Ga naar hoofdinhoud

Gegevens uit bestanden filteren

U kunt filtervoorwaarden maken wanneer u gegevens uit bestanden toevoegt. Op deze manier kunt u een subset selecteren van gegevens die u wilt laden. Dit kan handig zijn wanneer u minder gegevens wilt laden of alleen specifieke gegevens wilt gebruiken, bijvoorbeeld alleen de verkopen boven de $ 40.000.

De eerste keer dat u gegevens uit een bestand toevoegt in de stap Gegevens toevoegen, kunt u filtervoorwaarden toepassen door op Filters te klikken.

Knop Filters

Knop Filters.

Vervolgens kunt u de voorwaarden wijzigen door in Gegevensbeheer op uw tabel te klikken en daarna op Bewerk deze tabel te klikken. Klik op Selecteer gegevens uit bron en klik vervolgens op Filters.

Nadat u de gegevens aan uw app hebt toegevoegd en een willekeurige filtervoorwaarde hebt toegepast, kunt u de gegevens in uw app laden.

InformatieGebruik de Editor voor laden van gegevens voor geavanceerdere gegevensbewerking. Raadpleeg voor meer informatie de zelfstudies Scriptiegebruik voor beginners en Volgende stappen in scriptiegebruik.

De beschikbare filtervoorwaarden zijn:

 • =
 • >
 • <
 • >=
 • <=
 • <>

Houd bij het filteren van gegevens rekening met het volgende. Hierna vindt u voorbeelden.

 • U kunt filtervoorwaarden toepassen op getallen, datums of tekst.
 • Jokertekens worden niet ondersteund.
 • U kunt meerdere voorwaarden toepassen. Conflicterende voorwaarden voor hetzelfde veld kunnen er echter toe leiden dat er geen gegevens worden geretourneerd.
 • Voorwaarden worden alfabetisch toegepast op tekstgegevens. Voorwaarden zijn hoofdlettergevoelig.
 • U kunt meer dan één letter gebruiken voor tekstgegevens. Voorbeeld: >ct retourneert het woord cup, evenals >=cu. Ook >c retourneert cup.
 • Wanneer u meer dan één =-voorwaarde gebruikt, moeten alle voorwaarden in true resulteren om waarden te retourneren. Wanneer u echter meer dan één =-voorwaarde gebruikt voor hetzelfde veld, worden alle waarden geretourneerd die in true resulteren.
 • Wanneer de voorwaarden < en > worden gecombineerd, moeten ze allemaal in true resulteren om waarden te retourneren. Als deze voorwaarden met = worden gecombineerd, moeten alle voorwaarden resulteren in true.
 • Wanneer de voorwaarden <= en >= worden gecombineerd, moeten ze allemaal in true resulteren om waarden te retourneren. Als deze voorwaarden met = worden gecombineerd, moeten alle voorwaarden resulteren in true.
 • Filters in datumvelden uit QVD -bestanden worden niet ondersteund.

Voorbeelden

In deze voorbeelden worden de volgende waarden uit één veld (één kolom in een tabel) gebruikt: cup, fork en knife.

 • Voorwaarden:
  • =cup
  • =fork
  • =knife
  • Retourneert: cup, fork, knife
  • De voorwaarde gelijk aan retourneert alle waarden die waar zijn.
 • Voorwaarden:
  •  >b
  • <d
  • Retourneert: cup
  • De letter c is zowel groter dan b als kleiner dan d.
 • Voorwaarden:
  •  <b
  • >d
  • Retourneert: geen waarden
  • Er kunnen geen waarden zowel kleiner dan b als groter dan d zijn.
 • Voorwaarden:
  •  =fork
  • >g
  • Retourneert: geen waarden
  • Er kunnen geen waarden zowel gelijk aan fork als groter dan g zijn.

Ga voor meer informatie over het toevoegen van gegevens naar:

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!