.

 • U wilt de add-in testen zonder tussenkomst van een Microsoft Outlook 365-beheerder.

 1. Bereid het manifestbestand voor en download het. Zie: Het add-in-manifest voorbereiden en verkrijgen.

 2. Open Microsoft Office online op https://office.live.com/.

 3. Open een nieuw Excel document.

 4. Open het tabblad Invoegen op de lintbalk en kies Office-add-ins in de sectie Add-ins.

 5. Selecteer in het dialoogvenster Office-add-ins het tabblad MIJN ADD-INS, kies Mijn add-ins beheren en selecteer vervolgens Mijn add-in uploaden.

 6. Brader naar het manifestbestand van de add-in en selecteer Uploaden.

 7. Meld u indien nodig aan bij uw Qlik Cloud-account.

Een met sideloading toegevoegd add-in verwijderen

Om de met sideloading toevoegde add-in te verwijderen, wist u de cache uit de webbrowser waarmee u de add-in gebruikt.

Optie 2: de add-in op desktopversies van Excel met een Windows-netwerkshare installeren

Om de add-in zonder gecentraliseerde implementatie op een desktopversie van Excel te installeren, kunt u een netwerkshare opzetten en het manifest er op laden. Dit kan alleen worden gedaan op een Windows-besturingssysteem.

Volg de onderstaande richtlijnen om de add-in via een netwerkshare te sideloaden. De instructies worden aangepast vanuit de officiële Microsoft-documentatie. Zie Sideload Office Add-ins for testing from a network share of andere Microsoft-informatiebronnen voor meer informatie.

Stap 1: een map maken en delen

 1. Maak een map om de Qlik-add-in te hosten. Bijvoorbeeld: C:\Qlik Excel add-in

 2. Ga in de Windows Verkenner naar de bovenliggende map, of de stationsletter, van de map die u als uw gedeelde mapcatalogus wilt gebruiken. Bijvoorbeeld: C:\

 3. Klik met de rechtermuisknop op de map en selecteer Eigenschappen.

 4. Open het tabblad Delen en klik op de knop Delen....

  De knop Delen...

  De knop Delen... op het dialoogvenster tijdens configuratie van Windows-netwerk
 5. Voeg op het dialoogvenster uzelf en eventuele andere gebruikers en/of groepen toe met wie u uw add-in wilt delen. U hebt tenminste lees- en schrijfmachtiging voor de map nodig. Als u klaar bent met het kiezen van mensen met wie u wilt delen, klikt u op Delen.

 6. Wanneer u bevestiging ziet dat uw map is gedeeld, maakt u een notitie van het volledige netwerkpad dat direct na de mapnaam wordt weergegeven. Klik op Klaar om het dialoogvenster te sluiten.

  Bevestiging van gedeelde map met volledig netwerkpad

  Bevestiging dialoogvenster Netwerktoegang van gedeelde map met volledig netwerkpad
 7. Klik op Sluiten om het dialoogvenster Eigenschappen te sluiten.

Stap 2: de gedeelde map handmatig als een vertrouwde catalogus configureren

 1. 1. Open een nieuwe, lege werkmap in de desktopversie van Excel.

 2. Klik op het tabblad Bestand en vervolgens linksonder aan de pagina op Opties.

 3. Klik op Vertrouwenscentrum en vervolgens op de knop Instellingen vertrouwenscentrum....

  Knop Instellingen vertrouwenscentrum...

  De knop Instellingen vertrouwenscentrum... in Microsoft Excel-opties
 4. Klik op Vertrouwde add-in-catalogi.

  Tabblad Vertrouwde add-in-catalogi

  Knop Vertrouwde add-in-catalogi in Microsoft Excel-vertrouwenscentrum
 5. Voer in het vak Catalogus-url het volledige netwerkpad in in de map die u eerder hebt gedeeld.

 6. Klik op Catalogus toevoegen.

 7. Schakel het selectievakje Tonen in menu voor het onlangs toegevoegde item en klik vervolgens op OK om het dialoogvenster Vertrouwenscentrum te sluiten.

  Tabblad Vertrouwde add-in-catalogi op het dialoogvenster Vertrouwenscentrum met recent toegevoegd cataloguspad

  Tabblad Vertrouwde add-in-catalogi op het dialoogvenster Vertrouwenscentrum met recent toegevoegd cataloguspad
 8. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

 9. Sluit Excel en open het weer om de wijzigingen toe te passen.

Stap 3: de add-in sideloaden

 1. Voeg het XML-manifestbestand voor de add-in toe aan de gedeelde map.

 2. Klik in Excel op Mijn add-ins op het tabblad Invoegen van het lint.

 3. Klik bovenaan in het dialoogvenster Office-add-ins op GEDEELDE MAP.

 4. Selecteer Qlik om de add-in in te voegen.

 5. Het kan zijn dat er een dialoogvenster wordt weergegeven met iets in de trant van: Qlik wil een nieuw venster weergeven. Klik op Toestaan.

Een add-in die via een netwerkshare is geïnstalleerd verwijderen

 1. Als Excel is geopend, moet u dit sluiten.

 2. Verwijder de inhoud van deze map: %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Office\16.0\Wef\

Optie 3: u moet de add-in sideloaden op desktopversies van Excel voor macOS

In het geval van macOS kan de add-in worden geïnstalleerd op desktopversies van Excel van Microsoft Outlook 365. Voor de systeem- en softwarevereisten raadpleegt u Systeem- en softwarevereisten.

Voor de volledige instructies raadpleegt u de officiële Microsoft-documentatie: Sideload an add-in in Office on Mac

 1. Open de Verkenner applicatie op uw computer.

 2. Voer de volgende toetsenbordcombinatie in: Command+Shift+G

  Het menu Ga naar map wordt geopend.

 3. Geef het volgende pad op:

  /Users/<username>/Library/Containers/com.microsoft.Excel/Data/Documents/wef

  Het is mogelijk dat de wef-map nog niet aanwezig is op uw computer. Als dit het geval is, moet de map in deze locatie aanmaken.

 4. In de wef-map voegt u een kopie van het XML-manifestbestand toe.

 5. Open Microsoft Excel. Als u dit al hebt geopend, moet u het programma opnieuw opstarten.

 6. Navigneer in de lintbalk naar Start > Invoegtoepassingen.

 7. Selecteer de Qlik add-in.

De Qlik add-in zou nu beschikbaar moeten zijn in uw lint.

Een sideloaded add-in verwijderen van desktopversies van Excel voor macOS

Om de Qlik add-in te verwijderen, moet u de Office-cache op uw computer wissen. Ga voor meer informatie naar:

Meerdere Qlik-add-ins toevoegen aan Microsoft Excel

Iedere Qlik-add-in die wordt toegevoegd, staat het gebruik van de add-in voor één Qlik Cloud tenant toe. Om met meerdere tenants te werken, moet u het add-in-manifest voor iedere, afzonderlijke tenant implementeren. Gecentraliseerde implementatie wordt slechts voor één Qlik Cloud-tenant ondersteund.

Afhankelijk van uw versie van Microsoft Excel en de browser die u gebruikt, kan het zijn dat als er meerdere add-ins worden geladen, de lintbalk voor elke add-in pictogrammen toont of maar één pictogram met de meest recent geïmplementeerde instantie.

 1. Als u momenteel de add-in hebt geïmplementeerd met het Microsoft Outlook 365-beheercentrum, installeert u de add-in voor maximaal één Qlik Cloud-tenant via de aanbevolen werkstroom. Zie Gecentraliseerde implementatie, installatie en activering.

 2. Voor de resterende tenants gebruikt u sideloading om de add-ins te installeren en implementeren. Zie De add-in installeren met gebruik van sideloading of een netwerkshare.

Als de tenant add-ins niet wordt weergegeven in de linktbalk, herhaalt u de installatieprocedure voor die specifieke tenant en vernieuwt u de browserpagina.

Problemen oplossen

In deze sectie vindt u tips voor het oplossen van algemene problemen bij de implementatie en installatie.

Zie Probleemoplossing - Rapportage in tabelvorm voor aanvullende tips voor probleemoplossing.

Microsoft Excel: leeg dialoogvenster wordt getoond tijdens de authenticatie na de implementatie van de Qlik add-in

Als een gebruiker probeert te verifiëren naar de add-in, is het pop-upvenster van de authenticatie mogelijk leeg. In plaats daarvan wordt er mogelijk een fout in het dialoogvenster getoond (met name 12006).

Mogelijke oorzaak  

Als een gebruiker wil werken met de Qlik add-in voor Microsoft Excel, moet de authenticatiestroom u omleiden tussen uw tenant en de identiteitsprovider die wordt gehost in een ander domein. Uw identiteitsprovider stelt een Cross-Origin-Opener-Policy in met beperkte instellingen. Het interdomein-communicatiedeel van de authenticatiestroom is geblokkeerd om te voorkomen dat aanmeldgegevens correct teruggestuurd worden naar de add-in.

Voorgestelde actie  

De volgende resolutie moet worden uitgevoerd door een netwerkbeheerder die verantwoordelijk is voor het instellen van identiteitsproviders.

 • Stel de responsheader van uw IDP naar uw dialoogvenster in op:

  Cross-Origin-Opener-Policy: unsafe-none

Raadpleeg de officiële Microsoft-documentatie voor meer informatie: Office dialog API - Rules and gotchas

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!